19 augustus 2014

Herhalen van dezelfde bronvermelding

In dit blog zullen we regelmatig aandacht besteden aan vragen die meer dan eens aan het Auteursrecht Informatiepunt zijn gesteld. Deze vraag is in verschillende variaties via het Contactformulier binnengekomen:
Ik schrijf een heel hoofdstuk dat ik baseer op de onderzoeksmethode beschreven in een boek, moet ik dan na iedere alinea opnieuw de bron vermelden?

Hoewel het van belang is dat de bronvermelding op de juiste manier wordt vermeld kan het voor de lezer storend zijn als de tekst telkens wordt onderbroken door dezelfde bronvermelding.
Stel, je gebruikt voor een hoofdstuk in je onderzoeksverslag hoofdstuk 3, ‘Oriënteren’ en hoofdstuk 4, ‘Richten’ uit het boek Praktijkonderzoek in Zorg en Welzijn van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen. Je gebruikt alleen parafrasen, dus de verwijzing in de tekst is in principe telkens dezelfde: (Van der Donk & Van Lanen, 2011). Het heeft dan weinig zin om deze bronvermelding na iedere alinea te herhalen.

Het moet voor de lezer wel duidelijk zijn welke publicatie geraadpleegd is en hoe. Dat kan door aan het begin van de tekst precies aan te geven hoe het boek gebruikt is, bijvoorbeeld:

Dit hoofdstuk is gebaseerd op hoofdstuk 3 en 4 uit Praktijkonderzoek in Zorg en Welzijn (Van der Donk & Van Lanen, 2011), waarin het starten van een praktijkonderzoek en het formuleren van een onderzoeksdoel worden besproken.

De tekst kun je geheel naar eigen inzicht schrijven, alleen het gedeelte tussen haakjes ligt vast. Hou er rekening mee dat wanneer je besluit om in de tekst een gedeelte uit dit boek te citeren je daarbij het paginanummer apart moet vermelden.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

14 augustus 2014

Van Word 2007 naar Word 2013

Afgelopen zomer is op alle computers binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Office 2013 geïnstalleerd, waaronder Word 2013. Net als in Word 2007 is het mogelijk om verwijzingen in de tekst naar de bron van een citaat of een parafrase volgens de APA richtlijnen op te nemen. De gebruiker hoeft alleen de gegevens van de geraadpleegde bron in te voeren, Word zet alles in de juiste volgorde en in de bronnenlijst op alfabet.

© Microsoft OfficeOp de website van het Auteursrecht Informatiepunt stond al een pagina met uitleg over APA in Word 2007, daar is nu de pagina APA: Word 2013 aan toegevoegd. Beide versies komen grotendeels overeen, dit zijn de belangrijkste verschillen:

  • Bij Word 2007 kan er gekozen worden tussen de vijfde of zesde editie van APA, bij Word 2013 alleen voor de zesde editie.
  • In plaats van Bronvermelding invoegen staat er nu Citaat invoegen, wat niet geheel juist is omdat er ook een parafrase kan worden ingevoegd.
  • Bij een bronnenlijst is de verwijzing naar een website van ‘Opgehaald van’ gewijzigd in ‘Opgeroepen op’. Dit is zeker een verbetering, al zou ‘Geraadpleegd op’ beter zijn geweest. Als er geen datum van raadplegen wordt ingevoerd komt er weer 'Opgehaald van' te staan.
  • Het invoegen van een bronnenlijst kan door middel van Bibliografie invoegen, de lijst heeft dan geen titel. Dat kan wel door te kiezen voor Bibliografie, Geciteerde werken of Referenties en dit kan ook in het Engels of Duits.

Jammer genoeg worden data nog altijd op de Engelse wijze vermeld, dus “augustus 14, 2014” in plaats van “14 augustus 2014”. Ook worden tussenvoegsels als “de”, “van der”, etc. nog steeds afgekort tot de eerste letter.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op APA: Word 2013. De pagina APA: Word 2007 is met ingang van het schooljaar 2017-2018 niet meer beschikbaar.
  

13 augustus 2014

Richtlijnen of regels?

The American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten. Een uniforme stijl maakt teksten en vooral bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar.

Dit resulteerde in 1957 in de publicatie van Publication manual of the American Psychological Association waarvan in 2010 de zesde en huidige editie verscheen.
Hoofdstuk 6 en 7 uit dit boek, “Crediting Sources” en “Reference Examples”, en het document Richtlijnen voor bronvermeldingen uit mei 2006 van de Vereniging van Onderwijsmediathecarissen vormen de basis voor de APA-pagina’s op de website van de Studiecentra HAN die in 2010 van start zijn gegaan. Bij de meeste opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het gebruik van APA verplicht. De belangrijkste regels worden op de website uitgelegd en zijn voorzien van voorbeelden, vaak aangedragen door studenten.

Niet iedere regel is echter even strikt, in sommige gevallen heeft de auteur zelf een keuze. Een goed voorbeeld is een parafrase, het in eigen woorden weergeven van informatie uit een externe bron. Geldt voor een citaat dat het vermelden van de paginanummer van de bron verplicht is, bij een parafrase wordt deze keuze aan de auteur gelaten. Het heeft immers geen zin om paginanummers te noemen als bijvoorbeeld een hoofdstuk van 10 pagina’s in een zin wordt samengevat. Hier is dus sprake van een richtlijn: paginanummer(s) bij een parafrase mag maar is niet verplicht.

Een regelmatige terugkerende vraag is hoe strikt een bepaalde regel moet worden toegepast - kan er niet van worden afgeweken omdat het bijvoorbeeld minder werk is en er toch een bronvermelding is?
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven op het APA Style Blog waar ik zeker nog vaker naar zal verwijzen. Jeff Hume-Pratuch, die ons al regelmatig van advies heeft voorzien, maakt hier een vergelijking met het bakken van bosbessenpannenkoeken. Je kunt de bosbessen vervangen door bananen en daarmee krijg je misschien een pannenkoek die veel lekkerder is, het is alleen geen bosbessenpannenkoek meer.

Het advies is daarom om de regels niet naar eigen inzicht aan te passen, pas APA toe als daar voor gekozen wordt. Het is vaak al lastig genoeg om dit goed te doen.