12 april 2016

Stage / Werkplek

Veel onderzoeksverslagen zijn gebaseerd op een stage die tijdens de studie werd gevolgd. Een regelmatige terugkerende vraag is: Hoe verwijs ik naar informatie die ik van mijn stageplaats* heb gekregen?
Bij deze vraag zijn twee zaken van belang: is de informatie vertrouwelijk en hoe is de informatie beschikbaar gesteld?

Vertrouwelijke informatie

Het mag duidelijk zijn dat vertrouwelijke informatie – denk hierbij aan een patiëntendossier, gegevens van leerlingen of bedrijfsinformatie – niet toegankelijk is voor buitenstaanders en vaak zelfs binnen de organisatie niet door iedereen geraadpleegd kan worden. Er wordt alleen naar verwezen in de tekst als een persoonlijke communicatie en niet in een bronnenlijst. Hier is al eerder een blogbericht aan gewijd, zie Patiëntendossier.

Rapporten en jaarverslagen

De meeste organisaties publiceren hun jaarverslagen en rapporten online. Hier wordt naar verwezen als naar een internetbron. Enkele voorbeelden:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Geraadpleegd op 11 april 2016, van http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1704628/Jaarverslag_2015.pdf
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Geraadpleegd op 11 april 2016, van https://stichtingizz.nl/uploads/content/file/Jaarrapport%20zorggebruik%202014.pdf
Wanneer documenten uit bovenstaande voorbeelden alleen op papier beschikbaar zijn is de verwijzing:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Nijmegen: Auteur.
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Apeldoorn: Auteur.
Merk hierbij op dat omdat de auteur en de organisatie identiek zijn achter de plaatsnaam Auteur komt te staan.

Documenten achter inlog
Als een document wel online staat maar alleen toegankelijk is na een inlog is de informatie slechts voor een beperkt aantal mensen beschikbaar. Bekijk eerst of de inhoud van het document vertrouwelijk is, zo ja, verwijs hier naar als persoonlijke communicatie. Wanneer het om algemene informatie gaat, bedenk dan wie de lezer(s) van de tekst zal/zullen zijn.

Zit de stagebegeleider erbij dan heeft het zin om naar het document te verwijzen als een internetbron, vermeld dan de link naar het intranet.
Is dat niet het geval, kies dan weer voor de optie persoonlijke communicatie, zie voor een toelichting Patiëntendossier. In de tekst wordt de naam van de organisatie genoemd en dat datum waarop deze informatie is ontvangen, bijvoorbeeld:
… in het Jaarrapport zorggebruik 2014 (Stichting IZZ, persoonlijke communicatie, 11 april 2016) wordt melding gemaakt van …
Een persoonlijke communicatie wordt alleen in de tekst genoemd en niet in de bronnenlijst omdat de lezer/beoordelaar van de tekst er geen toegang toe heeft.

Documenten direct van stagebegeleider
Informatie verstuurd via e-mail of een los Word-document dat de stagebegeleider beschikbaar stelt valt in de categorie persoonlijke communicatie:
... van onze stagebegeleider J. Jansen (persoonlijke communicatie, 11 april 2006) ontvingen we ...
Wordt met deze informatie een tabel of figuur samengesteld, noteer dan onder de afbeelding:
Opmerking. Gegevens afkomstig van [naam organisatie], dag maand jaar.
Het is hier niet nodig om 'persoonlijke communicatie' toe te voegen.

Voor alle situaties geldt: overleg met de stagebegeleider bij twijfel over het hergebruik van de beschikbaar gestelde informatie.

* Deze richtlijnen gelden ook voor studenten die in dienst zijn van een organisatie.
 
Deze pagina is op 8 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 
       

36 opmerkingen:

 1. Hoi APA-team,

  Vanuit meerdere jaarverslagen heb ik een berekening gemaakt van de toename van het percentage mannelijke en vrouwelijke medewerkers binnen een organisatie over een paar jaar. Deze informatie heb ik uit meerdere jaarverslagen gehaald (2006 tot 2016). Hoe verwijs ik hier naar in de tekst en in mijn bronnenlijst?

  Alvast bedankt!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zijn de jaarverslagen (online) te raadplegen? Zo ja, dan kun je er bijvoorbeeld als volgt naar verwijzen:

   … berekening gemaakt op basis van elf jaarverslagen (Naam organisatie, 2006-2016) …

   In de bronnenlijst moet je wel ieder jaarverslag apart noemen.

   Verwijderen
 2. Hallo,

  Voor mijn stageverslag wil ik in de bijlage organisatieschema's opnemen als figuren. Deze zijn alleen beschikbaar na inlog op intranet van het bedrijf en zijn gedownload als los bestand (niet uit een jaarverslag). Hoe moet ik deze figuur noemen in de bijlage en moet ik de bron opnemen in de bronvermelding?  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de schema’s afkomstig zijn van intranet noem je deze niet in de bronnenlijst. In de bijlage(n) noteer je wel de herkomst van de schema’s, bijvoorbeeld “Organisatieschema afkomstig van [naam bedrijf], dag maand jaar”. Het is ook raadzaam om aan het bedrijf te vragen hoe men vermeld zou willen worden.

   In het voorwoord of dankwoord kun je het bedrijf eventueel hier ook voor bedanken, bijvoorbeeld "met dank aan [naam bedrijf] voor het gebruik van de organisatieschema's in de bijlagen", maar dit is niet verplicht.

   Verwijderen
 3. Als ik gegevens uit een ERP-systeem van mijn stagebedrijf verwerkt heb in een tabel of figuur, kan ik er dan naar verwijzen als: ''Opmerking. Gegevens afkomstig van [naam bedrijf], dag maand jaar''?

  En hoe verwijs je in de tekst naar de gegevens uit een ERP-systeem?
  Het is geen gepubliceerde bron namelijk en is alleen toegankelijk na inlog.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vermelding onder de tabel of figuur is juist.

   In de tekst verwijs je naar de gegevens als een persoonlijke communicatie.

   Verwijderen
 4. Hoe verwijs ik naar een opzet van een wetenschappelijk artikel, gevonden via de data banken, waar nog geen resultaten van bekend zijn omdat de studie op dit moment loopt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om een artikel dat al geaccepteerd is door een tijdschrift en/of uitgever maar alleen online (in een databank) verkrijgbaar? Verwijs naar de bron waarin het artikel is terug te vinden als een online tijdschriftartikel. De Amerikaanse APA-richtlijnen adviseren om voor de raadpleegdatum+link “Advance online publication” te zetten, dit zou je in het Nederlands kunnen vertalen met “Online voorpublicatie”:

   Auteur, A. (jaar). Titel artikel. Titel tijdschrift cursief, pp-pp. Online voorpublicatie. Geraadpleegd op …

   Als er nog geen tijdschrift aan het artikel verbonden is, laat dan de titel van het tijdschrift weg en zet de titel van het artikel cursief.

   Verwijderen
  2. Bedankt! En hoe voeg ik die verwijzing dan in in de tekst?

   (auteur & auteur, geraadpleegd op...) ??

   Verwijderen
  3. Nee, in de tekst is de verwijzing alleen auteur(s)+jaartal, eventueel met paginaummer bij een citaat:

   ... (Auteur & Auteur, jaar) ...

   Verwijderen
 5. Hallo APA Team,

  Na een half jaar ergens te hebben meegedraaid heb je zelf ook het nodige geobserveerd en kun je processen binnen de organisatie beschrijven op basis van eigen waarnemingen. Hoe verwerk je dit in je verslag? mag je jezelf als bron opschrijven of is dit op dat moment niet nodig?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt, dit zijn eigen bevindingen, hier komt geen aparte bronvermelding bij te staan.

   Verwijderen
  2. Zeg je dan niet: (persoonlijke observatie, 2019) ?

   Verwijderen
  3. Nee, als het goed is blijkt uit de tekst al dat het om een observatie gaat en op welke dag of in welke periode dit heeft plaatsgevonden.

   Verwijderen
 6. Hallo APA Team,

  Ik heb voor mijn onderzoek zelf data verzameld uit Adobe Analytics en dit zelf gestructureerd en verwerkt. Hoe moet ik dit vermelden in de tekst/bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor algemeen bekende programma's (Word, Excel, etc.) geldt dat bronvermelding niet nodig is. Ik durf niet te zeggen dat Adobe Analytics in deze categorie valt. Mijn advies zou zijn om dit programma daarom te vermelden, zie voor uitleg onze website Computerprogramma/App.

   Verwijderen
 7. hallo,

  voor mijn scriptie (interne analyse) heb ik veel gebruik gemaakt van een marketingplan dat ik heb gekregen van het stage bedrijf. Dit plan is alleen in te zien wanneer er op de harde schijf van het bedrijf wordt ingelogd. Mijn vraag is hoe verwijs ik naar het bestand in mijn scriptie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals uitgelegd staat bij 'Documenten achter inlog', als persoonlijke communicatie.

   Verwijderen
 8. Wanneer je via de mail voorbeeld contracten van je stagebegeleider hebt ontvangen, hoe verwijs je dan in de lopende tekst?
  (Naam stagebegeleider, persoonlijke communicatie, datum?)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is juist, zie voor toelichting 'Documenten direct van stagebegeleider' in bovenstaand blogbericht.

   Verwijderen
 9. Hallo APA-team,

  Als ik een document van mijn stagebegeleider ontvangen heb, moet ik dan alleen in de tekst naar persoonlijke communicatie verwijzen? Of ook nog in de bronnenlijst vermelden om welk document het gaat?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alleen in de tekst als persoonlijke communicatie, niet in de bronnenlijst. In de tekst kan eventueel een toelichting worden gegeven bij het document, bijvoorbeeld de titel.

   Verwijderen
 10. hoe moet ik verwijzen als ik iets geciteerd heb uit een document dat ik gekregen heb van mijn stagebegeleider.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens en daarachter tussen haakjes de naam van de stagebegeleider, persoonlijke communicatie en de datum waarop je deze informatie hebt ontvangen.

   Verwijderen
 11. Hallo,
  Ik heb een document ("Jaarplan") ontvangen via de e-mail van mijn begeleidster, waar ik onwijs veel informatie uit haal. Deze documenten zijn echter nog niet op intranet of op de schijf geplaatst. Moet dit als persoonlijke communicatie genoteerd worden? En moet de titel ergens bij? Ik schrijf namelijk niet "uit het jaarplan..." maar direct informatie eruit. Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, verwijs hier naar als persoonlijke communicatie, zie in bovenstaande tekst: Documenten direct van stagebegeleider.
   Hoe je het document in jouw tekst omschrijft is aan jou, bedenk wat voor de lezer het meest duidelijk is. Als je bijvoorbeeld schrijft 'van mijn stagebegeleidster ontving ik het jaarplan (A. Stagebegeleidster, persoonlijke communicatie, 24 februari)' is voor de lezer direct duidelijk wat de herkomst van het document is.

   Verwijderen
 12. Hallo, ik heb van mijn stagebegeleider een tijdschrift gekregen met wetenschappelijke artikelen voor mijn scriptie. Dit tijdschrift wordt verstuurd aan gemeenten en is niet openbaar te raadplegen. Hoe moet ik dit opnemen in de bronnenlijst? En moet ik het als bijlage opnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jouw vraag is niet helemaal duidelijk. Gemeenten publiceren geen wetenschappelijke artikelen, maar als het door de gemeente gemaakte teksten zijn verwijs je er naar als persoonlijke communicatie.
   Vraag voor de zekerheid aan jouw stagebegeleider wat de herkomst is van deze artikelen. Bedenk als je het tijdschrift als bijlage wilt opnemen of het iets toevoegt aan jouw tekst (de keuze is aan jou) en zo ja, zorg dat je hier toestemming voor hebt.

   Verwijderen
 13. Het is geen tijdschrift van de gemeenten, maar wordt door de Sdu gemaakt voor gemeenten. Het is niet zo dat je de artikelen in dat tijdschrift terug kan vinden op het internet als je geen inlog hebt die wordt verstrekt aan de gemeente.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedenk of de lezer (beoordelaar, docent) van jouw scriptie toegang heeft tot het tijdschrift. Ik begrijp uit de omschrijving dat dit niet het geval is, verwijs er daarom alleen in de tekst naar als persoonlijke communicatie. In de tekst kan eventueel een toelichting worden gegeven op het tijdschrift.

   Verwijderen
 14. Hoe voer ik een bron in als Google Analytics? Er is geen verslag uitgedraait, gewooon ingelogd op het account van de stageplek en gegevens ingezien en verwerkt in het verslag. Stagebegeleiders van de organisatie kunnen hier wel inloggen, stagebegeleiders vanuit de unie natuurlijk niet. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie voor uitleg het blogbericht Google Analytics.

   Als een organisatie ervoor kiest de informatie van Google Analytics niet te delen, verwijs er dan naar als persoonlijke communicatie (zie Documenten achter inlog).

   Verwijderen
 15. Beste APA-Team,

  Voor mijn scriptie heb ik gerealiseerde omzetten per debiteur in een Excel sheet verwerkt. Deze Excel sheet gebruik ik als bron. De data komt dus uit het ERP pakket alleen de opmaak heb ik zelf verzorgt in Excel. Hoe verwijs ik hiermee in de tekst en bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vermeld achter de titel van het Excel-sheet: Gegevens afkomstig van [naam stage/werkplek], dag maand jaar. Je mag ook een eigen omschrijving geven. De datum is de dag waarop je data zijn verkregen.
   Omdat de informatie achter een inlog staat (daar ga ik vanuit) komt er geen vermelding in de bronnenlijst.

   Verwijderen
 16. Ik heb een vraag over het gebruik van verwijzing naar de ParticipatieWet 2015 in de tekst. De participatieWet is toegankelijk via website van rijksoverheid wetten.nl. Ik wil verwijzen naar de aangepast wet die in 2015 is aangenomen. Als ik op wetten.nl kijk staat er dat de wet dateert van oktober 2003, vermoedelijke de publicatie datum van de 1e ParticipatieWet?

  Als ik in de tekst verwijs naar (Participatiewet, 2003) klopt dit dan wel? Of moet het worden ParticipatieWet 2015, 2003). Dat laatste ziet er een beetje bijzonder uit, maar geeft wel beter weer welke bron ik bedoel.

  Alvast dank voor het antwoord. Joyce de Langen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing (Participatiewet, 2003) is juist omdat de wet uit 2003 dateert en sindsdien werd aangepast.
   Je kunt in de tekst aangeven dat de wet is aangepast, eventueel door het noemen van het artikel of paragraaf.

   Er is een aparte webpagina met een overzicht van alle wijzigingen (iedere wijziging heeft een eigen link), hier kun je ook naar verwijzen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-04-01/0/informatie#tab-algemeen

   Verwijderen