vrijdag 21 juni 2019

Parafrase van een internetbron

Een gebruiker van de handleiding De APA-richtlijnen uitgelegd stelde de volgende vraag: waarom is er in hoofdstuk 1 wel een paragraaf 'Citaat van een internetbron' (§ 1.4.5) maar geen paragraaf 'Parafrase van een internetbron'?

De APA-richtlijnen uitgelegd, p. 4

Een logische vraag, ook omdat parafrasen meer worden gebruikt dan citaten. De reden is dat er weinig verschil is tussen een citaat of een parafrase van een internetbron omdat webpagina’s geen paginanummers hebben. De verwijzing in de tekst is in beide gevallen de naam/namen van de auteurs of de organisatie en het jaartal.
Het enige verschil is dat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens staat en een parafrase niet, dit geldt voor alle bronnen (boeken, tijdschriftartikelen, webpagina’s, etc.).

Een voorbeeld van dezelfde webpagina:
Citaat
 “Oxazepam werkt rustgevend vermindert angstgevoelens, ontspant spieren en maakt suf” (KNMP, z.d.). 
Parafrase
Het medicijn oxazepam wordt gebruikt om angstgevoelens te verminderen (KNMP, z.d.). 
Bronnenlijst
KNMP. (z.d.). Oxazepam. Geraadpleegd op 21 juni 2019, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/oxazepam 
In dit voorbeeld vermeldt de webpagina geen auteur, daarom wordt de organisatie genoemd. Dit is niet ‘Apotheek’ of ‘Apotheek.nl’, dat is de naam van de website. Onderaan de webpagina wordt de organisatie vermeld: KNMP. De afkorting staat voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, deze apothekersorganisatie gebruikt zelf de afkorting KNMP.
Kijk bij twijfel over de naam van de organisatie bij ‘Contact’ of ‘Over ons’.
 
Merk op dat de webpagina geen datum of jaartal noemt, daarom wordt z.d. (=zonder datum) genoteerd. Onderaan de pagina staat weliswaar ©2019 maar dit is het jaar van auteursrecht (copyright), en dat is niet hetzelfde als jaar van publicatie.

In de derde editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zal aandacht besteed worden aan een parafrase van een internetbron. Wanneer deze editie zal verschijnen is nog niet bekend.