22 december 2014

Getallen, cijfers en nummers

Een jaartal, een percentage, een leeftijd of een aantal: in iedere tekst komen cijfers voor, maar hoe moeten getallen, cijfers en nummers worden weergegeven in een tekst?


De Publication manual of the American Psychological Association geeft in hoofdstuk 4 van § 4.31 tot en met § 4.38 uitleg. De basisregel is dat getallen onder de 10 voluit worden geschreven (een, twee, drie, etc.) en alles daarboven wordt als getal genoteerd (10, 11, 12, etc.). Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel:
 • Lengtes
  5 cm
  8 meter
 • Percentages
  2%
  0,1%
 • Gewichten en eenheden
  6,5 kilogram
  een dosis van 400 mg
 • Wiskundige formules
  vermenigvuldigd met 5
  delen door 2
  2 x 5
  16:9 beeldformaat
 • Data
  1 januari 2015
 • Leeftijden
  8 jaar oud
 • Tijdstippen
  om half 9
  iedere 8 seconden
  1 uur en 5 minuten
  9.00-11.00 uur
 • Delen van publicaties
  Hoofdstuk 3
  Pagina 7
  Tabel 2
 • Opsommingen
  stap 1
  klas 5 (maar: de vijfde klas)
  groep 3
  rij 7
 • Tabellen en figuren
  In een tabel of figuur worden getallen onder de tien altijd als getal genoteerd

Uitzondering 1: wanneer de zin begint met een getal, in dat geval wordt het getal voluit geschreven:
Achtenveertig procent van de studenten is geslaagd, 52% van de studenten is gezakt.
APA raadt overigens aan een zin niet met een getal te laten beginnen.

Uitzondering 2: schrijf een getal onder de tien voluit als het gaat om een tijdsaanduiding bij benadering:
Het onderzoek heeft ongeveer twee weken geduurd.
Dit blogbericht is op 10 november 2017, 22 december 2017 en 5 augustus 2019 aangevuld met extra voorbeelden.