14 juli 2017

Pearson: Nederlandstalige bewerking

Uitgeverij Pearson heeft een groot aantal Nederlandstalige titels in de collectie gebaseerd op Engelstalige publicaties. Deze boeken zijn niet alleen vertaald maar ook bewerkt, vandaar de vraag: hoe wordt verwezen naar boeken die vertaald èn bewerkt zijn?

Omdat zowel de Publication Manual of the American Psychological Association en het APA Style blog hier geen antwoord op geven is de vraag voorgelegd aan de APA Style experts met als voorbeeld het boek Ontwikkelingspsychologie van Robert S. Feldman. De Nederlandstalige versie van de 7e editie is in 2016 verschenen.

De titelpagina vermeldt behalve de auteur ook drie bewerkers en een eindredacteur. Daarnaast worden in het colofon vier vertalers genoemd.
APA Style expert Mark (geen achternaam) gaf aan dat de Nederlandse namen op de titelpagina alleen in de bronvermelding genoemd worden, voor de vertaler(s) en achter de editie-vermelding:
Feldman, R. S. (2016). Ontwikkelingspsychologie [Child development] (7e editie; A. Moons, Eindred.; E. Lahlah, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.). Amsterdam: Pearson.
De toevoeging van de originele titel tussen vierkante haakjes is optioneel en mag ook worden weggelaten. Eventuele nieuwe drukken van de Nederlandstalige versie worden niet genoemd, alleen de editie wordt vermeld.
In de tekst wordt alleen de originele auteur genoemd: (Feldman, 2016).

Enkele andere voorbeelden van recente Pearson publicaties:
Zimbardo, P., Johnson, R., & McCann, V. (2017). Psychologie: Een inleiding [Psychology: Core concepts] (8e editie; A. Moons, Eindred.; C. Boudestein, E. Caffin, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; G. Bouman, Vert.). Amsterdam: Pearson. 
Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Psychiatrie: Een inleiding [Abnormal psychology in a changing world] (9e editie; V. de Roeck, L. Voets, & W. Vos, Nederlandstalige bew.; J. E. Bruijn, S. Birnie, & J. Koning, Vert.). Amsterdam: Pearson.