14 februari 2018

Congressen, conferenties en symposia

Op verzoek zal in de volgende editie van De APA-richtlijnen uitgelegd ook aandacht worden besteed aan het vermelden van conferenties, congressen en symposia.


Er kan verwezen worden naar een voordracht gehouden tijdens een congres, naar een congresbundel (zowel op papier als online) of naar een posterpresentatie. In onderstaande voorbeelden wordt telkens naar dezelfde bijdrage verwezen.

Congresbijdrage

Spreker, A. (jaar, dag maand). Titel van bijdrage [Type bijdrage]. Naam congres, locatie.

Indien online wordt de DOI-link of Geraadpleegd + raadpleegdatum + URL toegevoegd.
Voorbeeld
Eweg, R. (2014, 6 november). Living labs: Innovating environments for metropolitan food production [Paperpresentatie]. Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference, Leeuwarden.

Congresbundel
Voordrachten gehouden tijdens een congres, symposium of conferentie kunnen in een bundel worden gepubliceerd. Gebruik voor een vermelding van een congresbijdrage, op papier of online, dezelfde vermelding als van een hoofdstuk uit een boek en voor een vermelding van een bijdrage van een regelmatig gehouden congres dezelfde vermelding als van een tijdschriftartikel.
Voorbeeld papier
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Eds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). VHL University of Applied Sciences. 
Voorbeeld online
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Eds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). VHL University of Applied Sciences. https://doi.org/10.13140/2.1.2378.9765

Posterpresentatie
Presentator, A. (jaar, eerste dag-laatste dag maand). Titel van presentatie [Posterpresentatie]. Naam congres, locatie.

Indien online wordt de DOI-link of Geraadpleegd + raadpleegdatum + URL toegevoegd.
Voorbeeld
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014, 5-7 november). Living labs: Innovating environments for metropolitan food production [Posterpresentatie]. Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference, Leeuwarden.

Kijk voor meer voorbeelden in De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.7 (pp. 63-64)
  
Deze pagina is op 21 november 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van
 De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten