28 oktober 2023

Zombies en spoken

De APA Style experts Chelsea Lee, Timothy McAdoo en Samantha Denneny gaven op 18 oktober het webinar Refresher for Instructors: Reinforcing the Basics and Avoiding Ghost and Zombie Guidelines. De presentatie kan worden teruggekeken op YouTube, de afbeeldingen in dit bericht zijn afkomstig uit het webinar. Zoals de titel aangeeft werd antwoord gegeven op de vraag: hoe voorkom je het gebruik van oude en niet-bestaande APA-richtlijnen?

Tijdlijn van de Publication Manual of the American Psychological Association

Zombie
Met “zombie guidelines” worden richtlijnen aangeduid die van toepassing waren voor 2020 en met de introductie van de 7e editie zijn komen te vervallen. De eerste editie van de Publication Manual verscheen in 1952. Al in 1929 werd APA Style geïntroduceerd in het artikel “Instructions in regard to preparation of manuscript” in Psychological Bulletin, een tijdschrift uitgegeven door de American Psychological Association.

Een aantal van de zombies genoemd in het webinar kom ik zelf ook tegen in onderwijs en onderzoek:
 
 • Plaatsnaam uitgever. De plaatsnaam van de uitgever wordt niet meer vermeld. Tot en met APA6 was dit wel het geval. Ruim twee jaar sinds de overstap naar APA7 zie ik af en toe in een bronnenlijst een plaatsnaam staan. De plaatsnaam wordt niet meer genoemd omdat een publicatie makkelijk online gevonden kan worden en niet meer nodig is voor wie het boek zou willen kopen of lenen.
 • Paginanummer in tekst. Bij een bron met paginanummers (een boek, een tijdschriftartikel, een pdf-bestand, etc.) wordt in de tekst bij een citaat het paginanummer genoemd. In de eerste editie van de Publication Manual was de regel nog dat het paginanummer altijd genoemd werd. Omdat er tegenwoordig tal van bronnen zijn zonder paginanummers (webpagina’s, video’s, podcasts, etc.) is de richtlijn aangepast. Wat er niet is kun je niet benoemen, het is wel mogelijk om in plaats van een paginanummer een paragraaf of een tijdsaanduiding te noemen.
  Bij een parafrase is het paginanummer (paragraaf, tijdsaanduiding, etc.) niet verplicht, maar het mag wel.
  Ik merk zelf dat er soms gedacht wordt dat bij een parafrase het paginanummer ook verplicht is maar dat is niet het geval.

Spook
Richtlijnen die nooit bestaan hebben worden “ghost guidelines” genoemd. Het is lastig te achterhalen hoe deze ‘spoken’ ontstaan. Wellicht wordt APA verward met andere citeerstijlen, soms heeft een opleiding eigen of aanvullende richtlijnen.
In het webinar werden deze spoken genoemd die ikzelf ook regelmatig tegenkom:
 
 • Oudere bronnen. Er zijn geen richtlijnen over hoe oud een bron mag zijn, dit is helemaal afhankelijk van de inhoud van de tekst.
 • Onbetrouwbare bronnen. Wikipedia, TikTok, YouTube… volgens de APA-richtlijnen is het niet verboden om naar bronnen te verwijzen die mogelijk minder betrouwbaar zijn, er kan naar iedere bron verwezen worden. Wie een verslag maakt over nepnieuws en daar een voorbeeld van geeft mag naar een video over een complottheorie op YouTube verwijzen. 
  Uiteraard wordt in het algemeen aangeraden om alleen betrouwbare bronnen te raadplegen.
 • Voorletters. In de tekst wordt alleen de achternaam genoemd, dus geen voorletter of voornaam. In de bronnenlijst wordt de voorletter wel genoemd.
  Uitzondering is persoonlijke communicatie, omdat deze verwijzing geen vermelding heeft in de bronnenlijst.
 • Jaarlijkse wijzigingen. Dit spook ben ikzelf al vaak tegengekomen. Het is onjuist dat er ieder schooljaar nieuwe richtlijnen zijn. In 2017 is de eerste editie van De APA-richtlijnen uitgelegd (oranje boekje) uitgebracht, gebaseerd op APA6 uit 2009. De tweede editie uit 2018 (rode boekje) had extra voorbeelden maar geen nieuwe richtlijnen. De derde editie uit 2021 (blauwe boekje) is de huidige versie, APA7. Zoals op de afbeelding bovenaan dit bericht te zien is worden de APA-richtlijnen ongeveer eens per 10 jaar door de APA Style experts herzien.
  Tijdens het webinar vroeg ik in de chat (niet op YouTube te zien) of er al een verschijningsdatum voor APA8 was. De uitgever verzekerde me dat hier nog geen sprake van is.

Zombies en spoken met betrekking tot de APA-richtlijnen zijn onvermijdelijk (zie ook Hoe vaak mag je citeren of parafraseren? en Cursief: Wanneer wel, wanneer niet?), goed te weten voor iedereen die de richtlijnen toepast èn voor wie er les over geeft.