dinsdag 29 september 2015

“APA: Citeren en parafraseren” nu “APA: In de tekst”

Wie in de tekst naar een andere bron verwijst kan dat op twee manieren doen: 1) citeren, het letterlijk overnemen van een gedeelte uit een bron of 2) parafraseren, het in eigen woorden weergeven van informatie uit een bron.
Deze informatie stond tot voor kort op onze site in het menu als APA: Citeren en parafraseren. Omdat het niet voor iedereen direct duidelijk is dat citeren en parafraseren de manieren zijn om naar een andere bron te verwijzen in de tekst is de titel van deze pagina nu gewijzigd in APA: In de tekst.
De link naar deze pagina is ongewijzigd.

Hopelijk is met deze wijziging de informatie over verwijzingen in de tekst beter te vinden!