05 oktober 2021

Kennisclips APA7: Engelstalig

Twee weken nadat de zeven kennisclips over APA7 op YouTube zijn geplaatst (zie het bericht van 22 september) is iedere video al meer dan 100 keer bekeken. In totaal zijn er al zelfs meer dan 1250 views.

Vanuit het onderwijs kwam tijdens de start van Project APA7 het verzoek om ook in het Engelstalige kennisclips te maken. De scripts van de Nederlandse clips zijn vertaald in het Engels en voorzien van Engelstalige voorbeelden.

De Engelstalige reeks, APA guidelines, staat vanaf vandaag online op hetzelfde YouTube-kanaal in een eigen afspeellijst.

1 Introduction (2:21)


2 10 differences between APA 6th and 7th edition (5:06)


3 Paraphrasing and citing (3:12)


4 Book (3:39)


5 Journal article (5:04)


6 Webpage (5:27)


7 Personal communication (2:52)


De Nederlandse kennisclips hebben een eigen afspeellijst.
 

22 september 2021

Kennisclips en libguide APA7

Tegelijk met de invoering van de vernieuwde APA-richtlijnen is Project APA7 opgericht, een samenwerkingsverband tussen negen informatiespecialisten uit het hoger onderwijs. Project APA7 is onderdeel van Information Literacy, een landelijke werkgroep van de UKB (samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) en de SHB (samenwerkende hogeschoolbibliotheken). Als eerste project zijn zeven kennisclips over de APA-richtlijnen ontwikkeld, vormgegeven door Studio Duikboot.

De kennisclips kunnen bekeken worden in de libguide APA-richtlijnen. Hogescholen en universiteiten die libguides aanbieden kunnen de inhoud van deze libguide in hun eigen omgeving 'binnenhalen' en eventueel aanpassen.

Alle clips staan ook op YouTube:

1 Introductie (2:57)

2 Verschillen APA6 en APA7 (5:22)

3 Parafraseren en citeren (4:08)

4 Boek (3:50)

5 Tijdschriftartikel (5:38)

6 Webpagina (5:20)

7 Persoonlijke communicatie (2:41)


Project APA7 bestaat uit Arjan Doolaar (HAN University of Applied Sciences, voorzitter), Noor Breuning (Universiteit van Amsterdam), Daniela Hesmer (Hogeschool van Amsterdam), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Marijke Mentink (Hogeschool Van Hall Larenstein), Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool), Yvonne Schuling (Hanzehogeschool Groningen), Monika Sieron (Hanzehogeschool Groningen) en Rensje Wicherson (Windesheim University of Applied Sciences).

20 augustus 2021

Website HAN APA bijgewerkt

Na de pagina Bronnen vermelden op de website Netwerk Auteursrechten Informatiepunten zijn nu ook alle pagina’s over de APA-richtlijnen op de website van de Studiecentra HAN bijgewerkt. Alle teksten en voorbeelden zijn waar nodig aangepast zodat deze overeenkomen met de richtlijnen zoals beschreven in de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.
 
De Engelstalige pagina’s Citing sources zijn ook aangepast. Vergeleken met de Nederlandstalige pagina’s staan hier minder voorbeelden en toelichtingen, de bedoeling is deze in de loop van het studiejaar uit te breiden.

Op de webpagina Kennisclip is de weblecture Van APA naar Beter (speelduur 18:44) te vinden. Deze introductie over plagiaat en APA uit 2020 speciaal voor eerstejaars is bijgewerkt naar een 2021 versie, gebaseerd op APA7. De weblecture kan ook bekeken worden op YouTube.

Webpagina Kennisclip op website HAN APA

De komende weken zullen de libguide Erläuterung der APA-Richtlinien (voorheen Literaturverzeichnis, APA-richtlijnen in het Duits) en berichten op dit blog worden bijgewerkt. Als een pagina of bericht is bijgewerkt staat dit onderaan de tekst.

26 juli 2021

Website Auteursrechten.nl vernieuwd

De pagina Bronnen vermelden op de website Netwerk Auteursrechten Informatiepunten van SURF is vernieuwd. In plaats van een menu met meerdere subpagina's is er nu één pagina waarin alle onderdelen verdeeld over drie kolommen overzichtelijk worden gepresenteerd. Met één klik kan de nieuwe editie van De APA-richtlijnen uitgelegd worden gedownload.

De weblink auteursrechten.nl/apa blijft de URL om naar de nieuwste versie van het APA-boekje te verwijzen.

Website Netwerk Auteursrecht Informatiepunten15 juni 2021

De APA-richtlijnen uitgelegd: 3e herziene editie

Ruim drie jaar nadat de 2e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, zal op 8 juli 2021 de 3e herziene editie worden gepubliceerd, gebaseerd op de 7e editie van de Publication manual of the American Psychological Association, kortweg APA7. De publicatie zal wederom in een ringband en als gratis download worden uitgebracht.

De uitgave is samengesteld door de Werkgroep APA, bestaande uit 11 informatiespecialisten van 10 hogescholen, in samenwerking met SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB).

Dit blogbericht gaat in op enkele veelgestelde vragen.

Gegevens
• Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa
• Prijs ringband: € 4,05
• ISBN 978-90-72482-23-5 (ringband)
• ISBN 978-90-72482-24-2 (e-book)
• Omvang: 134 pagina’s
• Releasedatum: 8 juli 2021

Wat is het verschil met de 2e editie uit 2018?
Er zijn ongeveer 20 herziene en nieuwe APA-richtlijnen (APA7) met betrekking tot bronvermelding, zie voor een overzicht van de 10 belangrijkste wijzigingen het blogbericht De APA-richtlijnen uitgelegd: Verschillen 2e en 3e editie.
In deze 3e herziene editie worden meer dan 100 voorbeelden gegeven en nieuwe onderwerpen behandeld, zoals de opmaak van een verslag. De ringband bevat een uitklapbare Verwijswijzer waarmee snel de juiste paragraaf kan worden gevonden en kan tevens als boekenlegger gebruikt worden.

Waar kan ik de ringband kopen?
Naast de gratis download is er een ringband (handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand te houden), alleen online te koop voor € 4,05 via Studystore en in de HAN CampusStore in Arnhem en Nijmegen.

Wordt de 3e herziene editie vertaald in het Duits en het Engels?
Omdat de American Psychological Association een eigen Engelstalige handleiding heeft uitgebracht is er geen toestemming gegeven voor een Engelse vertaling. De Duitse vertaling van de 2e editie uit 2019, beschikbaar als online pdf, wordt weinig geraadpleegd. In plaats daarvan zal de libguide Literaturverzeichnis worden bijgewerkt. Deze gids wordt wel vaak geraadpleegd, dit jaar alleen al meer 50.000 keer.

Wat gebeurt er met de websites www.han.nl/apa, www.auteursrechten.nl/apa en het weblog theapateam.blogspot.com?
Op 8 juli zal, tegelijk met de nieuwe uitgave, de auteursrechtenwebsite van SURF waar het boekje kan worden gedownload worden bijgewerkt zodat alle pagina’s overeenkomen met de inhoud van De APA-richtlijnen uitgelegd. De pdf-bestanden van de 2e editie, de Duitse vertaling en de handleiding APA in Word zullen beschikbaar blijven op de pagina Archief.
In augustus 2021 zullen de webpagina’s van de HAN University of Applied Sciences en de berichten van dit weblog waar nodig worden bijgewerkt.

Waar kan ik als boekhandel een papieren versie van De APA-richtlijnen uitgelegd bestellen en is er een boekhandelskorting?
De ringband is alleen te koop via Studystore. Vanwege de lage prijs is er geen boekhandelskorting.

Ik heb nog een vraag of een opmerking, waar kan ik die stellen?
Laat een bericht achter onderaan deze pagina of stuur een e-mail aan auteursrecht@han.nl. De informatiespecialist van de eigen opleiding of onderwijsinstelling benaderen kan uiteraard ook.
 
De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (HAN University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Guido Dijkstra (Christelijke Hogeschool Ede), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys Hogeschool), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Ellie Middelhuis (Hogeschool Saxion), Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).
Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht) en Marij Tummers (Saxion Hogescholen) zijn inmiddels met pensioen maar hebben nog wel meegewerkt aan deze uitgave.
 

31 mei 2021

(Haakjes) en [haakjes]

Bij het toepassen van de APA-richtlijnen worden in zowel in de tekst als in de bronnenlijst haakjes gebruikt, maar: wanneer gebruik je haakjes en moeten die (rond) of [vierkant] zijn?

Ronde haakjes
Bij een verwijzing in de tekst kan de naam van de auteur(s) of de organisatie tussen ronde haakjes staan of in de lopende tekst vermeld worden. Het jaar van uitgave of z.d. bij het ontbreken van een jaartal of datum wordt altijd tussen haakjes vermeld.
Verwijzing tussen haakjes: (Van Iperen, 2018)
Verwijzing als lopende tekst: Van Iperen (2018)
In de bronnenlijst wordt alleen het jaartal of datum tussen haakjes gezet:
Van Iperen, R. (2018). ’t Hooge Nest. Amsterdam: Lebowski Publishers.
Bij een webpagina, bijvoorbeeld van een online krant, wordt in de bronnenlijst de complete datum vermeld.
Van Baars, L. (2019, 4 mei). Roxane van Iperen schreef over de vroegere bewoners van haar huis, onder wie twee Joodse verzetsvrouwen. Trouw. Geraadpleegd op 31 mei 2012, van https://www.trouw.nl/nieuws/roxane-van-iperen-schreef-over-de-vroegere-bewoners-van-haar-huis-onder-wie-twee-joodse-verzetsvrouwen~b6ec9a60/
In de tekst wordt alleen het jaar van uitgave genoemd:
Verwijzing tussen haakjes: (Van Baars, 2019)
Verwijzing als lopende tekst: Van Baars (2019)
Bij een online pdf wordt alleen het jaartal genoemd, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Onderstaand voorbeeld vermeldt in het colofon ‘Maart 2014’.
Verwijzing tussen haakjes: (Kruijswijk et al., 2014)
Verwijzing als lopende tekst: Kruijswijk et al. (2014)

Kruijswijk, W., Van der Veer, M., Brink, C., Calis, W., Van de Maat, J. W., & Redeker, I. (2014). Aan de slag met sociale netwerken: De 44 meest bekende methoden verzameld. Movisei; Vilans; Actiz Geraadpleegd op 31 mei 2012, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
Zet in de tekst bij twee of meer verwijzingen die achter elkaar staan de namen op alfabetische volgorde, ongeacht het jaartal, gescheiden door een puntkomma.
(Kruijswijk et al., 2014; Van Baars, 2019; Van Iperen, 2018)
Wanneer een verwijzing tussen haakjes gevolgd wordt door een andere tekst tussen haakjes worden deze ook gescheiden door een puntkomma.
(Kruijswijk et al., 2014; zie Bijlage A)
Ronde haakjes kunnen ook gebruikt worden om een afkorting aan te geven. Het volstaat voor de rest van de tekst om alleen de afkorting te noemen.
Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Naast het jaartal of datum worden ronde haakjes in een bronvermelding gebruikt achter de titel om aanvullende informatie te geven, bijvoorbeeld de druk, vertaler of een omschrijving van de inhoud.
Jamaludin, F., & Deurenberg, R. (2021). Praktische handleiding PubMed (5e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.

Mackesy, C. (2020). De jongen, de mol, de vos en het paard (A. Japin, Vert.). KokBoekencentrum Uitgevers.

Vierkante haakjes
In de tekst worden vierkante haakjes gebruikt wanneer een gedeelte van de tekst al tussen ronde haakjes staat. Ook hier geldt dat in de rest van de tekst alleen de afkorting mag worden gebruikt.
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS], z.d.)
Bij onder meer onderwijspublicaties (proefschriften, afstudeeropdrachten, etc.), brochures en spellen wordt achter de titel een omschrijving van de publicatie gegeven. Aanbevolen wordt om de omschrijving over te nemen die op de titelpagina of in de inleiding staat. Geef een eigen omschrijving als deze ontbreekt.
Scheffers, M. (2018). Body experience in patients with mental disorders [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen.
Geef een Nederlandse vertaling tussen vierkante haakjes van een publicatie in een taal onbekend voor de lezer.
Campuzano, E. (2015). Cielo por tu luz [De hemel voor jouw licht]. Nova Casa Editorial.
Wanneer verwezen wordt naar een Nederlandstalige publicatie in een Engelstalige tekst komt achter de titel een eigen vertaling in het Engels.
Ebbens, S. E. (2004). Effectief leren: Basisboek [Effective learning: Basics]. Noordhoff Uitgevers.
Vierkante haakjes kunnen ook gebruikt worden om aan te geven dat niet de tekst maar een afbeelding of video van een webpagina werd gebruikt.
Nielissen, G. (2021, 29 mei). Blauwborst [Foto]. Waarneming.nl. Geraadpleegd op 31 mei 2021, van https://waarneming.nl/photos/36236047/

Studiecentra HAN. (2018, 15 november). Check je informatie [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 31 mei 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=8I6WCr_KsvU
Deze toevoeging is niet verplicht en wordt niet gebruikt als er meerdere delen van een webpagina zijn geraadpleegd.
 
Deze pagina is op 17 september 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

30 april 2021

Afbeeldingen Microsoft Office

Naar aanleiding van het blogbericht Afbeelding als illustratie werd deze vraag gesteld: hoe verwijs je naar afbeeldingen die Microsoft ter beschikking stelt in de Office programma’s, zoals Word en PowerPoint?

Om een document te verlevendigen biedt Office tal van afbeeldingen aan, waaronder pictogrammen, illustraties en foto’s, en sjablonen voor tabellen en grafieken. Via de optie ‘Invoegen’ kunnen deze makkelijk in een tekst of presentatie worden geplaatst.

Afbeeldingen Microsoft. Overgenomen uit Afbeeldingen maken of zoeken die u wilt invoegen
in Office-documenten door Microsoft
door Microsoft, z.d. (https://edu.nl/be3ah). Copyright 2021, Microsoft Office.

De afbeeldingen vermelden geen namen van makers of jaartallen. Titels ontbreken hoewel er wel gezocht kan worden op een trefwoord of omschrijving.

Omdat de vraag hoe je naar deze afbeeldingen verwijst vaker werd gesteld is deze voorgelegd aan de APA Style experts in Amerika. Het antwoord was dat er niet naar deze afbeeldingen wordt verwezen want als gebruiker van Microsoft Office heb je een licentie gekocht. Hieronder valt niet alleen de opmaak van een tekst (denk bijvoorbeeld aan lettertypen of spellingcorrectie) maar ook het gebruik van alle afbeeldingen die Microsoft aanbiedt, zolang het voor niet-commercieel gebruik is.

Bij dit antwoord werd wel een kanttekening geplaatst: het kan zijn dat de docent of beoordelaar van het verslag wil weten wat de herkomst van de afbeeldingen is. Het advies was om bij twijfel na te vragen of het noodzakelijk is om dit vermelden. Dat kan door middel van een korte uitleg aan het begin van de tekst, maar is het niet nodig om onderschriften of een vermelding in de bronnenlijst te plaatsen.

Deze pagina is op 17 september 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.