06 januari 2015

Vertalingen

Wie op zoek gaat naar wetenschappelijke literatuur zal zeker informatie vinden in een andere taal of naar het Nederlands vertaalde informatie. APA geeft in beide gevallen richtlijnen.

Moet een citaat in een andere taal vertaald worden en hoe moet dit in de tekst en in een bronnenlijst worden aangegeven? De inhoud van de tekst moet voor de lezer duidelijk zijn, bedenk dus eerst of het nodig is om een citaat te vertalen. In Nederland is Engels een gangbare taal en hoeft niet vertaald te worden, tenzij er veel vaktermen in het citaat voorkomen.
Voor alle andere talen wordt aangeraden het citaat te vertalen. Er is dan sprake van een parafrase – het weergeven in eigen woorden – en dan worden de APA richtlijnen voor parafraseren gehanteerd. Er hoeft niet te worden aangegeven dat het om een eigen vertaling gaat.
In onderstaand voorbeeld van een tijdschriftartikel, overgenomen van het APA Style Blog, wordt eerst het originele citaat getoond, daarna de vertaling (parafrase):
Originele citaat
“Les femmes dans des activités masculines adoptaient des stéréotypes masculins” (Doutre, 2014, p. 332).
Vertaling
Vrouwen in mannenberoepen hebben mannelijke stereotypen overgenomen (Doutre, 2014, p. 332).
In de bronnenlijst wordt het originele werk genoemd. APA raadt aan om ook de titel te vertalen, deze wordt tussen vierkante haakjes gezet en niet cursief:
Doutre, É. (2014). Mixité de genre et de métiers: Conséquences identitaires et relations de travail [Samengaan van gender en beroep: Consequenties voor identiteit en relaties op de werkvloer]. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 46(3), 327–336.
Beroemde citaten als “I have a dream” van Martin Luther King of “Ich bin ein Berliner” van John F. Kennedy worden niet vertaald.


Hoe moet verwezen worden naar een publicatie die vertaald is? Wanneer een tekst oorspronkelijk in een andere taal is gepubliceerd wordt zowel in de tekst als in de bronnenlijst de oorspronkelijke auteur genoemd en de vertaler alleen in de bronnenlijst. De originele titel wordt niet genoemd. Wie bijvoorbeeld verwijst naar Harry Potter en de relieken van de dood, het laatste boek van Harry Potter zet in de tekst:
… (Rowling, 2007) …
De originele titel van het boek, Harry Potter and the deathly hallows, mag tussen haakjes worden toegevoegd maar dit is niet verplicht. De vertaler, Wiebe Buddingh’, wordt wel vermeld:
Rowling, J. K. (2007). Harry Potter en de relieken van de dood [Harry Potter and the deathly hallows] (W. Buddingh', Vert.). Amsterdam: De Harmonie.
of
Rowling, J. K. (2007). Harry Potter en de relieken van de dood (W. Buddingh', Vert.). Amsterdam: De Harmonie.
Het is uiteraard toegestaan om de originele titel en/of de vertaler in de tekst te noemen wie dat graag zou willen, bijvoorbeeld als de tekst gaat over de vertaling van het boek.
Bij werken die meerdere keren vertaald zijn, met name titels uit de klassieke literatuur, wordt indien bekend het originele jaar van publicatie toegevoegd:
Shakespeare, W. (2014). Lang leve de liefde [Love's labour's lost] (J. Nieborg, Vert.). Winsum: Grobein. (Origineel werk gepubliceerd in 1598)
Omdat Shakespeare uiteraard niet in het jaar 2014 heeft gepubliceerd worden beide jaartallen in de tekst genoemd:
... (Shakespeare, 1598/2014) ...