woensdag 18 februari 2015

Tabellen en figuren

De uitkomsten van een onderzoek komen vaak beter tot hun recht in een tabel of een ander figuur dan in een tekst, maar hoe moet een tabel of een figuur volgens APA worden opgemaakt?
In alle gevallen geldt dat de afbeelding een beschrijving van de inhoud en een nummer krijgt (Tabel 1, Grafiek 1, Figuur 1, etc.) zodat er in de tekst naar verwezen kan worden. Onderstaande voorbeelden zijn gemaakt naar aanleiding van de bezoekerscijfers van de vier meest geraadpleegde pagina’s over bronvermelding volgens APA op de website van de Studiecentra HAN.

Tabel
Een tabel bevat altijd deze drie onderdelen:
 1. Nummer en beschrijving: het nummer van de tabel en een korte beschrijving, cursief geplaatst 
 2. Kolom- en rijopschriften
 3. Cellen met gegevens
Eventueel kan onder de tabel een extra toelichting worden gegeven, bijvoorbeeld de herkomst van de gegevens of dat de tabel een bewerking is van een bestaande afbeelding. De toelichting wordt voorafgegaan door het woord Opmerking, altijd cursief. Met een asterisk (*) kan verwezen worden naar een specifiek onderdeel van de tabel.
Een tabel heeft alleen horizontale lijnen, boven en onder de kolomaanduidingen en onder de laatste rij.

Voorbeeld van een tabel.

De inhoud en opmaak van een tabel kan variëren, bedenk dat de lezer in een opslag moet kunnen zien waar de tabel over gaat en dat de tabel ook zonder de tekst begrijpelijk moet zijn. In bovenstaand voorbeeld zijn de namen van de maanden afgekort omdat dit de overzichtelijkheid bevordert. De plaats van de tabel in de tekst is afhankelijk van de inhoud van de tekst maar wordt nooit verdeeld over twee pagina’s. Bij de verwijzing in de tekst wordt een hoofdletter gebruikt: Tabel 1, Figuur 2, etc.

Figuur
Behalve in een tabel is het ook mogelijk onderzoeksgegevens te presenteren in een grafiek, staafdiagram of een ander figuur. Ook hier geldt dat de afbeelding een volgnummer krijgt. De titel staat onder de figuur. Onderstaande grafiek bevat dezelfde gegevens als de tabel, al ontbreken de cijfers. Hier is wel duidelijker te zien hoe de bezoekerscijfers van de pagina’s zich onderling verhouden. Het valt niet te zeggen of een tabel of figuur beter is, dat ligt maar net aan de inhoud van de tekst. Beide afbeeldingen opnemen om te vergelijken kan uiteraard ook.
Onderstaand figuur is gemaakt met Excel. Naar standaardprogramma’s als Excel hoeft niet in de tekst of bronnenlijst te worden verwezen.

Voorbeeld figuur
 

Bestaande afbeeldingen
Wanneer een bestaande afbeelding (tabel, grafiek, figuur, etc.) wordt overgenomen, eventueel met aanpassingen, geldt dit als een citaat. Een afbeelding van een tabel hoeft niet bewerkt te worden zodat deze volgens de APA richtlijnen is opgemaakt. De afbeelding krijgt wel een nummer zodat er in de tekst naar verwezen kan worden. In de tekst staat alleen de verwijzing naar de tabel of figuur en in de bronnenlijst wordt naar de gehele publicatie verwezen. Onder de afbeelding staat het nummer met een omschrijving, tevens kan worden aangegeven of de tabel is aangepast:
Tekst
… in Figuur 1 is te zien dat …
Onder afbeelding
Figuur 1. De cyclus voor praktijkonderzoek. Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (p. 19) door C. van der Donk en B. van Lanen, 2014, Bussum: Coutinho. Copyright 2011, Uitgeverij Coutinho bv.
Bronnenlijst
Donk, C. van der, & Lanen, B. van. (2014). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.
In Publication manual of the American Psychological Association (§ 2.12, p. 38) staat dat bij overname van een bestaande tabel of figuur ook de eigenaar van het auteursrecht (copyright) wordt genoemd.
Het lijkt wat overdreven om bij Opmerking aan te geven wie het auteursrecht heeft omdat dit bij een citaat niet nodig is. Voor een tekst gemaakt in het kader van een studie kan dan ook volstaan worden met de gebruikelijke verwijzing voor een citaat, bijvoorbeeld (Donk & Lanen, 2011, p. 18); overleg eventueel met degene die de tekst zal beoordelen.

Voor wie een tekst wil publiceren, bijvoorbeeld in de HBO Kennisbank of op een elektronische leeromgeving (Scholar) plaatsen, wordt aangeraden wel het copyright te vermelden. Hiermee kan worden duidelijk gemaakt dat de tabel door de auteur gemaakt is of door de auteur uit een andere publicatie is overgenomen. In Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn staat bijvoorbeeld op pagina 35 een afbeelding gebaseerd op een figuur uit het boek Experiential learning van David A. Kolb, uitgegeven in 1984. In dat geval wordt de verwijzing:
Tekst
… in Figuur 1 is te zien dat …
Onder afbeelding
Figuur 1. De leercyclus van Kolb. Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (p. 35) door C. van der Donk en B. van Lanen, 2014, Bussum: Coutinho. Copyright 1984, David A. Kolb.
Bronnenlijst
Donk, C. van der, & Lanen, B. van. (2014). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

102 opmerkingen:

 1. Beste APA team,

  Ik zie dat er in de uitleg van de figuur wat foutjes zijn geslopen. Zo hoort de titel bij een figuur eronder te staan en niet erboven. Ook wordt de titel niet cursief weergegeven. Bovendien is het niet gebruikelijk om een kader om het figuur te plaatsen en de rasterlijnen te laten staan.

  groet!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor je reactie.

   Het klopt dat de titel onder het figuur hoort te staan en niet cursief is, het voorbeeld is inmiddels aangepast. Omdat de APA Manual niet duidelijk is over kaders en rasterlijnen hebben we dit voorgelegd aan het APA Style Blog. Zij gaven als antwoord dat een kader en rasterlijnen optioneel zijn en alleen gebruikt worden als het de figuur verduidelijkt en dat lijkt ons hier het geval.

   Verwijderen
  2. Ik heb een databron van een site met zo'n 100000+ gegevens, hoe kan ik dat als bron vermelden. Als ik dit zo in mijn pws zet, dan heb ik een heleboel a4tjes nodig.

   Verwijderen
  3. De vraag is mij niet helemaal duidelijk: je gebruikt toch nog niet alle gegevens van de databron? Je verwijst alleen naar het gedeelte dat je hebt overgenomen. Als dat lastig is kun je eventueel naar de databron als geheel verwijzen. Overleg het eventueel met je begeleider/beoordelaar.

   Verwijderen
  4. de fiuur of het figuur?
   De figuur: bij afbeelding van iets of bij wiskundige afbeeldingen.
   Het figuur: bij vorm van lichaam.
   De figuur zal je dan ook in Nederlandstalige artikelen kunnen tegenkomen.

   Verwijderen
  5. Volgens mij heb je gelijk en is het 'de figuur' wanneer, zoals hier, het om een wiskundige afbeelding gaat.

   Verwijderen
 2. APA gaat over bronvermelding. Resultaten in een onderzoek niet. Een figuur is niet hetzelfde als een grafiek of tabel. Appels en peren. De afspraken van jouw universiteit, hogeschool of organisatie zijn dus doorslaggevend.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. APA gaat niet alleen over bronvermelding, sla het officiële handbook (Publication manual of the American Psychological Association) er maar op na. Hoofdstuk 5 gaat helemaal over het presenteren van onderzoeksresultaten in bijvoorbeeld een tabel of figuur.
   Overigens gaat het hier om richtlijnen, als de eigen onderwijsinstelling andere regels heeft zijn deze uiteraard doorslaggevend.

   Verwijderen
 3. Hoe pas je APA stijl toe wanneer de tabel over meerdere pagina`s loopt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Probeer of de tabel op een pagina past, bijvoorbeeld door het lettertype te verkleinen. Als de tabel echt niet op één pagina past, maak dit aan de lezer van jouw tekst duidelijk, bijvoorbeeld door onderaan de tabel op de eerste pagina "vervolg op volgende pagina" te zetten en op de tweede pagina bovenaan "vervolg van vorige pagina", of een vergelijkbare tekst.

   Verwijderen
 4. Ik snap er echt geen drol meer van haha! Ik heb uit dit pdf bestand: http://assortiment.bsl.nl/files/6d63c8f9-b7cc-4bbe-aec2-eb13fd9638d4/handboekpsychopathologieph.pdf tabel 1.1 gebruikt. Maar ik heb alleen de resultaten overgenomen (dus uit de beoordeling blijkt balblabla). Hoe zet ik dit in de tekst en welke auteurs moet ik gebruiken bij de bronnenlijst? Want de auteurs van de tabel zijn andere auteurs dan die van het artikel..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In dit geval verwijs je in de bronnenlijst naar de auteurs van het pdf-bestand. Deze noem je ook in de tekst en daar mag je eventueel ook de oorspronkelijke auteurs noemen maar dit is niet verplicht.
   Voorbeeld in tekst:
   (Evers, Zaal & Evers, 2002, in Kamphuis & Geurts, 2006, p. 11)
   In de bronnenlijst wordt de verwijzing:
   Kamphuis, J. H., & Geurts, H. M. (2006). Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden. Gedownload op 3 juni 2015, van
   http://assortiment.bsl.nl/files/6d63c8f9-b7cc-4bbe-aec2-eb13fd9638d4/handboekpsychopathologieph.pdf
   (titel cursief, dit bericht heeft deze optie niet)

   Verwijderen
 5. Ik ben bezig met het schrijven van een onderzoek en ik heb figuur 1 (zie hieronder) overgenomen in mijn onderzoek (als afbeelding). Ik weet nu dus ook niet of ik nu een figuur of afbeelding gebruik in mijn literatuuronderzoek... Mijn vraag is: hoe verwijs ik in de tekst naar dit figuur of afbeelding? En hoe verwijs ik hiernaar in mijn literatuurlijst?
  Hier de link: http://www.gamingandtraining.nl/wp-content/uploads/2011/12/BraingameBrian_TenBrink-KAP4.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In jouw voorbeeld zit er geen verschil tussen figuur of afbeelding voor wat betreft de verwijzing. Je geeft de afbeelding zelf een naam en nummer (bijvoorbeeld Figuur 1).

   Onder de afbeelding komt te staan:
   Overgenomen uit "Braingame Brian: Achtergrond, evaluatie en implementatie van een executieve functietraining met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen" door E. ten Brink, A. Ponsioen, S. van Oord en P. Prins, 2011, Kind en Adolescent Praktijk, 10, p. 170. Copyright Bohn Stafleu van Loghum, 2011.

   In de bronnenlijst:
   Brink, E. ten, Ponsioen, A., Oord, S. van der, & Prins, P. (2011). Braingame Brian: Achtergrond, evaluatie en implementatie van een executieve functietraining met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen. Kind en Adolescent Praktijk, 10, 166-174. doi:10.1007/s12454-011-0042-x

   (Kind en Adolescent Praktijk, 10 cursief, dit bericht heeft deze optie niet)

   Verwijderen
 6. Ik ben bezig met het in orde maken van mijn bijlagen. Nu vroeg ik me af of ik de vragenlijst, zoals ik die gebruikt heb in m'n onderzoek in de vorm van screenshots (van Qualtrics) mag opnemen in de bijlage. Deze zijn overigens goed leesbaar.
  Of moet ik de vragenlijst items met bijbehorende antwoordschalen zelf handmatig uittypen en in een tabel zetten? Alvast dank voor jullie reactie!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hoeft de vragenlijsten niet om te zetten naar tabellen. Bedenk waar de lezer van jouw tekst het meeste bij gebaat is, of de vragenlijst net zo duidelijk of duidelijker is dan een tabel.

   Verwijderen
 7. Beste APA team, in mijn scriptie heb ik twee tabellen opgesteld waarbij de bron de bedrijfsleider van mijn afstudeerplek is. De bronvermelding heb ik weergegeven als: naam, functie en bedrijfsnaam. Nu zegt mijn begeleidster dat dit niet goed weergegeven is. Hebben jullie advies hoe dit soort bronnen correct weergegeven kunnen worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De details van jouw bron ken ik niet, maar in dit geval zet je onderaan de tabel: Opmerking. Gegevens afkomstig van Naam, functie, bedrijfsnaam. Mocht je er niet uitkomen, neem dan even contact met ons op via auteursrecht@han.nl en/of vraag aan jouw begeleider wat er niet juist is.

   Verwijderen
 8. Beste APA team, in mijn verslag verwijs ik naar een therapiesessie van een cliënt. Zijn psycholoog heeft toen een grafiek getekend (zogenaamde 3-G schema). Deze grafiek wil ik graag overnemen, maar ik weet vanuit welke theorie de grafiek komt. Hoe kan ik dit het beste vermelden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als de grafiek door de psycholoog is gemaakt en met zijn/haar toestemming door jou gebruikt mag worden kun je dit als opmerking onder de afbeelding vermelden, eventueel in de tekst toelichten als dat nodig is. Verdere bronvermelding is dan niet nodig, je kunt eventueel de psycholoog nog apart noemen in een dankwoord.
   Wanneer de grafiek is overgetekend van een bestaand model, dan wordt verwezen naar de bron waarin dit model gepubliceerd is zoals in het laatste voorbeeld van dit bericht (Aangepast overgenomen).
   Als de psycholoog de grafiek zelf heeft gemaakt maar zich daarbij baseert op een andere bron kan dit ook als opmerking gemeld worden. Wanneer je deze bron niet zelf hebt gezien noem je deze niet in de bronnenlijst.
   Mocht dit antwoord je vraag niet helemaal beantwoorden, stuur dan even een e-mail naar auteursrecht@han.nl.

   Verwijderen
 9. Moet je een 5 naar boven of naar onderen afronden volgens de APA regels?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 4.35 het advies gegeven maximaal twee cijfers achter de komma te noemen. Er staat niet bij of het getal 5 naar boven of onderen afgerond moet worden. Een zoektocht op het internet leert echter dat 5 (of hoger) naar boven wordt afgerond.

   Verwijderen
 10. Wat geef ik aan bij de afbeelding als ik eigen gemaakte foto's gebruik in mijn onderzoek? En hoe geef ik bedrijfsmateriaal aan (foto's, powerpointafbeelding) dat alleen via intranet te bereiken is, dus niet publiek?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eigen foto's gelden net als de tekst als eigen werk en daarom is bronvermelding niet nodig.
   Voor materiaal achter een inlog, bijvoorbeeld intranet, gelden dezelfde regels als voor internetbronnen die vrij toegankelijk zijn. Als het merendeel van de lezers geen toegang heeft is de link van de inlogpagina voldoende.

   Verwijderen
 11. moet ik de demografische gegevens/controle variabele in een aparte tabel weergeven, of samen met de onafhankelijke en afhankelijke variabelen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De APA richtlijnen wat betreft tabellen en figuren geven informatie over de opmaak en niet over de inhoud. In dit voorbeeld - is het verstandig om bepaalde gegevens in een aparte tabel op te nemen of samen met andere gegevens - zou het advies zijn: wat is het meest duidelijk voor de lezer? Overleg bij twijfel eventueel met de beoordelaar van de tekst.

   Verwijderen
 12. Ik volg het niet meer helemaal. Uit de bron hieronder heb ik de theorists table gebruikt. Deze internetbron is echter een samenstelling van informatie. Hoe doe ik de apa in de tekst en literatuurlijst hiervoor?
  http://www.personalityresearch.org/bigfive.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is een bestaande afbeelding. De maker, G. Scott Acton, heeft zich gebaseerd op andere bronnen maar daar hoef jij niet naar te verwijzen, dat wordt duidelijk als iemand de pagina bezoekt die je in de bronnenlijst noemt.
   1. Je geeft de tabel een nummer, bijvoorbeeld Tabel 1.
   2. Onder de tabel zet je:
   Opmerking. Overgenomen uit Five-Factor Model door G. S. Acton, 2001. Copyright G. S. Acton, 1997-2006.
   De copyright-gegevens staan op de site.
   3. In de bronnenlijst zet je:
   G. S. Acton. (2001). Five-Factor Model. Geraadpleegd op 28 September 2015, van http://www.personalityresearch.org/bigfive.html
   De titel 'Five-factor Model' zet je cursief (is in deze opmaak niet mogelijk).

   Verwijderen
 13. Hoe zou ik naar de tabel in de volgende link (die ook in de bijlage als tabel is ingevoegd) volgens APA moeten verwijzen? http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80344ned&D1=11&D2=54&D3=0&D4=3-7&HDR=T,G3&STB=G2,G1&P=T&VW=T. Er is geen sprake van een auteur, omdat het via het CBS is. Bijvoorbaat dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer de naam van de auteur ontbreekt noem je de naam van de organisatie, in dit geval Centraal Bureau voor de Statistiek (voluit geschreven, zo staat het ook bij de tabel).

   Verwijderen
 14. Reacties
  1. Er zit een verschil tussen verwijzen naar een afbeelding (alleen noemen) of de afbeelding in de eigen tekst opnemen. In het laatste geval is een copyright-vermelding onder de afbeelding volgens de APA richtlijnen ook verplicht.

   Verwijderen
 15. Beste APA-team,

  Ik ben bezig met een onderzoeksrapport voor mijn stagebedrijf. In dit rapport maak ik gebruik van verschillende tabellen en figuren die ik zelf heb samengesteld aan de hand van verschillende bronnen.

  In hoofdstuk 2 begin ik met een plattegrond welke ik figuur 2.1 heb genoemd. Verderop in het hoofdstuk is de eerste tabel te vinden, deze heb ik tabel 2.1 genoemd. Nu kreeg ik te horen van mijn stagebegeleider dat dit verwarrend overkomt om tweemaal 2.1 te zien.

  Alleen heb ik altijd geleerd op school dat dit wel klopt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Publication Manual of the American Psychological Association geeft de volgende richtlijnen:
   - Tabellen en figuren worden als volgt genummerd: 1, 2, 3, etc., dus geen 2.1. De nummering van tabellen en figuren staat los van de hoofdstuknummering.
   - Tabellen en figuren worden apart genummerd. Er kan geen verwarring ontstaan doordat zowel in de tekst als bij de afbeelding Tabel 1 of Figuur 1 staat.
   Als jouw stagebegeleider vindt dat apart nummeren van tabellen en figuren toch verwarrend is kun je hier van afwijken. Ons advies is om dit met de stagebegeleider te bespreken. Uitgangspunt kan zijn wat voor de lezer het meest duidelijk is.

   Verwijderen
 16. Beste APA-Team,

  Aan de hand van het voorbeeld op uw site, heb ik onderstaande verwijzing en bibliografie opgesteld. Maar toch heb ik mijn twijfels of ik het wel correct heb gedaan.

  Het gaat om figuur 1 in onderstaande link:
  http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/02/Bezuiniging_op_cultuur

  Onder figuur 1 heb ik geschreven:
  Figuur 1 Raming en realisatie Cultuurbegroting 2008-2017
  Begroting OCW 2011 (inclusief nota van wijziging),Begroting OCW 2015, Jaarverslagen OCW 2008-2013, eigen berekening. Opgehaald op 1-10-2015 van http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/02/Bezuiniging_op_cultuur.
  Copyright 2015 name holder unknown.

  In de literatuurlijst heb ik geschreven:
  Rekenkamer. (2015). Bezuiniging op cultuur. Den Haag. Opgehaald op 1-10-2015 van
  http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/02/Bezuiniging_op_cultuur.
  (Rekenkamer, 2015)

  en

  Begroting OCW 2011 (incl. nota van wijziging), Begroting OCW 2015, Jaarverslagen OCW 2008-2013, eigen berekening.Copyright 2015 name holder unknown.
  http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/02/Bezuiniging_op_cultuur.
  (Rekenkamer, 2015)

  Zijn deze correct?

  Uw respons zou ik erg op prijs stellen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Algemeen:
   Het is niet: Opgeroepen op 1-10-2015 maar: Geraadpleegd op 1 oktober 2015.
   Als er geen duidelijk copyright vermeld wordt kun je er van uitgaan dat het auteursrecht bij de organisatie ligt, dus in deze voorbeelden de Algemene Rekenkamer.
   Noteer in de tekst en in de bronnenlijst de naam van de organisatie voluit, dus: Algemene Rekenkamer.
   Let ook op spaties achter de punten

   Figuur 1:
   De titel van het document is: Bezuiniging op cultuur: Realisatie en effect (cursief geschreven). Den Haag noem je niet.

   Mocht je meer vragen hebben dan is het wellicht handiger om te mailen naar auteursrecht@han.nl.
   Succes!

   Verwijderen
 17. Ik heb een tabel gecreëerd. De inhoud van de tabel komt van twee bronnen. Hoe kan ik deze bronnen het beste vermelden? Onderaan de tabel als in-tekst referentie? (dus auteur & jaar) of voluit schrijven, of...?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geef de tabel een nummer (bijvoorbeeld Tabel 1) en noteer onder de afbeelding bij Opmerking. Aangepast overgenomen uit [bron 1] en [bron 2]. De bronvermelding onder de tabel is zoals in het laatste voorbeeld.
   In de bronnenlijst noem je beide bronnen apart.

   Verwijderen
  2. Ik heb gegevens uit een enquête, die ik zelf heb gemaakt, verwerkt in een cirkeldiagram. Mijn vraag is hoe vermeld ik de bron onder de cirkeldiagram?

   Verwijderen
  3. Omdat je de enquête zelft hebt gemaakt valt het onder eigen werk en daar hoeft, net als bij jouw tekst, geen bronvermelding bij. In de tekst kun je een toelichting geven op de enquête waarbij je verwijst naar het cirkeldiagram, bijvoorbeeld (zie Figuur 1).

   Verwijderen
 18. Beste,

  In mijn paper refereer ik naar een percentage. Dit percentage komt uit een grafiek van de website http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/ (website van de stad Antwerpen met verschillende grafieken en rapporten). Hoe refereer ik in de tekst naar deze website?

  concreet luidt mijn zin: "Ook de stad Antwerpen, met een aandeel van 45,8 % allochtonen, staat op het punt om zich aan te sluiten bij deze categorie."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing geldt als een citaat. In de tekst zet je achter het citaat (Stad Antwerpen, z.d.) - ik ben er even vanuit gegaan dat er geen jaartal gegeven wordt.
   In de bronnenlijst is de verwijzing:
   Stad Antwerpen. (z.d.). Titel van grafiek [Afbeelding]. Geraadpleegd op 4 december 2015, van http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/
   - Titel van grafiek wordt cursief gezet.
   - De toevoeging [Afbeelding] is niet verplicht maar geeft aan dat je naar de grafiek verwijst en niet naar de tekst. Een andere omschrijving dan 'Afbeelding' mag ook, als het maar duidelijk is waar je naar verwijst.
   - Probeer, indien mogelijk, te 'deeplinken', soms lukt dat door met rechtermuis knop 'eigenschappen' te selecteren.

   Verwijderen
 19. Hallo,

  In mijn onderzoeksrapport verwijs ik naar een figuur die ik tevens heb overgenomen. In de volgende link staat het figuur. http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Identiteit%20en%20Imago/v_-_Het_Brand-Identity_Prism_model_van_Kapferer.pdf

  Wat moet ik onder het figuur zetten volgens de apa-norm?

  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Je geeft de figuur een nummer en een naam, daaronder komt de verwijzing:

  Figuur 1. Zes dimensies van merkidentiteit. Overgenomen uit "Het Brand Identity Prism model van Kapferer" van J.-N. Kapferer, 2009 (http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Identiteit%20en%20Imago/v_-_Het_Brand-Identity_Prism_model_van_Kapferer.pdf). Copyright 2009, Eurib.

  In het voorbeeld wordt Figuur 1 cursief geschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Beste APA team,

  Ik weet niet goed wat ik onder een tabel in mijn rapportage moet zetten.

  Het gaat om een tabel die ik uit een andere rapportage heb bewerkt: dspace.ou.nl/bitstream/1820/4958/1/OWMHendriks-21052013.pdf
  Tabel 2, blz. 18. Het gaat om een tabel van Vandevelde & Van Keer, die een overzicht hebben gemaakt van twee bronnen: CP-SRLI en Pintrich. Deze tabel bewerk ik in mijn rapportage weer. Wat moet ik er dan onder zetten?
  En wat vermeld ik in de literatuurlijst?

  Alvast bedankt.

  Groeten Aniek

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De tabel is afkomstig uit een masterscriptie. De auteur heeft de tabel zelf ook weer gebaseerd op een andere bron, deze wordt vermeld bij onder de tabel bij copyright. Deze auteurs hebben zich ook weer op een andere bron gebaseerd maar zijn wel makers van de tabel en hebben dus het auteursrecht (copyright).

   Onder de tabel geef je een nummer en een omschrijving, gevolgd door de de herkomst inclusief het copyright:

   Tabel 1. Omschrijving. Aangepast overgenomen uit Doelgericht Leren binnen het Basisonderwijs (pp. 18-19) door M. Hendriks, 2013 (dspace.ou.nl/bitstream/1820/4958/1/OWMHendriks-21052013.pdf). Copyright 2011, S. Vandevelde, S. & H. van Keer.
   N.B. Bij Omschrijving geef je een eigen omschrijving. Deze staat cursief, evenals de titel van de scriptie (Doelgericht etc.).

   In de bronnenlijst komt alleen de masterscriptie te staan, dit is de bron die je gebruikt hebt:
   Hendriks, M. (2013). Doelgericht Leren binnen het Basisonderwijs: Een onderzoek naar de effecten van doelgericht leren op het gebruik van de zelfregulerende vaardigheden en de leerresultaten van leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs binnen het vakgebied rekenen (Masterscriptie). Gedownload op 14 maart 2016, van dspace.ou.nl/bitstream/1820/4958/1/OWMHendriks-21052013.pdf
   N.B. De gehele titel (van 'Doelgericht...' tot '...rekenen') staat cursief.

   Verwijderen
 22. Beste APA-Team,

  Ik begrijp dat een PowerPoint van intranet als een internet bestand moet worden gebruikt.

  Maar ik heb een PowerPoint die bij 'mijn documenten' van het bedrijf staat zegmaar. Dit is dus niet vrij toegankelijk voor iedereen, maar wel voor mijn bedrijfsbegeleider (die heeft hem in feite zelfs gemaakt)

  Maar hoe verwijs ik naar deze PowerPoint in mijn scriptie? Als persoonlijke communicatie?

  Mvg

  Menno

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Beste Apa-Team

  Als ik informatie uit Excel kopieer naar Word, en dan plak als afbeelding. Moet ik dan verwijzen in de tekst naar Figuur x of Tabel x?

  Er zitten randen door de hele figuur zegmaar, dus in principe is het een tabel. Echter plak je het als afbeelding en is het ook zo te verplaatsen in Word.

  mvg

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het gaat om de opmaak, niet hoe het bestand wordt opgeslagen, dus in jouw voorbeeld is en blijft het een tabel.

   Verwijderen
 24. Hoe vermeld ik volgens de APA stijl de logo's die ik gebruik: ik heb een logo van de school op het titelblad en een logo van mijn stageplaats in mijn beschrijving van de stageplaats? Moet ik die op een apart blad als lijst figuren noteren of mag ik die bij mijn bronvermeldingen plaatsen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een verwijzing voor logo's is niet nodig, zie ook het blog Afbeelding op omslag: http://theapateam.blogspot.nl/2015/04/afbeelding-op-omslag.html (kijk bij Ontvangen afbeelding).

   Verwijderen
 25. Beste APA Team,

  Zijn er voor APA bijzonder specificaties voor het weergeven van een tabel in de tekst? Bijvoorbeeld de kolom- en rijnamen met een hoofdletter? Of zorgen dat de tabel gecentreerd is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Publication manual of the American Psychological Association geeft hier geen nadrukkelijke richtlijnen. In de voorbeelden zijn alle woorden met een hoofdletter en de kolommen links of rechts uitgelijnd.
   Algemeen worden er wel een aantal richtlijnen gegeven:
   - Korte, bondige titel: niet te algemeen, niet te specifiek.
   - Niet relevante informatie weglaten.
   - Wees consequent in de opmaak.
   - Kopjes boven een kolom kort en bondig, gebruik bijvoorbeeld 'Leeftijd' in plaats van 'Leeftijd deelnemer' als de tabel over deelnemers aan een onderzoek gaat.
   Zie eventueel § 5.05 tot en met § 5.19 voor voorbeelden.

   Verwijderen
 26. Maaike Hazelhoff29 april 2016 om 17:47

  Beste APA-team. In de bijlage neem ik zelfgemaakte tabellen op die ik heb gemaakt naar aanleiding van observaties. Moeten die ook volgens de apa-richtlijnen worden opgemaakt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ligt vooral aan wat jouw opleiding en/of degene die jouw tekst beoordeelt voorschrijft. Het kan zijn dat je van de richtlijn afwijkt als jouw tabel daarmee overzichtelijker of duidelijker wordt.

   Verwijderen
 27. Hoe weergeef je de Chi-kwadraat en Cramers V in een kruistabel? Moeten die in een regel in de tabel onder de resultaten, of gewoon helemaal onder de tabel? Of noem je de Cramers V alleen in de lopende tekst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het spijt me, maar van Chi-kwadraat en Cramers V heb ik geen verstand. Mijn advies is om dit met jouw beoordelaar te bespreken.

   Verwijderen
 28. Beste APA team,

  Ik wil mijn zelf gemaakte tabellen uit de resultaten weer terug laten komen in de conclusie, nummer ik dan door of verwijs ik naar mijzelf?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je verwijst naar de tabel, bijvoorbeeld:

   ... zoals in Tabel 1 te zien is ...

   Wanneer de lezer van jouw tekst de tabel bekijkt zal duidelijk zijn dat het om een zelfgemaakte tabel gaat.

   Verwijderen
 29. Beste APA team,

  Als ik informatie uit verschillende Excellen gebruik en de totalen hiervan als tabel in mijn Bijlage plak. Moet ik hiervoor nog verwijzen naar deze Excellen? Of is het voldoende als ik deze bijvoeg bij het inleveren van een scriptie? Als ik hier naar moet verwijzen hoe moet dit volgens APA normen in de tekst worden gezet?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij de tabel kun je aangeven dat deze is samengesteld uit verschillende Excel-bestanden, als dat voor de lezer duidelijk maakt hoe de tabel is opgebouwd. Bedenk of het vooir de lezer interessant is de Excel-bestanden te bekijken.
   In de tekst verwijs je alleen naar de bijlage (zie Bijlage A).

   Verwijderen
 30. Beste APA Team,

  Voor mijn onderzoek ben ik bezig met een literatuuronderzoek. Nu heb ik vanuit twee verschillende bronnen 1 tabel gemaakt. Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik twee verschillende boeken heb gelezen en daar vanuit de inhoud van 1 tabel vormgeef. Hoe moet ik dan de bronnen vermelden? Ik heb hen nu beide onder de tabel gezet met een jaartal tussen haakjes. Is dit goed?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is juist. Je noteert 'Aangepast overgenomen' en noemt beide bronnen achter elkaar zoals in de voorbeelden in het blogbericht.

   Verwijderen
  2. Heel erg bedankt voor je reactie en uitleg! :)

   Verwijderen
 31. Hallo APA Team,

  Ik heb drie vragen over mbt APA indien ik eigen afbeeldingen en modellen gebruik binnen mijn praktijkgericht onderzoek
  - volstaat een onderschrift als 'Figuur 1: Professionaliteit' (en wat dient cursief / met hoofdletters of punten te worden weergegeven)
  - indien een model gebaseerd is op diverse boeken volstaat: 'Figuur 2: Leiderschap, gebaseerd op Weggeman (2008) en Fullan (2001).
  - Dien je 1 van de voorbeelden op te nemen in je literatuurlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1 Als de figuur eigen werk is, is dit juist, de titel cursief.
   2 In dit geval onder de afbeelding als Opmerking aangeven op welke bronnen het model is gebaseerd. Noem titel, auteur en jaartal, in de bronnenlijst de complete verwijzing.
   3 Ja, alle gebruikte bronnen worden in de literatuurlijst genoemd.
   Overleg bij twijfel eventueel met de beoordelaar.

   Verwijderen
 32. Hallo! Ik heb afbeeldingen, waarop belangrijk cijfermateriaal staat, bijgevoegd als bijlagen. Moet ik voor deze bijlagen ook de bron telkens vermelden? mvg

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de tekst verwijs je alleen naar de bijlage, bijvoorbeeld: (zie Bijlage A).
   In de bijlage zelf staat een verwijzing onder de afbeelding en de bron wordt vermeld in de bronnenlijst.

   Verwijderen
 33. Bedankt voor de antwoorden. Ik heb op jullie advies de beoordelaar geraadpleegd.

  ad 3: in de literatuurlijst dienen eigen figuren niet te worden opgenomen (maw indien er geen verband is met andere bronnen, auteurs of figuren)

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hi Apa-team,

  In mijn scriptie heb ik een tabel staan met daarin geen getallen, maar woordelijke uitkomsten van een analyse. Moet ik daar punten achter zetten? Ik heb bijvoorbeeld een kolom met als kop 'uitkomst'. In de rijen heb ik dan zinnen als 'Narratieven van een- en meertalige TOS-kinderen verschillen niet' of 'Er was een verschil binnen de groep meertaligen met en zonder TOS'.

  Ik hoor graag van jullie!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de officiële Publication Manual staan een paar voorbeelden van tabellen met woorden en zinnen, bijvoorbeeld Tabel 5.16 op pagina 149. Bij losse woorden en begrippen wordt geen punt gebruikt, bij zinnen wel.

   Verwijderen
  2. Bedankt voor het snelle antwoord!

   Verwijderen
 35. Hey APA-team,

  Ik refereer in mijn thesis naar een figuur die ik heb overgenomen uit een doctoraatsproefschrift. Na diverse sites te hebben doorspit heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord op hoe ik precies dien te refereren hiernaar.

  In mijn tekst schrijf ik het volgende: "Dit model, weergegeven in Figuur 1 (Davis, 1986, p. 24), geeft aan dat het geloof in en de attitude..."

  De referentie eronder ziet er als volgt uit: https://www.dropbox.com/s/u7caigxf6l0k6b9/APA%20Vraag.png?dl=0

  Is de refentie die ik heb gebruikt juist? Ik heb verschillende dingen gelezen, bijvoorbeeld m.b.t. plaatsing initialen. Ook ben ik niet zeker of de titel cursief moet. Kortom zie door het bos de bomen niet meer en enige bevestiging van iemand die er wél iets van kent zou geapprecieerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het proefschrift staat gratis online, ik neem aan dat je deze versie hebt gebruikt. De bronvermelding bestaat uit drie delen:

   1 Tekst
   ... weergegeven in Figuur 1, geeft aan dat ...

   2 Onder de afbeelding
   Figuur 1. Het Technology Acceptance Model. Overgenomen uit A technology acceptance model for empirically testing new end-user information: Theory and results (p. 24) door F. D. Davis, Jr, 1985 (http://hdl.handle.net/1721.1/15192). Copyright 1985, F. D. Davis, Jr.

   3 Bronnenlijst
   Davis, Jr., F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information: Theory and results (PhD Thesis). Gedownload op 24 juli 2016, van http://hdl.handle.net/1721.1/15192

   - Het is in dit bericht niet mogelijk om cursief aan te geven, maar de titel en Figuur 1 (onder de afbeelding) staan cursief.

   - Neem de omschrijving van het document over in de originele taal, in dit geval PhD Thesis.

   - In het document staat het jaartal 1985.

   - Zie ook Tabellen en figuren: Veelgestelde vragen voor een voorbeeld van een online figuur, vraag 4: http://theapateam.blogspot.nl/2016/06/tabellen-en-figuren-veelgestelde-vragen.html

   Verwijderen
  2. Bedankt voor uw snel en uitvoerig antwoord. U maakt werkelijk mijn dag.

   Verwijderen
 36. Beste Team APA,

  Er is alle een heleboel duidelijk geworden m.b.t. bronvermelding maar ik heb toch nog even een vraagje.

  Wanneer je een deel van een tabel overneemt uit een wetenschappelijk artikel en deze meerdere auteurs heeft, vermeld je dit dan met ..... et al.,?

  En hoe plaats ik de uitgever en overige informatie. Of mag een deel weggelaten worden? (staat hier onder)

  Het gaat om de volgende gegevens:

  Titel: Heat treatment of colostrum increases immunoglobulin G absorption
  efficiency in high-, medium-, and low-quality colostrum 1

  Auteurs: S. L. Gelsinger , S. M. Gray , C. M. Jones , and A. J. Heinrichs 2

  Jaar: 2014

  Blz.2359

  Uitgegeven door:American Dairy Science Association®,

  Overige informatie: Department of Animal Science, The Pennsylvania State University, University Park 16802

  Met vriendelijke groet,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij een overname van een tabel uit een (wetenschappelijk) artikel wordt de titel van het artikel tussen dubbele aanhalingstekens gezet, gevolgd door de overige gegevens waarbij alle auteurs genoemd worden, tenzij het er acht of meer zijn:

   Opmerking. Titel tabel. Aangepast overgenomen uit “Heat treatment of colostrum increases immunoglobulin G absorption efficiency in high-, medium-, and low-quality colostrum 1”, door S. L. Gelsinger, S. M. Gray, C. M. Jones, en A. J. Heinrichs, 2014, Journal of Dairy Science, 97, p. 2359. Copyright American Dairy Science Association®, 2014.

   In dit voorbeeld geef je zelf een naam aan de tabel en je noteert 'Aangepast overgenomen' (omdat je een deel overneemt). De woorden 'Opmerking' en 'Journal of Dairy Science, 97' staan cursief.

   In de bronnenlijst wordt het artikel ook genoemd.

   Verwijderen
 37. Beste APA team,

  Ik heb een tabel gemaakt waarvan de info uit ongeveer 10 verschillende bronnen komt. Nu heb ik deze info ook als een bijlage toegevoegd, aangezien bijna al mijn bronnen afbeeldingen zijn. Echter vraag ik mij nu af hoe zit het nu met bronvermelding? Moet ik onder mijn tabel alle bronnen vermelden of alleen in mijn bijlage? En hoe zit het met bronvermelding in een bijlage, gaat dit volgens dezelfde manier als in het verslag?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Officieel moeten alle gebruikte bronnen onder de afbeelding staan, maar bij 10 bronnen zal dat de leesbaarheid niet ten geode komen. Een oplossing is inderdaad alle vermeldingen op te nemen in een bijlage en dan onder de afbeelding 'zie Bijlage A' te zetten.

   Verwijzingen vermeld in een bijlage komen ook in de bronnenlijst. Het is dus mogelijk dat eerst de bron genoemd wordt (in de bronnenlijst) en daarna pas de verwijzing (in de bijlage).

   Verwijderen
 38. Moet de titel van figuren en tabellen eindigen met een punt (.)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, tenzij er een opmerking of aanvullende informatie na de titel volgt.

   Verwijderen
 39. Hoi APA team,

  Ik ben bezig voor mijn stageverslag en ik heb een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in cirkeldiagrammen. Hoe voeg ik dit volgens de apa richtlijnen toe? Volstaat alleen een 'Figuur 1' etc. of moet hier nog meer gedaan worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onder het cirkeldiagram zet je inderdaad Figuur 1 + een korte omschrijving.

   Verwijderen
 40. Hoi Team APA,

  In mijn rapport verwijs ik dmv een tabel naar een rapportage (verwerking van eigen enquête) gehaald uit MailPlus. Hoe moet ik de APA richtlijnen hiervan volgen? De lezer kan zelf niet bij de rapportage komen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onder de tabel zet je Opmerking (cursief), met een korte vermelding dat de gegevens afkomstig zijn van MailPlus.

   Verwijderen
 41. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik neem aan dat jouw vraag is of deze verwijzing juist is?
   Dat ligt eraan: is deze intranetomgeving toegankelijk voor één of meerdere lezers van jouw tekst? Als dat niet het geval is, maak er dan een persoonlijke mededeling van.

   Is dat wel het geval, is de verwijzing:

   Ahold. (2015). Jaarcijfers Ahold [PowerPoint]. Geraadpleegd op 11 januari 2017, van intranet.ahold.nl/jaarcijfers/jaarcijfers_ahold_2014.ppt

   Het jaartal alleen is voldoende en vergeet de raadpleegdatum niet. De titel staat cursief.

   Zie voor verdere uitleg het blogbericht over Stage:
   http://theapateam.blogspot.nl/2016/04/stage.html

   Verwijderen
 42. Ik heb een tabel gemaakt waarbij de gegevens per kolom afkomstig zijn van een andere bron (website). Hoe geef ik dit weer? Moet ik bij elke kolom een (superscript) verwijzing geven? En per superscript een bronvermelding doen? Als:

  1Opmerking. Gegevens afkomstig van “...” van ..., 2011 (http:/ydwdije). Copyright 2011, ....
  2Opmerking. Gegevens afkomstig van “...” van ..., 2012 (http:/ydwdije). Copyright 2012, ....

  Of moeten de bronnen achter elkaar worden gezet?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is net even anders. Omdat je alleen gegevens overneemt uit een andere bron maar niet een complete tabel is alleen auteur + jaartal voldoende. In de bronnenlijst staat de complete verwijzing naar de internetbron.

   Je geeft dit weer in één opmerking, bijvoorbeeld:

   Opmerking. Gegevens uit kolom 1 zijn afkomstig van Auteur (2011) en van kolom 3 van Auteur (2012).

   Je kunt dit in je eigen woorden doen. Het woord Opmerking staat cursief.

   Verwijderen
 43. ik heb mijn figuren en tabellen in de bijlage staan, hoe verwijs ik naar deze figuren en tabellen in de tekst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je noemt de nummer van de tabel en de letter van de bijlage. Wanneer je bijvoorbeeld naar Tabel 1 in Bijlage A verwijst zet je (zie Tabel A1) of '...op Tabel A1 is te zien dat...'.

   Verwijderen
 44. Hallo beste APA team,
  bij de titel van mijn figuren, moet ik daar het woord 'Figure' cursief zetten of moet ik de rest van de titel cursief zetten of moet de gehele benaming in het cursief? Het verslag is in het engels.
  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Wat als de figuren mijn eigen werk is, wat van het volgende moet dan cursief?: Figuur 1. de titel.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Alleen Figure 1 wordt cursief gezet. Als het om een figuur uit een boek of tijdschrift gaat wordt de titel van het boek of tijdschrift ook cursief geschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Beste,
  Hier geven jullie een voorbeeld van hoe een tabel en een figuur eruit moeten zien volgens de APA regels. Jullie figuur is echter een grafiek daar daar zit ik een beetje mee vast. Is het zo dat je best alle grafieken (staaf, taart,...) benoemt als een figuur. ik heb bijvoorbeeld 3 grafieken in mijn werk. ik benoem deze nu als 'grafiek 1' en daarna de titel, maar dit hoort 'Figuur 1 : titel' te zijn dan? Dus zodat je technisch gezien enkel tabellen en figuren hebt staan in zowel je tekst als in je lijst net na de inhoudstafel?
  Bedankt !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt, het komt er eigenlijk op neer dat alles wat geen tabel is een figuur is. Wanneer je de voorkeur geeft aan grafiek boven figuur kun je daar voor kiezen (overleg dit eventueel met de beoordelaar van de tekst), maar de APA-richtlijnen maken dit onderscheid niet.

   Verwijderen
 48. Beste APA Team,

  In mijn scriptie heb ik een paar tabellen die klein/smal zijn. Het ziet er raar uit als de titel breder is dan de tabel zelf. Hoe wordt hier mee omgegaan/Is dit een probleem?

  Bij voorbaat dank!

  Groetjes,

  Raisa

  BeantwoordenVerwijderen