13 januari 2017

Bijlage

Niet alle verzamelde informatie voor een verslag is geschikt om in de hoofdtekst op te nemen maar kan van toegevoegde waarde zijn in de vorm van een bijlage.

Hoe verwijs je naar informatie opgenomen in een bijlage? In de Publication manual of the American Psychological Association staat in § 2.13 “Appendices and Supplemental Materials” (pp. 38-40) regels en richtlijnen voor bijlagen.

Er zijn enkele basisregels:
 • Iedere bijlage begint met het woord Bijlage (geschreven met een hoofdletter) en heeft een titel.
 • Zijn er twee of meer bijlagen, dan worden deze genummerd met hoofdletters: Bijlage A, Bijlage B, etc.
 • Iedere bijlage begint op een nieuwe pagina.
 • Iedere bijlage wordt in de tekst genoemd, bijvoorbeeld:
  … (zie Bijlage A) …
  of
  … in Bijlage B is te zien dat …
 • Bijlagen komen na de hoofdtekst en de bronnenlijst.
 • De volgorde van de bijlagen is gelijk aan de volgorde waarin de bijlagen in de tekst genoemd worden.
 • Bijlagen krijgen geen aparte paginanummering.

Net als in de hoofdtekst is het mogelijk dat in een bijlage verwijzingen staan naar een andere bron. Deze worden in dezelfde bronnenlijst genoemd als de bronnen waar in de hoofdtekst naar verwezen wordt. Voor een bijlage wordt dus geen aparte bronnenlijst gemaakt, ook al komt de bronnenlijst voor de
bijlage(n) te staan.
In de bijlage komt, net als in de hoofdtekst, een korte verwijzing te staan bestaande uit de auteur (of organisatie) en het jaartal.

Tabellen en figuren
Net als in de hoofdtekst kan een bijlage bestaan uit een tekst, al dan niet met kopjes, en tabellen (of figuren). Geef de tabel een nummer, in de tekst wordt hier naar verwezen door eerst de letter van de bijlage en daarna het nummer van de tabel te noemen, ‘Tabel A2’ bijvoorbeeld is de tweede tabel in Bijlage A. Gebruik ook de letter A wanneer er maar één bijlage is.
Als de gehele bijlage bestaat uit een tabel, geef de bijlage dan dezelfde naam als de tabel. Aangeraden wordt voor iedere tabel een aparte bijlage te maken.
Begin bij iedere bijlage opnieuw met het nummeren van de tabellen of figuren.

Extra materiaal
Het is ook mogelijk om extra materiaal aan een tekst toe te voegen, bijvoorbeeld een cd-rom, dvd of usb-stick. Hier kan in de tekst naar verwezen worden, bijvoorbeeld (zie usb-stick). Wanneer op de drager van het extra materiaal meerdere bestanden staan of een toelichting nodig is kan deze informatie als bijlage aan het document worden toegevoegd.
Tot slot: bedenk vooraf of een bijlage iets toevoegt aan de hoofdtekst. Eigen onderzoeksresultaten zijn uiteraard zeer geschikt, maar bij materiaal dat gratis online staat kan waarschijnlijk beter gekozen worden om er alleen naar te verwijzen in de tekst en de bronnenlijst.