17 december 2018

Wie, wanneer, wat, waar - Deel 3: Wat?

Dit is het derde bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt (behalve een webadres):

  1. De maker van het document – Wie?
  2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
  3. De titel van het document – Wat?
  4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.Dit boek heeft een hoofdtitel (Nouri) en een ondertitel (De belofte). Tussen hoofd- en ondertitel staat een dubbele punt en de ondertitel begint met een hoofdletter. De titel staat altijd cursief, dit markeert het einde van het derde gedeelte: Wat?

Druk, editie, etc.
Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel, niet cursief. Tussen de titel en de druk staat geen punt. Noteer het getal, dus '2e druk' in plaats van 'tweede druk', ook al staat in de publicatie het getal voluit geschreven. Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde druk, 4e editie. Laat bij buitenlandse publicaties de vermelding onvertaald: 2nd edition, 3. aktualisierte Auflage.
Februari, M. (2018). Klont (5e druk). Amsterdam: Prometheus.
Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in.
De eerste druk wordt nooit vermeld, ook niet wanneer dit wel in de publicatie staat. Oplagen worden eveneens niet vermeld.

Vraag- en uitroepteken
Wanneer de hoofd- of ondertitel eindigt op een vraag- of uitroepteken vervangt deze de dubbele punt achter de hoofdtitel of de punt achter de ondertitel.
Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Niks, C., & Van den Dool, P. (2018). Begrijp ik jou? Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties. Arnhem: Stichting Special Heroes Nederland.
Vertalingen en vertalers, bewerkingen en bewerkers
Indien de publicatie een vertaling en/of bewerking is en de naam van de van de vertaler en/of bewerker genoemd wordt, komt deze achter de titel te staan, gevolgd door Vert. (van Vertaler). De originele titel kan tussen vierkante haakjes achter de titel worden gezet maar dit is niet verplicht. Bij combinatie van druk en een vertaler wordt de druk eerst genoemd, daarna de vertaler, gescheiden door een puntkomma.
Thaler, R., & Sunstein, C. (2018). Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart [Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness] (8e druk; C. Zijlemaker, Vert.). Amsterdam: Business Contact.
Zie ook de blogberichten Vertalingen en Pearson: Nederlandstalige bewerking voor aanvullende uitleg en meer voorbeelden.
                     
Hoofdletters
In Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 4.15 (pp. 101-102) geadviseerd alleen hoofdletters te gebruiken bij een titel zoals in een gewone zin. Na een dubbele punt (bijvoorbeeld bij een ondertitel) of een streepje (-) komt ook een hoofdletter. Wanneer een publicatie alle (hoofd)woorden uit de titel met een hoofdletter schrijft of de ondertitel zonder hoofdletter, kan dit genegeerd worden. Uitzondering is de titel van een tijdschrift, hierbij worden de hoofdwoorden wel met een hoofdletter genoteerd.

In onderstaand voorbeeld staat op het titelblad: Critical Research in Sport, Health and Physical Education : How to Make a Difference, dit wordt in een bronvermelding:
Pringle, R., Larsson, H., & Gerdin, G. (Eds.). (2019). Critical research in sport, health and physical education: How to make a difference. London: Routledge.
In onderstaand voorbeeld staat bovenaan het artikel: "Strengthening Non-Communicable Disease Research Capacity in Thailand: Leveraging PhD Nurses and other Health Professionals". Als tijdschrifttitel wordt de afkorting Pacific Rim Int J Nurs Res genoemd, gebruik voor de bronvermelding de volledige naam:
Potempa, K., Furspan, P. B., Rajataramya, B., Barton, D., & Singha-Dong, N. (2018). Strengthening non-communicable disease research capacity in Thailand: Leveraging PhD nurses and other health professionals. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 22, 178-186. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/126510/95610
Publicatie zonder titel
Het komt niet vaak voor, maar een enkele keer heeft een document geen titel. Maak in dat geval zelf een korte omschrijving van de inhoud en zet deze tussen vierkante haakjes, niet cursief.
Waterschap Vallei en Veluwe (Cartograaf). (z.d.). [Plattegrond Amersfoort]. Apeldoorn: Auteur.