woensdag 14 februari 2018

Congressen, conferenties en symposia

Op verzoek zal in de volgende editie van De APA-richtlijnen uitgelegd ook aandacht worden besteed aan het vermelden van conferenties, congressen en symposia.


Er kan verwezen worden naar een voordracht gehouden tijdens een congres, naar een congresbundel (zowel op papier als online) of naar een posterpresentatie. In onderstaande voorbeelden wordt telkens naar dezelfde bijdrage verwezen.

Congresbijdrage
Spreker, A. (jaar, maand). Titel van voordracht. In A. Naam (Voorzitter), Naam congres. Congres georganiseerd door Naam organisatie, locatie.
Voorbeeld
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014, november). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema (Voorzitter), Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference. Congres georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.

Congresbundel
Voordrachten gehouden tijdens een congres, symposium of conferentie kunnen in een bundel worden gepubliceerd. Gebruik voor een vermelding van een congresbijdrage, op papier of online, dezelfde vermelding als van een hoofdstuk uit een boek en voor een vermelding van een bijdrage van een regelmatig gehouden congres dezelfde vermelding als van een tijdschriftartikel.
Voorbeeld papier
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Reds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). Velp: VHL University of Applied Sciences. 
Voorbeeld online
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Reds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). https://doi.org/10.13140/2.1.2378.9765

Posterpresentatie
Presentator, A. (jaar, maand). Titel van presentatie. Poster gepresenteerd tijdens Naam congres, organisatie, locatie.
Voorbeeld
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014, november). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. Poster gepresenteerd tijdens Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.
Voor alle voorbeelden geldt dat de vermelding in de tekst (Eweg & Van Hal, 2014) is.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten