26 april 2016

Koninklijk Huis

In verband met Koningsdag een vraag gerelateerd aan het Koninklijk Huis: Hoe verwijs ik naar een toespraak van de koning op de website van het Koninklijk Huis?

Koning Willem-Alexander
CC BY 4.0
Hoewel titels (drs., mr., prof., etc.) niet genoemd worden in een bronnenlijst (eventueel wel in de tekst), zijn er uitzonderingen als de titel deel uitmaakt van de naam, zoals bij leden van het Koninklijk Huis.
De koning wordt op de website van het Koninklijk Huis gepresenteerd als ‘Koning Willem-Alexander’ - als één geheel, dus niet ‘Willem-Alexander, koning’ of ‘Willem-Alexander, Koning der Nederlanden’ en ook niet als ‘Oranje, W.-A. van’.
De vermelding in de bronnenlijst wordt dan:
Koning Willem-Alexander. (2014, 20 oktober). Toespraak van Zijne Majesteit de Koning tijdens 6e ASEM Culture Ministers’ Meeting. Geraadpleegd op 26 april 2016, van
http://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2014/10/20/toespraak-van-zijne-majesteit-de-koning-tijdens-6e-asem-culture-ministers-meeting
In de tekst is de verwijzing (Koning Willem-Alexander, 2014).

Op het officiële Amerikaanse APA-weblog staat bij een blogbericht over toespraken een reactie, gedateerd 21 oktober 2009, waar iemand vraagt hoe je verwijst naar de Britse prinses Diana (1961-1997). Zij wordt in officiële documenten ‘Diana, Princess of Wales’ genoemd, geadviseerd wordt die benaming te gebruiken. Wie hier van af wil wijken, bijvoorbeeld door voor ‘Princess Diana’ te kiezen wordt aangeraden om dan vooral consequent te zijn.

Ook voor mensen die bekend zijn onder hun voor- of bijnaam – Beyoncé, Bono, Prince, Madonna, Rihanna – geldt dat wordt aangeraden om deze benaming aan te houden en niet de achternaam toe te voegen.

12 april 2016

Stage / Werkplek

Veel onderzoeksverslagen zijn gebaseerd op een stage die tijdens de studie werd gevolgd. Een regelmatige terugkerende vraag is: Hoe verwijs ik naar informatie die ik van mijn stageplaats* heb gekregen?
Bij deze vraag zijn twee zaken van belang: is de informatie vertrouwelijk en hoe is de informatie beschikbaar gesteld?

Vertrouwelijke informatie

Het mag duidelijk zijn dat vertrouwelijke informatie – denk hierbij aan een patiëntendossier, gegevens van leerlingen of bedrijfsinformatie – niet toegankelijk is voor buitenstaanders en vaak zelfs binnen de organisatie niet door iedereen geraadpleegd kan worden. Er wordt alleen naar verwezen in de tekst als een persoonlijke communicatie en niet in een bronnenlijst. Hier is al eerder een blogbericht aan gewijd, zie Patiëntendossier.

Rapporten en jaarverslagen

De meeste organisaties publiceren hun jaarverslagen en rapporten online. Hier wordt naar verwezen als naar een internetbron. Enkele voorbeelden:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Geraadpleegd op 11 april 2016, van http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1704628/Jaarverslag_2015.pdf
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Geraadpleegd op 11 april 2016, van https://stichtingizz.nl/uploads/content/file/Jaarrapport%20zorggebruik%202014.pdf
Wanneer documenten uit bovenstaande voorbeelden alleen op papier beschikbaar zijn is de verwijzing:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Nijmegen: Auteur.
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Apeldoorn: Auteur.
Merk hierbij op dat omdat de auteur en de organisatie identiek zijn achter de plaatsnaam Auteur komt te staan.

Documenten achter inlog
Als een document wel online staat maar alleen toegankelijk is na een inlog is de informatie slechts voor een beperkt aantal mensen beschikbaar. Bekijk eerst of de inhoud van het document vertrouwelijk is, zo ja, verwijs hier naar als persoonlijke communicatie. Wanneer het om algemene informatie gaat, bedenk dan wie de lezer(s) van de tekst zal/zullen zijn.

Zit de stagebegeleider erbij dan heeft het zin om naar het document te verwijzen als een internetbron, vermeld dan de link naar het intranet.
Is dat niet het geval, kies dan weer voor de optie persoonlijke communicatie, zie voor een toelichting Patiëntendossier. In de tekst wordt de naam van de organisatie genoemd en dat datum waarop deze informatie is ontvangen, bijvoorbeeld:
… in het Jaarrapport zorggebruik 2014 (Stichting IZZ, persoonlijke communicatie, 11 april 2016) wordt melding gemaakt van …
Een persoonlijke communicatie wordt alleen in de tekst genoemd en niet in de bronnenlijst omdat de lezer/beoordelaar van de tekst er geen toegang toe heeft.

Documenten direct van stagebegeleider
Informatie verstuurd via e-mail of een los Word-document dat de stagebegeleider beschikbaar stelt valt in de categorie persoonlijke communicatie:
... van onze stagebegeleider J. Jansen (persoonlijke communicatie, 11 april 2006) ontvingen we ...
Wordt met deze informatie een tabel of figuur samengesteld, noteer dan onder de afbeelding:
Opmerking. Gegevens afkomstig van [naam organisatie], dag maand jaar.
Het is hier niet nodig om 'persoonlijke communicatie' toe te voegen.

Voor alle situaties geldt: overleg met de stagebegeleider bij twijfel over het hergebruik van de beschikbaar gestelde informatie.

* Deze richtlijnen gelden ook voor studenten die in dienst zijn van een organisatie.
 
Deze pagina is op 8 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.