22 september 2014

Interviews

Een van de meest gestelde vragen aan het Auteursrecht Informatiepunt van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is: Hoe moet ik verwijzen naar een interview dat ik zelf heb gehouden? Op de website staat onder APA: Eigen onderzoek al een korte uitleg.

Een persoonlijke mededeling – niet alleen een interview maar ook een e-mail, een gesprek, een chat, een brief, etc. – valt allemaal onder persoonlijke communicatie. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is.

Wanneer er meerdere mensen met uiteenlopende functies zijn geïnterviewd kan het handig zijn om in een bijlage alle namen, functies en data te noemen.

Standaard wordt tussen haakjes de tekst persoonlijke communicatie en de datum gezet. Bij tweede en latere verwijzingen moet iedere keer opnieuw naam, persoonlijke communicatie en de datum genoemd worden:
…volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) is dit niet geval…
 
…maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 22 september 2014) en zal…
 
…Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) mailde ons dat “dit niet het geval is” en…
In het laatste voorbeeld wordt de geïnterviewde geciteerd. Bij een citaat is het raadzaam vooraf toestemming te vragen. Het wordt altijd aanbevolen om voorafgaand aan een interview afspraken te maken over hoe naar de geïnterviewde verwezen mag worden.

LET OP: is het interview met een deelnemer van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen zoals in bovenstaande voorbeelden omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt. Er komt dan geen enkele verwijzing bij te staan.
Zie voor uitleg het blogbericht Eigen onderzoek.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

05 september 2014

Afkortingen

Omdat de APA richtlijnen al een aantal jaren verplicht zijn bij veel opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal niet iedereen zich realiseren dat APA een afkorting is en staat voor American Psychological Association. Er bestaat ook een American Psychiatric Association, vooral bekend van DSM, het handboek voor psychische stoornissen. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in Nederland is DSM echter vooral bekend als chemiebedrijf en weten maar weinigen dat de naam staat voor Dutch State Mines. Een afkorting kan dus voor verwarring zorgen.

Mag je afkortingen gebruiken binnen APA, en zo ja, hoe en wanneer? De meeste recente editie van Publication manual of the American Psychological Association heeft er een paragraaf aan gewijd, “Abbreviations” (pp. 106-111). Afkortingen zijn toegestaan, maar voor de lezer moet duidelijk zijn waar de afkorting voor staat en ook hier gelden enkele richtlijnen:
  • Afkortingen die als apart item in het woordenboek staan (de manual noemt zelf Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, voor het gemak heb ik de Dikke Van Dale uit 2005 erbij gepakt), zoals ‘bijv.’, ‘cd-opname’, ‘IQ’ en ‘PTSS’ (posttraumatische stressstoornis, met hoofdletters) zijn toegestaan.
    In dit laatste voorbeeld wordt aangeraden om het de eerste keer voluit te noemen met tussen haakjes de afkorting en in de rest van de tekst alleen de afkorting te gebruiken.
     
  • Veel organisaties met lange namen maken gebruik van afkortingen. Deze mogen overgenomen worden, ook hier geldt het advies de eerste keer de naam voluit te schrijven met tussen haakjes de afkorting. Als de naam minder dan vier keer gebruikt wordt geadviseerd deze altijd voluit te schrijven.
    De afkorting moet ook door het bedrijf zelf gebruikt worden: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikt op de website ook de afkorting HAN en het Nederlands Jeugdinstituut gebruikt ook NJi. Let hierbij op de juiste spelling: de letter i is klein; NJI is de afkorting van Nederlandse Jachtbouw Industrie.

Afkorten is overigens niet verplicht, wie liever namen en begrippen voluit gebruikt mag dat doen. Het heeft uiteraard geen zin om Dutch State Mines te gebruiken in plaats van DSM omdat het chemiebedrijf alleen de afkorting gebruikt.

Voor verwijzingen in een tekst (een citaat of parafrase) en bronnenlijst kan het beste gekeken worden naar het aangehaalde document. Op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt de afkorting HAN ook gebruikt maar boven- en onderaan de startpagina staat Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit wordt in de tekst:
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, z.d.) …
Wanneer er vaker naar dezelfde bron verwezen wordt mag vanaf de tweede verwijzing de afkorting worden gebruikt. Noem bij de eerste verwijzing de afkorting tussen vierkante haken zodat het voor de lezer duidelijk is waar de afkorting voor staat.
Eerste verwijzing
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen [HAN], z.d.) …
Tweede en latere verwijzingen
… (HAN, z.d.) …
En in de bronnenlijst:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (z.d.). HAN: Hogeschool en kennispartner ook voor onderzoek en advies. Geraadpleegd op 5 september 2014, van https://www.han.nl/