maandag 18 november 2019

Citaat opsomming

Een student stelde de volgende vraag: als ik een opsomming citeer, moet ik dan achter elke regel een bronverwijzing plaatsen en waar zet ik de dubbele aanhalingstekens als de opsomming minder dan 40 woorden heeft?

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is nee, zet geen verwijzing achter ieder onderdeel van de opsomming maar plaats deze aan het begin of aan het einde van de opsomming. Als voorbeeld is een opsomming uit het boek Onderzoek doen! van Tom Fischer en Mark Julsing gekozen. Op pagina 63 worden de voordelen van online-onderzoek opgesomd:


Bij het citeren van deze opsomming kan de verwijzing aan het begin worden geplaatst, bijvoorbeeld:
Volgens Fischer en Julsing (2019, p. 63) heeft online-onderzoek verschillende voordelen:
 1. Snel
 2. Multimediaal
 3. Goedkoop
 4. Makkelijk internationaal toepasbaar
 5. Gebruiksvriendelijk
 6. Geen sprake van interview-bias
 7. Minder fouten
 8. Eerlijker antwoorden

Het is ook mogelijk om de bronverwijzing aan het einde te plaatsen:
Online-onderzoek heeft verschillende voordelen:
 1. Snel
 2. Multimediaal
 3. Goedkoop
 4. Makkelijk internationaal toepasbaar
 5. Gebruiksvriendelijk
 6. Geen sprake van interview-bias
 7. Minder fouten
 8. Eerlijker antwoorden (Fischer & Julsing, 2019, p. 63)

Zoals te zien is in bovenstaand voorbeeld heeft de geciteerde opsomming geen dubbele aanhalingstekens. Bij 40 of minder woorden staat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens (zie ook APA in de tekst: Citeren), maar bij een opsomming worden dezelfde richtlijnen gehanteerd als bij een citaat van meer dan 40 woorden: laat het citaat inspringen en gebruik geen dubbele aanhalingstekens, waarmee het tweede deel van de vraag ook beantwoord is.

Voor de volledigheid de vermelding van bovenstaand boek in een bronnenlijst:

Fischer, T., & Julsing, M. (2019). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (3e druk). Groningen: Noordhoff.


dinsdag 8 oktober 2019

Nieuwe editie Publication Manual

Op 1 oktober is de nieuwe, 7e editie verschenen van de Publication Manual of the American Psychological Association. Tegelijk met deze uitgave zijn ook een nieuwe website en een nieuw blog gelanceerd. Informatie van het oude blog is verwerkt in de nieuwe website, het oude weblog zal tot augustus 2020 toegankelijk blijven.

De nieuwe handleiding is voor het eerst in kleur, heeft tabbladen en is verkrijgbaar in een ringband, als paperback, als hardcover en als e-book. Ook nieuw is een hoofdstuk voor studenten, de vorige edities waren voornamelijk gericht op het schrijven van een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift.

De belangrijkste vraag is echter: zijn er richtlijnen veranderd voor het verwijzen in de tekst en het vermelden van publicaties in de bronnenlijst?
Het antwoord is ja, voor zover valt af te leiden uit de informatie op de website want het boek is nog niet in bezit van The APA-Team.
Wijzigingen zijn onder andere: bij het vermelden van de uitgever wordt de plaatsnaam weggelaten, bij een webpagina ook de naam van de website vermelden (behalve als auteur/organisatie en naam van website gelijk zijn) en bij e-books ook de naam van de uitgever vermelden.

Op de website wordt ook aangegeven dat de APA Style experts niet verwachten dat uitgevers en onderwijsinstellingen direct overgaan op de nieuwe stijl maar een overgangsperiode zullen hanteren en pas in 2020 of later definitief overstappen op de nieuwe richtlijnen.

De Werkgroep APA, verantwoordelijk voor De APA-richtlijnen uitgelegd (2e editie), zal zich komende maanden over de 7e editie buigen en een overzicht te maken van alle wijzigingen die betrekking hebben op de Nederlandse handleiding. Vervolgens zal bekeken worden welke wijzigingen in de 3e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zullen worden opgenomen. Het valt nu nog niet te zeggen wanneer dit zal gebeuren. Via dit blog en via de website Auteursrechten van SURF zal de Werkgroep APA hierover informeren.
woensdag 18 september 2019

Duitse vertaling De APA-richtlijnen uitgelegd

Ruim een jaar nadat de 2e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, is vandaag de Duitse vertaling onder de titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen uitgebracht.
Ook deze uitgave is samengesteld door de Werkgroep APA en verkrijgbaar als gratis download.

Verschijnt deze uitgave ook als ringband zoals de Nederlandse editie?
Nee, omdat deze uitgave bedoeld is voor een kleine doelgroep - studenten die in Nederland Duitstalig hoger onderwijs krijgen - verschijnt deze uitgave alleen als download. De pdf is wel geschikt om eventueel uit te printen en in te binden.

Zijn er richtlijnen veranderd?
Nee, er zijn geen richtlijnen gewijzigd. De richtlijnen zijn identiek aan de Nederlandse APA-richtlijnen.

Komt er ook een Engelstalige versie van De APA-richtlijnen uitgelegd?
Voor de Engelstalige versie heeft de werkgroep geen toestemming gekregen van de American Psychological Association.
De Tilburg University heeft de Engelstalige Citing Sources According to APA Guidelines gemaakt.

Gegevens
• Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa (zelfde link als Nederlandse editie)
• ISBN 978-90-72482-22-8 (e-book)
• Omvang: 86 pagina’s
• Releasedatum: 18 september 2019

De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys Hogescholen), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool), Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht), Marij Tummers (Saxion Hogescholen), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).
___________________________________________________________________________

Auf vielfachen Wunsch wurde am 18. September die deutsche Übersetzung des niederländischen Handbuchs De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs unter dem Titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen veröffentlicht.
Diese Publikation wurde ebenfalls von der Werkgroep APA (APA-Arbeitsgruppe) zusammengestellt und steht als kostenloser Download zur Verfügung.

Erscheint diese Ausgabe auch als Ringbuch wie die niederländische Ausgabe?
Nein, da diese Publikation für eine kleine Zielgruppe bestimmt ist - Studenten, die in den Niederlanden eine deutschsprachige Hochschulausbildung erhalten - erscheint diese Publikation nur als Download. Das PDF ist zum Ausdrucken und Binden geeignet.

Haben sich die Richtlinien geändert?
Nein, es wurden keine Richtlinien geändert. Die Richtlinien sind identisch mit den niederländischen APA-Richtlinien.

Wird es auch eine englische Version der APA-Richtlinien geben?
Die Arbeitsgruppe hat keine Genehmigung der American Psychological Association für die englische Version erhalten.
Die Tilburg University hat die englischsprachigen Citing Sources According to APA Guidelines gemäß den APA-Richtlinien erstellt.

Daten
• Download: kostenlos über www.auteursrechten.nl/apa (gleicher Link wie die niederländische Ausgabe)
• ISBN 978-90-72482-22-8 (E-Book)
• Format: 86 Seiten
• Erscheinungsdatum: 18. September 2019

Der Werkgroep APA besteht aus Arjan Doolaar, Vorsitzender (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, Co-Vorsitzender (HU University of Applied Sciences Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys University of Applied Sciences), Annelies Kuijten (Avans University of Applied Sciences), Alie Mud (NHL Stenden University of Applied Sciences), Roelie Tijmstra (HU University of Applied Sciences Utrecht), Marij Tummers (Saxion University of Applied Sciences), Rensje Wicherson (Windesheim University of Applied Sciences) en Philip Willems (Zuyd University of Applied Sciences).

vrijdag 9 augustus 2019

Bouwtekening

Een student Bouwkunde stelde onlangs deze vraag: hoe verwijs ik naar een bouwtekening uit een archief?

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 7.10 (pp. 212-213) uitleg gegeven over hoe te verwijzen naar archiefstukken, naast bouwtekeningen kunnen dit ook brieven, foto’s of andere ongepubliceerde documenten zijn:
Auteur, A. (Functie)/Organisatie. (jaartal, dag maand). Titel [Omschrijving document]. Naam van collectie (vindplaats in archief). Naam van archief, locatie.
Deze wijze van vermelden is een richtlijn en kan aangepast worden aan de beschikbare gegevens, bedenk dat het voor de lezer van de tekst mogelijk moet zijn het document terug te vinden. Als het document alleen een jaartal vermeld komen dag en maand te vervallen.
De vindplaats in een archief kan bijvoorbeeld een inventarisnummer zijn of een codering die door de maker aan het document gegeven is.

Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit het Gelders Archief:
Van Broekhuizen, H. B. (Gemeente-architect). (1921, 1 november). School voor Bijzonder Lager Onderwijs: Detail van de hal en trappenhuis [Technische tekening]. Gemeentewerken Arnhem (Tek. no. 7012 B 259-7). Gelders Archief, Arnhem.
In de tekst wordt de naam van de architect en het jaartal genoemd:
… (Van Broekhuizen, 1921) …
Wanneer de tekening als illustratie wordt opgenomen in de tekst komt er ook een vermelding onder de afbeelding te staan. Geef de figuur een nummer zodat er in de tekst naar verwezen kan worden, bijvoorbeeld:
Op Figuur 1 is te zien dat de architect …
Onder de afbeelding komen de gegevens van de afbeelding te staan, inclusief de vermelding van het copyright (auteursrecht). Dat laatste kan lastig zijn als er geen copyright wordt vermeld, noteer dan Copyright z.d., onbekend.

In bovenstaand voorbeeld heeft het Gelders Archief aangegeven dat de afbeelding auteursrechtenvrij is, in dat geval wordt ‘In het publieke domein’ genoteerd. De omschrijving van de figuur kan door de schrijver van de tekst bepaald worden:

Figuur 1. Creutzbergschool. Overgenomen uit School voor
Bijzonder Lager Onderwijs door H. B. van Broekhuizen, 1921,
Arnhem: Gelders Archief. In het publieke domein.


vrijdag 12 juli 2019

Videoverslag

In plaats van een tekstdocument is het soms verplicht om een verslag op video in te leveren. Hiervoor kunnen ook bestaande bronnen gebruikt worden, zoals foto’s, filmpjes, muziek en teksten. Vandaar de vraag: hoe verwijs je naar bronnen in een videoverslag?

Voor zover bekend bestaan hier geen (Amerikaanse) APA-richtlijnen voor, maar bronvermelding blijft verplicht. Onderstaande uitleg is een suggestie van The APA-Team, neem bij twijfel contact op met de docent/beoordelaar van het videoverslag.

Net als bij een tekst kan wanneer een geraadpleegde bron te zien of te horen is een verwijzing in beeld komen. Dit mag, maar de meesten zullen dat niet mooi vinden.

Maak in plaats daarvan een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen. Zet deze niet op alfabetische volgorde maar aan de hand van een tijdsaanduidingen op volgorde van verschijnen in de video. In onderstaand voorbeeld is een foto afkomstig van een webpagina te zien op 3 minuten en 2 seconden:
3.02
Dorenstouter, I. (2018, 21 maart). Spelende kinderen in weiland [Foto]. Geraadpleegd op 12 juli 2019, van https://www.ijslander.com/blog/feestdagen-voorjaar-2018/spelende-kinderen-in-weiland/
Copyright 2019, IJslander.
Merk op dat bij foto’s, film- en muziekfragmenten ook het copyright (auteursrecht) wordt vermeld. Noteer bij het ontbreken van een auteursrechtvermelding Copyright z.d., onbekend.

De bronvermelding kan aan het einde van het filmpje als aftiteling worden toegevoegd of als bijlage in een apart document, bijvoorbeeld in Word of pdf.


vrijdag 21 juni 2019

Parafrase van een internetbron

Een gebruiker van de handleiding De APA-richtlijnen uitgelegd stelde de volgende vraag: waarom is er in hoofdstuk 1 wel een paragraaf 'Citaat van een internetbron' (§ 1.4.5) maar geen paragraaf 'Parafrase van een internetbron'?

De APA-richtlijnen uitgelegd, p. 4

Een logische vraag, ook omdat parafrasen meer worden gebruikt dan citaten. De reden is dat er weinig verschil is tussen een citaat of een parafrase van een internetbron omdat webpagina’s geen paginanummers hebben. De verwijzing in de tekst is in beide gevallen de naam/namen van de auteurs of de organisatie en het jaartal.
Het enige verschil is dat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens staat en een parafrase niet, dit geldt voor alle bronnen (boeken, tijdschriftartikelen, webpagina’s, etc.).

Een voorbeeld van dezelfde webpagina:
Citaat
 “Oxazepam werkt rustgevend vermindert angstgevoelens, ontspant spieren en maakt suf” (KNMP, z.d.). 
Parafrase
Het medicijn oxazepam wordt gebruikt om angstgevoelens te verminderen (KNMP, z.d.). 
Bronnenlijst
KNMP. (z.d.). Oxazepam. Geraadpleegd op 21 juni 2019, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/oxazepam 
In dit voorbeeld vermeldt de webpagina geen auteur, daarom wordt de organisatie genoemd. Dit is niet ‘Apotheek’ of ‘Apotheek.nl’, dat is de naam van de website. Onderaan de webpagina wordt de organisatie vermeld: KNMP. De afkorting staat voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, deze apothekersorganisatie gebruikt zelf de afkorting KNMP.
Kijk bij twijfel over de naam van de organisatie bij ‘Contact’ of ‘Over ons’.
 
Merk op dat de webpagina geen datum of jaartal noemt, daarom wordt z.d. (=zonder datum) genoteerd. Onderaan de pagina staat weliswaar ©2019 maar dit is het jaar van auteursrecht (copyright), en dat is niet hetzelfde als jaar van publicatie.

In de derde editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zal aandacht besteed worden aan een parafrase van een internetbron. Wanneer deze editie zal verschijnen is nog niet bekend.

dinsdag 28 mei 2019

APA in Word – Apple MacBook

Vorig jaar heeft de Werkgroep de Handleiding APA in Word gemaakt. Deze handleiding is van toepassing op Word 2013 en 2016 van Microsoft. Uit reacties van studenten is gebleken dat Word voor Apple MacBook soms afwijkt. In dit blogbericht worden een aantal verschillen genoemd, klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Bij zowel Microsoft als Apple zit de invoegtoepassing onder ‘Verwijzingen’. Voor het toevoegen van een nieuwe bron moet bij Microsoft gekozen worden voor ‘Citaat toevoegen’ (ook voor een parafase), in Apple staat er ‘Bronvermelding toevoegen’. De ingevoerde bronnen komen rechts van de tekst te staan.

APA in Word op de Mac: Bronvermelding invoegen

Als ‘Bronvermelding toevoegen’ wordt gekozen ontbreekt de optie ‘Boek’ die bij Microsoft bovenaan staat. Bij Apple staat ‘Map’ bovenaan, deze optie kan gebruikt worden voor de bronvermelding van een boek.

APA in Word op de Mac: 'Map' in plaats van 'Boek'

Bij ‘Artikel uit vaktijdschrift’ in Apple kunnen net als bij Microsoft meerdere velden worden toegevoegd door linksonder ‘Alle bibliografische velden’ aan te vinken. Aan de rechterzijde verschijnt een schuifbalk. Als deze in Microsoft naar beneden wordt geschoven staan hier de opties om aan te geven dat het om een online artikel gaat: datum van raadplegen en URL of DOI. Deze opties ontbreken echter bij Apple en kunnen alleen handmatig worden toegevoegd. Dit geldt ook voor de optie ‘Elektronische bron’.

APA in Word op de Mac: raadpleegdatum, URL en DOI ontbreken

Kies in plaats van ‘Elektronische bron’, bijvoorbeeld voor een online pdf, als type bron ‘Document van website’. Bij deze optie is het wel mogelijk een URL in te vullen.

APA in Word op de Mac: Document van website

Net zoals de optie ‘Boek’ vervangen is door ‘Map’, is de optie ‘Rechtszaak’ vervangen door ‘Notatie’.

APA in Word op de Mac: 'Notatie' in plaats van 'Rechtszaak'

Zelf een verschil gevonden tussen APA in Word van Microsoft en van Apple? Laat het weten door een opmerking achter te laten onder dit blogbericht. 

Met dank aan Nikki Hooijerink.