17 december 2019

Parlementaire documenten

Alle documenten van de Nederlandse regering en het Nederlands parlement zijn voor iedereen in te zien op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Ook historische parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995 kunnen hier geraadpleegd worden, maar: hoe verwijs je naar een parlementair document?

Zoekpagina parlementaire documenten

Onder parlementaire documenten vallen kamerstukken, kamerverslagen en kamervragen. In de tekst en in de bronnenlijst wordt naar deze documenten verwezen als Kamerstukken of Handelingen (verslagen en vragen), met de toevoeging I bij Eerste Kamer en II bij Tweede Kamer en één of twee nummers.

Kamerstukken
Een kamerstuk heeft een itemnummer en soms ook een volgnummer. In de tekst staat het jaartal van publicatie vermeld, in de bronnenlijst de complete datum. In de tekst kan aangegeven worden dat het om een wetsvoorstel, brief van de minister, etc. gaat. Persoonsnamen zoals de naam van de minister, staatsecretaris, kamerlid, etc. worden niet in de bronverwijzing of -vermelding genoemd maar kunnen uiteraard wel in de tekst vermeld worden.
Tekst
 … In zijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 32793, nr. 459, 2019) licht staatssecretaris Blokhuis het besluit toe over een nieuw voedselkeuzelogo …
of
“Consumenten moeten het logo eenvoudig kunnen begrijpen, het logo moet in lijn zijn met de Schijf van Vijf en er wordt gekeken naar de internationale ontwikkelingen” (Kamerstukken II, 32793, nr. 459, 2019) en … 
Bronnenlijst
Kamerstukken II, 32793, nr. 459. (2019, 3 december). Geraadpleegd op 17 december 2019, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-459.html

Handelingen
Naar de verslagen van de vergaderingen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer wordt verwezen als Handelingen, eveneens met de toevoeging I of II, gevolgd door een vergader- en een itemnummer. Kamervragen en antwoorden daarop krijgen de aanduiding Aanhangsel Handelingen II.
Tekst
In het mondelinge vragenuur stelde het kamerlid Paternotte vragen aan de minister voor Medische Zorg en Sport over racistische spreekkoren bij een voetbalwedstrijd (Aanhangsel Handelingen II, nr. 25, item 2, 2019) en … 
Bronnenlijst
Aanhangsel Handelingen II, nr. 25, item 2. (2019, 13 december). Geraadpleegd op 17 december 2019, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20192020-25-2.html 

Zie eventueel ook De APA-richtlijnen uitgelegd§ 2.15.2, p. 52.

25 november 2019

Website HAN APA vernieuwd

Aan het begin van dit schooljaar heeft de website van de HAN Studiecentra, en dus ook de pagina’s over de APA richtlijnen, een nieuwe opmaak gekregen. Na drie jaar is er afscheid genomen van de rood-blauwe pagina’s.Hiervoor in de plaats is een zwart-roze opmaak gekomen, inclusief een nieuw logo. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heet nu officieel HAN_ University of Applied Sciences (inclusief liggend streepje achter HAN). Inhoudelijk zijn de pagina’s niet veranderd.Vanaf vandaag heeft ook dit weblog een nieuwe 'header' en zullen de kleuren waar mogelijk worden aangepast aan de zwart-roze opmaak.

Vragen, opmerkingen en andere reacties zijn welkom op auteursrecht@han.nl
of laat een reactie onder dit bericht achter.

Naar de vernieuwde website.
  
Met dank aan Rik van Schendel.
 

18 november 2019

Citaat opsomming

Een student stelde de volgende vraag: als ik een opsomming citeer, moet ik dan achter elke regel een bronverwijzing plaatsen en waar zet ik de dubbele aanhalingstekens als de opsomming minder dan 40 woorden heeft?

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is nee, zet geen verwijzing achter ieder onderdeel van de opsomming maar plaats deze aan het begin of aan het einde van de opsomming. Als voorbeeld is een opsomming uit het boek Onderzoek doen! van Tom Fischer en Mark Julsing gekozen. Op pagina 63 worden de voordelen van online-onderzoek opgesomd:


Bij het citeren van deze opsomming kan de verwijzing aan het begin worden geplaatst, bijvoorbeeld:
Volgens Fischer en Julsing (2019, p. 63) heeft online-onderzoek verschillende voordelen:
 1. Snel
 2. Multimediaal
 3. Goedkoop
 4. Makkelijk internationaal toepasbaar
 5. Gebruiksvriendelijk
 6. Geen sprake van interview-bias
 7. Minder fouten
 8. Eerlijker antwoorden

Het is ook mogelijk om de bronverwijzing aan het einde te plaatsen:
Online-onderzoek heeft verschillende voordelen:
 1. Snel
 2. Multimediaal
 3. Goedkoop
 4. Makkelijk internationaal toepasbaar
 5. Gebruiksvriendelijk
 6. Geen sprake van interview-bias
 7. Minder fouten
 8. Eerlijker antwoorden (Fischer & Julsing, 2019, p. 63)

Zoals te zien is in bovenstaand voorbeeld heeft de geciteerde opsomming geen dubbele aanhalingstekens. Bij 40 of minder woorden staat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens (zie ook APA in de tekst: Citeren), maar bij een opsomming worden dezelfde richtlijnen gehanteerd als bij een citaat van meer dan 40 woorden: laat het citaat inspringen en gebruik geen dubbele aanhalingstekens, waarmee het tweede deel van de vraag ook beantwoord is.

Voor de volledigheid de vermelding van bovenstaand boek in een bronnenlijst:

Fischer, T., & Julsing, M. (2019). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (3e druk). Groningen: Noordhoff.


08 oktober 2019

Nieuwe editie Publication Manual

Op 1 oktober is de nieuwe, 7e editie verschenen van de Publication Manual of the American Psychological Association. Tegelijk met deze uitgave zijn ook een nieuwe website en een nieuw blog gelanceerd. Informatie van het oude blog is verwerkt in de nieuwe website, het oude weblog zal voorlopig als archief toegankelijk blijven.

De nieuwe handleiding is voor het eerst in kleur, heeft tabbladen en is verkrijgbaar in een ringband, als paperback, als hardcover en als e-book. Ook nieuw is een hoofdstuk voor studenten, de vorige edities waren voornamelijk gericht op het schrijven van een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift.

De belangrijkste vraag is echter: zijn er richtlijnen veranderd voor het verwijzen in de tekst en het vermelden van publicaties in de bronnenlijst?
Het antwoord is ja, voor zover valt af te leiden uit de informatie op de website want het boek is nog niet in bezit van The APA-Team.
Wijzigingen zijn onder andere: bij het vermelden van de uitgever wordt de plaatsnaam weggelaten, bij een webpagina ook de naam van de website vermelden (behalve als auteur/organisatie en naam van website gelijk zijn) en bij e-books ook de naam van de uitgever vermelden.

Op de website wordt ook aangegeven dat de APA Style experts niet verwachten dat uitgevers en onderwijsinstellingen direct overgaan op de nieuwe stijl maar een overgangsperiode zullen hanteren en pas in 2020 of later definitief overstappen op de nieuwe richtlijnen.

De Werkgroep APA, verantwoordelijk voor De APA-richtlijnen uitgelegd (2e editie), zal zich komende maanden over de 7e editie buigen en een overzicht te maken van alle wijzigingen die betrekking hebben op de Nederlandse handleiding. Vervolgens zal bekeken worden welke wijzigingen in de 3e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zullen worden opgenomen. Het valt nu nog niet te zeggen wanneer dit zal gebeuren. Via dit blog en via de website Auteursrechten van SURF zal de Werkgroep APA hierover informeren.
18 september 2019

Duitse vertaling De APA-richtlijnen uitgelegd

Ruim een jaar nadat de 2e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, is vandaag de Duitse vertaling onder de titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen uitgebracht.
Ook deze uitgave is samengesteld door de Werkgroep APA en verkrijgbaar als gratis download.

Verschijnt deze uitgave ook als ringband zoals de Nederlandse editie?
Nee, omdat deze uitgave bedoeld is voor een kleine doelgroep - studenten die in Nederland Duitstalig hoger onderwijs krijgen - verschijnt deze uitgave alleen als download. De pdf is wel geschikt om eventueel uit te printen en in te binden.

Zijn er richtlijnen veranderd?
Nee, er zijn geen richtlijnen gewijzigd. De richtlijnen zijn identiek aan de Nederlandse APA-richtlijnen.

Komt er ook een Engelstalige versie van De APA-richtlijnen uitgelegd?
Voor de Engelstalige versie heeft de werkgroep geen toestemming gekregen van de American Psychological Association.
De Tilburg University heeft de Engelstalige Citing Sources According to APA Guidelines gemaakt.

Gegevens
• Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa (zelfde link als Nederlandse editie)
• ISBN 978-90-72482-22-8 (e-book)
• Omvang: 86 pagina’s
• Releasedatum: 18 september 2019

De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys Hogescholen), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool), Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht), Marij Tummers (Saxion Hogescholen), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).
___________________________________________________________________________

Auf vielfachen Wunsch wurde am 18. September die deutsche Übersetzung des niederländischen Handbuchs De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs unter dem Titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen veröffentlicht.
Diese Publikation wurde ebenfalls von der Werkgroep APA (APA-Arbeitsgruppe) zusammengestellt und steht als kostenloser Download zur Verfügung.

Erscheint diese Ausgabe auch als Ringbuch wie die niederländische Ausgabe?
Nein, da diese Publikation für eine kleine Zielgruppe bestimmt ist - Studenten, die in den Niederlanden eine deutschsprachige Hochschulausbildung erhalten - erscheint diese Publikation nur als Download. Das PDF ist zum Ausdrucken und Binden geeignet.

Haben sich die Richtlinien geändert?
Nein, es wurden keine Richtlinien geändert. Die Richtlinien sind identisch mit den niederländischen APA-Richtlinien.

Wird es auch eine englische Version der APA-Richtlinien geben?
Die Arbeitsgruppe hat keine Genehmigung der American Psychological Association für die englische Version erhalten.
Die Tilburg University hat die englischsprachigen Citing Sources According to APA Guidelines gemäß den APA-Richtlinien erstellt.

Daten
• Download: kostenlos über www.auteursrechten.nl/apa (gleicher Link wie die niederländische Ausgabe)
• ISBN 978-90-72482-22-8 (E-Book)
• Format: 86 Seiten
• Erscheinungsdatum: 18. September 2019

Der Werkgroep APA besteht aus Arjan Doolaar, Vorsitzender (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, Co-Vorsitzender (HU University of Applied Sciences Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys University of Applied Sciences), Annelies Kuijten (Avans University of Applied Sciences), Alie Mud (NHL Stenden University of Applied Sciences), Roelie Tijmstra (HU University of Applied Sciences Utrecht), Marij Tummers (Saxion University of Applied Sciences), Rensje Wicherson (Windesheim University of Applied Sciences) en Philip Willems (Zuyd University of Applied Sciences).

09 augustus 2019

Bouwtekening

Een student Bouwkunde stelde onlangs deze vraag: hoe verwijs ik naar een bouwtekening uit een archief?

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 7.10 (pp. 212-213) uitleg gegeven over hoe te verwijzen naar archiefstukken, naast bouwtekeningen kunnen dit ook brieven, foto’s of andere ongepubliceerde documenten zijn:
Auteur, A. (Functie)/Organisatie. (jaartal, dag maand). Titel [Omschrijving document]. Naam van collectie (vindplaats in archief). Naam van archief, locatie.
Deze wijze van vermelden is een richtlijn en kan aangepast worden aan de beschikbare gegevens, bedenk dat het voor de lezer van de tekst mogelijk moet zijn het document terug te vinden. Als het document alleen een jaartal vermeld komen dag en maand te vervallen.
De vindplaats in een archief kan bijvoorbeeld een inventarisnummer zijn of een codering die door de maker aan het document gegeven is.

Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit het Gelders Archief:
Van Broekhuizen, H. B. (Gemeente-architect). (1921, 1 november). School voor Bijzonder Lager Onderwijs: Detail van de hal en trappenhuis [Technische tekening]. Gemeentewerken Arnhem (Tek. no. 7012 B 259-7). Gelders Archief, Arnhem.
In de tekst wordt de naam van de architect en het jaartal genoemd:
… (Van Broekhuizen, 1921) …
Wanneer de tekening als illustratie wordt opgenomen in de tekst komt er ook een vermelding onder de afbeelding te staan. Geef de figuur een nummer zodat er in de tekst naar verwezen kan worden, bijvoorbeeld:
Op Figuur 1 is te zien dat de architect …
Onder de afbeelding komen de gegevens van de afbeelding te staan, inclusief de vermelding van het copyright (auteursrecht). Dat laatste kan lastig zijn als er geen copyright wordt vermeld, noteer dan Copyright z.d., onbekend.

In bovenstaand voorbeeld heeft het Gelders Archief aangegeven dat de afbeelding auteursrechtenvrij is, in dat geval wordt ‘In het publieke domein’ genoteerd. De omschrijving van de figuur kan door de schrijver van de tekst bepaald worden:

Figuur 1. Creutzbergschool. Overgenomen uit School voor
Bijzonder Lager Onderwijs door H. B. van Broekhuizen, 1921,
Arnhem: Gelders Archief. In het publieke domein.


12 juli 2019

Videoverslag

In plaats van een tekstdocument is het soms verplicht om een verslag op video in te leveren. Hiervoor kunnen ook bestaande bronnen gebruikt worden, zoals foto’s, filmpjes, muziek en teksten. Vandaar de vraag: hoe verwijs je naar bronnen in een videoverslag?

Voor zover bekend bestaan hier geen (Amerikaanse) APA-richtlijnen voor, maar bronvermelding blijft verplicht. Onderstaande uitleg is een suggestie van The APA-Team, neem bij twijfel contact op met de docent/beoordelaar van het videoverslag.

Net als bij een tekst kan wanneer een geraadpleegde bron te zien of te horen is een verwijzing in beeld komen. Dit mag, maar de meesten zullen dat niet mooi vinden.

Maak in plaats daarvan een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen. Zet deze niet op alfabetische volgorde maar aan de hand van een tijdsaanduidingen op volgorde van verschijnen in de video. In onderstaand voorbeeld is een foto afkomstig van een webpagina te zien op 3 minuten en 2 seconden:
3.02
Dorenstouter, I. (2018, 21 maart). Spelende kinderen in weiland [Foto]. Geraadpleegd op 12 juli 2019, van https://www.ijslander.com/blog/feestdagen-voorjaar-2018/spelende-kinderen-in-weiland/
Copyright 2019, IJslander.
Merk op dat bij foto’s, film- en muziekfragmenten ook het copyright (auteursrecht) wordt vermeld. Noteer bij het ontbreken van een auteursrechtvermelding Copyright z.d., onbekend.

De bronvermelding kan aan het einde van het filmpje als aftiteling worden toegevoegd of als bijlage in een apart document, bijvoorbeeld in Word of pdf.


21 juni 2019

Parafrase van een internetbron

Een gebruiker van de handleiding De APA-richtlijnen uitgelegd stelde de volgende vraag: waarom is er in hoofdstuk 1 wel een paragraaf 'Citaat van een internetbron' (§ 1.4.5) maar geen paragraaf 'Parafrase van een internetbron'?

De APA-richtlijnen uitgelegd, p. 4

Een logische vraag, ook omdat parafrasen meer worden gebruikt dan citaten. De reden is dat er weinig verschil is tussen een citaat of een parafrase van een internetbron omdat webpagina’s geen paginanummers hebben. De verwijzing in de tekst is in beide gevallen de naam/namen van de auteurs of de organisatie en het jaartal.
Het enige verschil is dat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens staat en een parafrase niet, dit geldt voor alle bronnen (boeken, tijdschriftartikelen, webpagina’s, etc.).

Een voorbeeld van dezelfde webpagina:
Citaat
 “Oxazepam werkt rustgevend vermindert angstgevoelens, ontspant spieren en maakt suf” (KNMP, z.d.). 
Parafrase
Het medicijn oxazepam wordt gebruikt om angstgevoelens te verminderen (KNMP, z.d.). 
Bronnenlijst
KNMP. (z.d.). Oxazepam. Geraadpleegd op 21 juni 2019, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/oxazepam 
In dit voorbeeld vermeldt de webpagina geen auteur, daarom wordt de organisatie genoemd. Dit is niet ‘Apotheek’ of ‘Apotheek.nl’, dat is de naam van de website. Onderaan de webpagina wordt de organisatie vermeld: KNMP. De afkorting staat voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, deze apothekersorganisatie gebruikt zelf de afkorting KNMP.
Kijk bij twijfel over de naam van de organisatie bij ‘Contact’ of ‘Over ons’.
 
Merk op dat de webpagina geen datum of jaartal noemt, daarom wordt z.d. (=zonder datum) genoteerd. Onderaan de pagina staat weliswaar ©2019 maar dit is het jaar van auteursrecht (copyright), en dat is niet hetzelfde als jaar van publicatie.

In de derde editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zal aandacht besteed worden aan een parafrase van een internetbron. Wanneer deze editie zal verschijnen is nog niet bekend.

28 mei 2019

APA in Word – Apple MacBook

Vorig jaar heeft de Werkgroep de Handleiding APA in Word gemaakt. Deze handleiding is van toepassing op Word 2013 en 2016 van Microsoft. Uit reacties van studenten is gebleken dat Word voor Apple MacBook soms afwijkt. In dit blogbericht worden een aantal verschillen genoemd, klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Bij zowel Microsoft als Apple zit de invoegtoepassing onder ‘Verwijzingen’. Voor het toevoegen van een nieuwe bron moet bij Microsoft gekozen worden voor ‘Citaat toevoegen’ (ook voor een parafase), in Apple staat er ‘Bronvermelding toevoegen’. De ingevoerde bronnen komen rechts van de tekst te staan.

APA in Word op de Mac: Bronvermelding invoegen

Als ‘Bronvermelding toevoegen’ wordt gekozen ontbreekt de optie ‘Boek’ die bij Microsoft bovenaan staat. Bij Apple staat ‘Map’ bovenaan, deze optie kan gebruikt worden voor de bronvermelding van een boek.

APA in Word op de Mac: 'Map' in plaats van 'Boek'

Bij ‘Artikel uit vaktijdschrift’ in Apple kunnen net als bij Microsoft meerdere velden worden toegevoegd door linksonder ‘Alle bibliografische velden’ aan te vinken. Aan de rechterzijde verschijnt een schuifbalk. Als deze in Microsoft naar beneden wordt geschoven staan hier de opties om aan te geven dat het om een online artikel gaat: datum van raadplegen en URL of DOI. Deze opties ontbreken echter bij Apple en kunnen alleen handmatig worden toegevoegd. Dit geldt ook voor de optie ‘Elektronische bron’.
Wat wel mogelijk is: verander 'Type bron' in website, voeg de URL of DOI toe en verander daarna 'Type bron' in 'Artikel uit vaktijdschrift'. De link verschijnt dan ook in de bronnenlijst.

APA in Word op de Mac: raadpleegdatum, URL en DOI ontbreken

Kies in plaats van ‘Elektronische bron’, bijvoorbeeld voor een online pdf, als type bron ‘Document van website’. Bij deze optie is het wel mogelijk een URL in te vullen.

APA in Word op de Mac: Document van website

Net zoals de optie ‘Boek’ vervangen is door ‘Map’, is de optie ‘Rechtszaak’ vervangen door ‘Notatie’.

APA in Word op de Mac: 'Notatie' in plaats van 'Rechtszaak'

Zelf een verschil gevonden tussen APA in Word van Microsoft en van Apple? Laat het weten door een opmerking achter te laten onder dit blogbericht. 

Met dank aan Nikki Hooijerink.
 

26 april 2019

Hoe vaak mag je citeren of parafraseren?

Via e-mail werd de volgende vraag gesteld door een docent: in een verslag gebruikt een student een groot aantal citaten en bijna geen parafrasen. De citaten zijn allemaal voorzien van een verwijzing volgens de APA-richtlijnen, maar het wordt niet duidelijk of de student de geraadpleegde bronnen heeft begrepen. Zijn er APA-richtlijnen die aangeven hoe veel citaten en parafrasen in een tekst gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld een percentage?

De APA-richtlijnen gaan over de stijl van een tekst (hoe te citeren of parafraseren) en niet over de inhoud. Er zijn geen regels over hoeveel citaten en/of parafrasen gebruikt mogen worden, maar voor deze zekerheid is de vraag voorgelegd aan de APA Style experts in Amerika.
  
In het antwoord werd bevestigd dat APA over stijl en niet over inhoud gaat. Er is geen limiet voor het aantal verwijzingen, ongeacht of het citaten of parafrasen zijn. Er zijn ook geen regels die aangeven wanneer een citaat en wanneer een parafrase gebruikt moet worden of hoe lang een citaat of parafrase mag zijn. Het eindoordeel wordt overgelaten aan de docent/beoordelaar van de tekst.
  
In algemene zin kan wel gesteld worden dat een citaat of een parafrase een verslag moet ondersteunen en niet vervangen. Het is aan de schrijver van de tekst om te bepalen of de geraadpleegde bron zich beter laat lenen voor een citaat dan voor een parafrase.

27 maart 2019

Persoonlijke communicatie: wanneer wel, wanneer niet?

Naar informatie die voor de lezer niet te raadplegen is, wordt verwezen als persoonlijke communicatie. Voorbeelden zijn interviews, gesprekken en e-mails (zie Interviews), lessen en lezingen (zie Lessen), vertrouwelijke informatie (zie Patiëntendossier) en niet-openbare informatie van een stageinstelling of eigen organisatie (zie Stage / Werkplek).

Naar een persoonlijke communicatie wordt alleen in de tekst en niet in de bronnenlijst verwezen.
          
Wanneer wel?
 • Mondelinge communicatie
  - Een gesprek, ook via bijvoorbeeld telefoon of Skype.
  - Een interview, let op: niet als het interview onderdeel is van het eigen onderzoek, zie Wanneer niet?
  - Een les, lezing, presentatie, workshop, etc.
 • Schriftelijke communicatie
  - Een e-mail, inclusief een eventuele bijlage als deze informatie niet eerder is gepubliceerd. Dat kan een nieuwsbrief zijn of door de afzender gemaakt Word-bestand. Een tijdschriftartikel dat als bijlage wordt meegestuurd is geen persoonlijke communicatie, want dat is al eerder gepubliceerd. Vraag bij twijfel aan de afzender naar de herkomst van de bijlage.
  - Een brief.
  - Een bericht verstuurd via Whatsapp, Facebook Messenger, sms, etc.
  - Een chatgesprek.
 • Organisaties, bedrijven, etc.
  - Intranet, interne netwerken en andere digitale bestanden achter een inlog.
  - Rapporten, protocollen, dossiers en andere documenten die niet opgevraagd kunnen worden, bijvoorbeeld het dossier van een cliënt.
            
Wanneer niet?
 • Eigen onderzoek
  - Interviews en enquêtes die gehouden zijn voor het eigen onderzoek. Omdat in het verslag de onderzoeksmethode wordt beschreven wordt er geen extra bronvermelding aan toegevoegd. Zie ook Eigen onderzoek.
 • Organisaties, bedrijven, etc.
  - Alle informatie die wel online maar niet achter een inlog staat. Verwijs hier naar als webpagina.
  - Publicaties die zonder voorbehoud kunnen worden opgevraagd, zoals brochures. Verwijs hier naar als niet officieel gepubliceerde bron.
 • Onderwijsinstelling
  - Informatie op een elektronische leeromgeving (OnderwijsOnline, Blackboard, etc.). Verwijs hier naar als webpagina, want hoewel deze informatie achter een inlog staat heeft de docent die het verslag beoordeelt toegang tot deze webpagina(’s).
 • Publicaties achter inlog
  - Tijdschriftartikelen en e-boeken worden door de uitgever achter een inlog gezet of zijn alleen na betaling beschikbaar. De meeste onderwijsinstellingen bieden toegang tot deze bestanden en iedereen kan zich abonneren of het document kopen. Verwijs er naar als online tijdschriftartikel of e-boek.
 

25 februari 2019

Hoofdletters

In boeken en tijdschriftartikelen worden woorden uit de titel soms met een hoofdletter geschreven, woorden die in een ‘gewone’ zin met een kleine letter worden geschreven. Bij vermelding van een publicatie in zowel de tekst als in een bronnenlijst kan dit verwarring opleveren, want: wanneer moeten er hoofdletters gebruikt worden?

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 4.15 (pp. 101-102) uitleg gegeven waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het vermelden van een titel in de tekst en in de bronnenlijst. Of de publicatie waar naar verwezen wordt wel of geen hoofdletters gebruikt wordt genegeerd.

Tekst
In de tekst worden standaard alleen auteurs en jaartallen genoemd, maar het is uiteraard mogelijk om de titel van een publicatie te noemen om deze extra te benadrukken. Woorden van vier of meer letters worden met een hoofdletter geschreven. Werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voornaamwoorden worden altijd met een hoofdletter geschreven.
Titels van boeken, webpagina’s (inclusief pdf-bestanden), films, etc. worden cursief geschreven, net als in de bronnenlijst. Titels van tijdschrift- en krantenartikelen staan in een bronnenlijst niet cursief en worden daarom in de tekst tussen dubbele aanhalingstekens gezet:
… “Premier May Stelt Stemming Over Haar Brexitdeal uit” kopt NRC.Next … 
… op de webpagina Eisen aan de Pasfoto Voor Paspoort of ID-Kaart (Rijksoverheid, z.d.) staat dat … 
… in The Lancet staat het artikel “Introduction of Genomics Into Prenatal Diagnostics” waarin … 
… voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het boek Praktijkgericht Onderzoek in Zorg en Welzijn

Bronnenlijst
In de bronnenlijst worden titels geschreven zoals in een zin, dus alleen hoofdletters aan het begin en bij namen. Hiermee wordt dus afgeweken van de schrijfwijze in de tekst. Uitzondering op deze regel zijn titels van tijdschriften en kranten, noteer de hoofdwoorden met een hoofdletter.
Hoogerwaard, J. (2019, 25 februari). Premier May stelt stemming over haar Brexitdeal uit. NRC.Next, p. 2.  
Rijksoverheid. (z.d.). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart 
Talkowski, M. E., & Rehm, H. L. (2019). Introduction of genomics into prenatal diagnostics. The Lancet, 393, 719-721. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30193-X 
Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.


21 januari 2019

Wie, wanneer, wat, waar - Deel 4: Waar?

Dit is het laatste bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt (behalve een webadres):

  1. De maker van het document – Wie?
  2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
  3. De titel van het document – Wat?
  4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?
    
Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.Dit boek is gepubliceerd door Ambo | Anthos uit Amsterdam. De plaats van de uitgeverij wordt gevolgd door een dubbele punt en de naam, dit markeert het einde van het vierde gedeelte: Waar?

Plaatsnaam
Alleen bij papieren publicaties worden naam en plaatsnaam van de uitgever genoemd. Bij online publicaties worden deze vervangen door de raadpleegdatum en de weblink, de ‘waar’ is in dat geval het internet.
Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.  
Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (2e editie). Geraadpleegd op 18 januari 2019, van https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen
Let op dat bij tijdschriftartikelen geen plaatsnaam of uitgever genoemd wordt, zie voor verdere uitleg Tijdschriftartikel.

Meerdere plaatsnamen
Uitgeverijen hebben soms vestigingen in meerdere plaatsen. Noem in dat geval alleen de eerste plaatsnaam:
Faber-de Lange, B., Pieters, R., & Weijers, S. (2019). Inkoop: Werken vanuit een ketenbenadering (2e druk). Groningen: Noordhoff.
De titelpagina van dit boek vermeldt ‘Groningen / Houten’.

Staten (bij Amerikaanse publicaties), graafschappen (bij Britse publicaties) of landen worden niet genoemd, zie voor een toelichting De APA-richtlijnen uitgelegd: Wijzigingen 2017-2018: Landen en staten.

Uitgever
Noem alleen de naam van de uitgever, laat termen als ‘Uitgevers’, ‘Uitgeverij’, ‘B.V.’, ‘Company’, etc. weg.
Faber-de Lange, B., Pieters, R., & Weijers, S. (2019). Inkoop: Werken vanuit een ketenbenadering (2e druk). Groningen: Noordhoff.
De titelpagina van dit boek vermeldt ‘Noordhoff Uitgevers’.

Auteur = Uitgever
Auteurs en organisaties geven soms publicaties in eigen beheer uit, waardoor dezelfde naam twee keer genoemd wordt in de bronvermelding. In deze gevallen wordt de naam van de uitgever vervangen door ‘Auteur’.
Van der Ham, F. (2017). Kan niet bestaat niet: Verhalen en gedichten om mee te filosoferen: Met uitgebreide praattips (2e druk). [Groningen]: Auteur.
Voedingscentrum. (2015). Voedingsadviezen bij coeliaki. Den Haag: Auteur.
Geen plaatsnaam of uitgever
Bij het ontbreken van een plaatsnaam en/of naam van de uitgever in de publicatie wordt z.p. (=zonder plaatsnaam) en/of z.u. (=zonder uitgever) vermeld, tussen haakjes. Kan de plaatsnaam of naam van de uitgever gevonden worden, bijvoorbeeld online, dan kan deze worden overgenomen en tussen vierkante haakjes gezet worden. Beide opties mogen gebruikt worden.
Postma, K., & Wokke, R. (2018). Laat maar komen! Crisisopvang van pleegpubers. (z.p.): Scriptum.
of
Postma, K., & Wokke, R. (2018). Laat maar komen! Crisisopvang van pleegpubers. [Schiedam]: Scriptum.
Raadpleegdatum
Schrijf bij de raadpleegdatum de maand voluit, er kan zo geen verwarring ontstaan over de dag waarop de webpagina werd bekeken. De datum ‘9-2-2018’ kan gelezen worden als ‘9 februari 2018’ maar in Amerikaans-Engels als ‘2 september 2019’.
Rijksoverheid. (2019, 18 januari). Nationaal Actieplan om mensenrechten in Nederland optimaal te houden. Geraadpleegd op 21 januari 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/nationaal-actieplan-om-mensenrechten-in-nederland-optimaal-te-houden
Webadres
Het webadres begint altijd met http:// of https://, kopieer (CTRL+C) en plak (CTRL+V) de link zodat hier geen fout gemaakt kan worden. Bij een online pdf kunnen er twee opties zijn: de directe link naar de pdf of de link naar de webpagina waar de pdf gedownload kan worden. Beide opties mogen gebruikt worden, bedenk wat voor de lezer de duidelijkste verwijzing is. Wanneer een webpagina meerdere bestanden ter download aanbiedt kan het beste de directe link vermeld worden, als de webpagina aanvullende informatie geeft die niet in de pdf staat kan beter voor de webpagina gekozen worden. Soms staat het mooier om de kortste link te kiezen.

Een enkele keer is een webadres heel lang omdat ook de zoekactie in de link staat, bijvoorbeeld bij Google Books:
Plooij, F. (2011). Onderzoek doen: Een praktische inleiding in onderzoeksvaardigheden (2e editie). Geraadpleegd op 21 januari 2019, van https://books.google.nl/books?id=mOGVSt7tfAYC&printsec=frontcover&dq=onderzoek+doen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj6y6Tr4_7fAhVLXhoKHWR7BGwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=onderzoek%20doen&f=false
In bovenstaand voorbeeld kan het gedeelte vanaf de eerste & worden weggelaten. De pagina waarnaar verwezen wordt kan in de tekst worden vermeld:
Plooij, F. (2011). Onderzoek doen: Een praktische inleiding in onderzoeksvaardigheden (2e editie). Geraadpleegd op 21 januari 2019, van https://books.google.nl/books?id=mOGVSt7tfAYC
Controleer altijd of een ingekorte link werkt. Verkorte links, bijvoorbeeld gemaakt met bitly of tinyurl, zijn niet toegestaan.