maandag 15 januari 2018

Screenshots

Met de knop "Print Scrn" op het toetsenbord kunnen gemakkelijk screenshots van het beeldscherm gemaakt worden. Een screenshot kan ter ondersteuning gebruikt worden van een tekst of in een PowerPoint-presentatie. Ook hier geldt dat bronvermelding verplicht is, maar: hoe verwijs je naar een screenshot?

Net als bij andere afbeeldingen bestaat de verwijzing uit drie onderdelen:
 • In de tekst
  Een verwijzing naar de afbeelding + nummer
 • Onder de afbeelding
  Figuur X. Omschrijving afbeelding. Overgenomen [of: Aangepast overgenomen] uit Titel webpagina van A. Auteur [of Organisatie], jaartal (webadres). Copyright jaartal, Naam auteursrechthebbende [staat meestal onderaan de pagina].
 • In de bronnenlijst
  Auteur, A. [of Organisatie]. (jaartal of datum). Titel webpagina cursief. Geraadpleegd op [datum van raadplegen], van http… etc.

In dit voorbeeld is gekozen voor de startpagina (meestal aangeduid met Home) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
 • In de tekst
  … op de startpagina van de HAN (zie Figuur 1) is te zien dat …
 • Onder de afbeelding
Figuur 1. Startpagina HAN. Overgenomen uit Home van
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, z.d. (https://www.han.nl/).
Copyright 2018, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • In de bronnenlijst
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (z.d.). Home [Screenshot]. Geraadpleegd op 15 januari 2018, van https://www.han.nl/
Let op dat het jaar van publicatie en het jaar van copyright (=auteursrecht) niet hetzelfde is; de pagina vermeldt geen datum, alleen het jaar van auteursrecht.

De toevoeging [Screenshot] is niet verplicht maar kan verduidelijken dat de webpagina alleen gebruikt is als afbeelding.
 
Zie ook de blogberichten over screenshots van YouTube en Twitter.