22 mei 2015

Zelfde site, verschillende pagina’s

Voor een onderzoek wordt soms verwezen naar meerdere pagina’s van dezelfde website, bijvoorbeeld van een organisatie of een overheidsinstantie. Is het voldoende om een website met verschillende pagina’s eenmaal te noemen in een bronnenlijst?

Dit ligt eraan hoe er in de tekst naar verwezen wordt.
Een voorbeeld: in een tekst over onderwijs in Nederland staat de zin ‘voor dit onderzoek is onder meer gekeken naar de informatie die gegeven wordt op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’.
In dit geval wordt in algemene zin verwezen naar de site van de Rijksoverheid waarvan het ministerie een onderdeel is. Bronvermelding, zowel in de tekst als in een bronnenlijst, is dan niet nodig. Wie dat zou willen mag eventueel het webadres in de tekst noemen (in dit geval http://www.rijksoverheid.nl) maar bedenk of dit van toegevoegde waarde voor de lezer is.

Wanneer naar een pagina op deze site verwezen wordt is bronvermelding, in de tekst en in de bronnenlijst, wel nodig. Dit moet voor iedere pagina apart, het is dus goed mogelijk dat in de bronnenlijst dezelfde site (met verschillende links) meer dan eens genoemd wordt.

Webpagina minister Bussemaker

Stel, in de tekst wordt achtereenvolgens verwezen naar de pagina van de minister (Jet Bussemaker) en de staatssecretaris (Sander Dekker), dan worden beide pagina’s in de bronnenlijst genoemd:
Rijksoverheid. (z.d.-a). Jet Bussemaker: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Geraadpleegd op 22 mei 2015, van http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jet-bussemaker
Rijksoverheid. (z.d.-b). Sander Dekker: Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Geraadpleegd op 22 mei 2015, van http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker
Beide pagina’s vermelden geen jaartal, daarom wordt “z.d.” (= zonder datum) genoteerd. In bovenstaand voorbeeld zijn een ‘a’ en een ‘b’ toegevoegd zodat in de tekst onderscheid gemaakt kan worden:
… minister Bussemaker (Rijksoverheid, z.d.-a) …
… staatssecretaris Dekker (Rijksoverheid, z.d.-b) …
Wanneer publicaties dezelfde auteur(s) en jaartallen hebben wordt ook aan het jaartal ‘a’, ‘b’, etc. toegevoegd, bijvoorbeeld: (Jansen, 2015a) en (Jansen, 2015b). De publicatie waarvan de titel als eerste in een alfabetische opsomming genoemd wordt krijgt de toevoeging ‘a’, dit hoeft niet de publicatie te zijn die als eerste in de tekst genoemd wordt.