22 september 2014

Interviews

Een van de meest gestelde vragen aan het Auteursrecht Informatiepunt van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is: Hoe moet ik verwijzen naar een interview dat ik zelf heb gehouden? Op de website staat onder APA: Eigen onderzoek al een korte uitleg.

Een persoonlijke mededeling – niet alleen een interview maar ook een e-mail, een gesprek, een chat, een brief, etc. – valt allemaal onder persoonlijke communicatie. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is.

Wanneer er meerdere mensen met uiteenlopende functies zijn geïnterviewd kan het handig zijn om in een bijlage alle namen, functies en data te noemen.

Standaard wordt tussen haakjes de tekst persoonlijke communicatie en de datum gezet. Bij tweede en latere verwijzingen moet iedere keer opnieuw naam, persoonlijke communicatie en de datum genoemd worden:
…volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) is dit niet geval…
 
…maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 22 september 2014) en zal…
 
…Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) mailde ons dat “dit niet het geval is” en…
In het laatste voorbeeld wordt de geïnterviewde geciteerd. Bij een citaat is het raadzaam vooraf toestemming te vragen. Het wordt altijd aanbevolen om voorafgaand aan een interview afspraken te maken over hoe naar de geïnterviewde verwezen mag worden.

LET OP: is het interview met een deelnemer van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen zoals in bovenstaande voorbeelden omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt. Er komt dan geen enkele verwijzing bij te staan.
Zie voor uitleg het blogbericht Eigen onderzoek.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

44 opmerkingen:

 1. En wat als je het interview toevoegt als bron in de bijlagen? Moet/kun je dan wel verwijzen naar een bron?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, in dat geval zet je in de tekst alleen een verwijzing naar het interview in de bijlage, bijvoorbeeld: (zie bijlage A). De lezer kan dan zelf het interview teruglezen.

   Verwijderen
 2. Hoe vermeld je deze bron interview onderaan bij de bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, maar een zelf gehouden interview wordt alleen in de tekst genoemd, niet in de bronnenlijst.

   Verwijderen
 3. Ik heb de transcriptie van mij gehouden interview in mijn verslag verwerkt. Moet ik deze dan wel vermelden in me literatuurlijst en zo ja op welke wijze?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer je gedeelten uit de transcriptie in jouw verslag gebruikt is de verwijzing zoals boven beschreven, dus "persoonlijke mededeling". Wanneer je de transcriptie zou opnemen als bijlage, noem je deze alleen de tekst, bijvoorbeeld (zie Bijlage A).
   In beide gevallen komt er geen verwijzing in de bronnenlijst omdat de transcriptie voor de lezer nergens kan worden teruggevonden.

   Verwijderen
 4. Wat moet je doen als je een presentatie hebt bijgewoont met een powerpoint. De verteller gebruikte de powerpoint als hulpmiddel. Moet je de powerpoint dan ook toevoegen bij de bronvermelding? Als type bron heb ik interview gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lessen, hoorcolleges, workshops, lezingen, presentaties, etc. worden niet opgenomen in een bronnenlijst, omdat de lezer de informatie niet kan controleren. In de tekst kan naar een presentatie verwezen worden door de naam van de les, de naam van de verteller en de datum te noemen, vergelijkbaar met de verwijzing naar een interview.
   Kijk voor voorbeelden op onze site: han.nl/auteursrecht » Bronnen vermelden » APA: Vraag en antwoord » Wordt een les of een hoorcollege in de bronnenlijst opgenomen?

   Verwijderen
 5. Mijn interviews staan in de bijlagen. Uit deze interviews gebruik ik elke keer een citaat om bepaalde zaken aan te tonen in het resultaten hoofdstuk. Hoe moet ik deze dan precies verwijzen? Ik heb werkelijk geen idee

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de tekst verwijs je naar de bijlage, bijvoorbeeld: "citaat" (zie Bijlage A). Als je meerdere keren naar dezelfde bijlage verwijst kun je ervoor kiezen dit één keer aan het begin duidelijk te noemen, bijvoorbeeld: de citaten uit dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het interview met [...] (zie Bijlage A).

   Verwijderen
 6. Als je meerdere interviews hebt afgenomen en je moet deze in de tekst verwijzen moet dat dan volgens de normale tekstverwijzingen? Dus bijvoorbeeld: (P. Klaasen, G. Pietje & D. Dirks, persoonlijke mededeling, 1, 2 & 3 maart 2016). Of moet dit helemaal anders?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, naar ieder interview moet apart worden verwezen: (P. Klaasen, persoonlijke mededeling, 1 maart 2016), (G. Pietje, persoonlijke mededeling, 2 maart 2016).
   Het is wel mogelijk om eerst een beschrijving te geven van de gehouden interviews en deze als een geheel te beschouwen, bijvoorbeeld: van 1 tot 3 maart 2016 zijn drie personen geïnterviewd, de resultaten worden in dit hoodstuk beschreven (of een vergelijkbare omschrijving).

   Verwijderen
 7. en wat als je een interview gebruikt die door iemand anders is afgenomen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing blijft hetzelfde. Je kunt in de tekst eventueel aangeven dat het interview door iemand anders is afgenomen en/of in het dankwoord zetten "met dank aan ... voor het gebruik van het interview met ...".

   Verwijderen
 8. Vraagje,
  Als het interview gehouden is door Luuk Ros en de geïnterviewde is Patrick Petersen, maar het is gepubliceerd als internetbron, wie moet je dan vermelden? Ros of Petersen? (In de lopende tekst en in de bronnenlijst)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de tekst wordt Luuk Ros zeker genoemd (als auteur), in dit voorbeeld is het ook logisch om Petersen te noemen:
   Voorbeeld 1
   ... Volgens Patrick Petersen (Ros, 2016) ...
   Voorbeeld 2
   ... (P. Petersen, in Ros, 2016) ...
   In de bronnenlijst staat alleen Ros:
   Ros, L. (2016). Titel cursief. Geraadpleegd op etc.

   Verwijderen
 9. vraagje,

  ik heb zelf interviews afgenomen, deze voeg in toe aan mijn bestand als bijlage. Hoe moet ik verwijzen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de lezer van de tekst de interviews zelf kan teruglezen komt er alleen een verwizjing in de tekst naar de bijlage, bijvoorbeeld:

   ...voor dit onderzoek zijn meerdere interviews afgenomen (zie Bijlage A) ...

   Verwijderen
 10. Wat zet je neer als de persoon anoniem wil blijven in het onderzoek? Aangezien in de voorbeelden wel de naam is weergegeven. En wat wordt er precies bedoelt met eigen onderzoek, is dat ook het geval als je interne medewerkers hebt geïnterviewd en een afstudeeronderzoek uitvoert bij een bedrijf?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij het blogbericht 'Eigen onderzoek' staat uitgelegd hoe de geïnterviewden geanonimiseerd kunnen worden. Onder eigen onderzoek worden alle interviews, gesprekken, etc. bedoeld die gedaan worden voor het afstudeeronderzoek.

   Verwijderen
 11. De geïnterviewde persoon heet H. den Blijker hoe geeft ik dat dan weer in de tekst met een tussenvoegsel, op deze manier: (H. Blijker, den, persoonlijke melding, 9 juni 2016)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat het voor de alfabetisering niets uitmaakt komt het voorvoegsel voor de naam, dus:

   (H. den Blijker, persoonlijke mededeling, 9 juni 2016)

   Verwijderen
  2. Dank u wel voor u snelle en duidelijke reactie!

   Verwijderen
 12. Ik gebruik een citaat van een interview dat online staat. Hoe moet ik hiernaar refereren in APA stijl?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je verwijst hiernaar zoals naar een internetbron. In de verwijzing wordt degene die geïnterviewd wordt wellicht niet genoemd, je kunt deze person dan apart in de tekst noemen.

   Voorbeeld: Ebru Umar heft Mark Rutte geïnterviewd voor Metro. De verwijzing in de bronnenlijst is:

   Umar, E. (2015, 16 maart). 'Liever een dode terrorist dan een dode onschuldige'. Metro. Geraadpleegd op 23 september 2016, van http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/liever-een-dode-terrorist-dan-een-dode-onschuldige
   (in dit voorbeeld staat Metro cursief).

   In de tekst is de verwijzing dan bijvoorbeeld:
   Volgens minister-president Mark Rutte (Umar, 2015) is ...

   Verwijderen
 13. ik heb een onderzoek gehouden waarbij ik met een aantal leden (gezamenlijk en afzonderlijk) gesprekken heb gevoerd omtrent het onderwerp. De belangrijkste punten hieruit gebruik ik in mijn scriptie. Moet ik deze "interviews" uitwerken en plaatsen in de bijlage?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, dat moet niet. De enige reden om dit wel te doen is als de uitgewerkte interviews een belangrijke aanvulling vormen op de hoofdtekst.

   Verwijderen
 14. Hoe moeten we de naam Annemieke van Leiden vermelden in een persoonlijke mededeling. Omdat zij annemieke VAN leiden heet...

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De naam wordt helemaal genoemd (omdat deze niet in de bronnenlijst staat):

  ... (A. van Leiden, persoonlijke mededeling, 20 februari 2017) ...
  of
  Volgens Annemieke van Leiden (persoonlijke mededeling, 20 februari 2017) ...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Voor mijn theoretisch kader heb ik interviews afgenomen en uitgewerkt, en zet deze ook in de bijlage. Hoe moet ik nu naar deze interviews verwijzen? Moet ik persoonlijke communicatie gebruiken of bijlage?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de lezer van jouw verslag de interviews kan teruglezen in de bijlage, verwijs je naar de bijlage.

   Verwijderen
 17. Welke datum moet precies worden benoemd? De datum van de bijvoorbeeld een scriptie zelf of datum wanneer je het hebt geraadpleegd?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. En wat als je verwijst naar de bijlage in het Engels, zoals (zie Bijlage A), is alleen (Appendix A) dan goed?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is juist, je kunt eventueel (see Appendix A) schrijven.

   Verwijderen
 19. Hallo,
  Wat moet je doen als je persoonlijke communicatie hebt van één persoon maar op meerdere data? Ik wil deze informatie in een alinea verwerken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Noem de juiste datum achter iedere zin. Als dat de alinea minder goed leesbaar maakt, noteer dan aan het begin van de alinea dat je meerdere keren met de persoon contact hebt gehad en de data. Voorbeeld: in verschillende gesprekken vertelde A. Persoon (persoonlijke communicatie, 22, 23 en 24 september 2018) dat ...

   Verwijderen
 20. Dag,

  ik gebruik in een document mijn collega's als bron voor persoonlijke communicatie. Hoe schrijf ik dit correct?

  Woonbegeleiders vinden dat ....... (persoonlijke communicatie, 14 november 2018)

  Of:

  Woonbegeleiders Baan, Lood en Dram vinden dat .... (persoonlijke communicatie, 14 november 2018).

  Ik heb gekeken naar de APA normen, hier vind ik alleen voorbeelden van een enkel persoon waarbij wel zijn functie en achternaam worden genoemd. Op basis waarvan zal ik voor het eerste of het 2e kiezen. Of is er een andere optie hoe dit correct moet verwoorden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is mogelijk naar meerdere personen te verwijzen bij een persoonlijke communicatie.

   Beide opties zijn mogelijk.

   Als in de tekst staat dat de woonbegeleiders Baan, Lood en Dram zijn is de eerste optie juist. Is dat niet het geval of zijn er meer woonbeleiders, dan zou ik kiezen voor optie twee.

   Verwijderen
 21. Wat als mijn geïnterviewde anoniem wilt blijven? hoe kan ik dat in mijn tekst verwerken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is mogelijk en in sommige gevallen zelfs wenselijk, in het blogbericht Eigen onderzoek staan enkele voorbeelden.

   Verwijderen
 22. Wij zijn bezig om een artikel te schrijven, waarin wij ook iemand geïnterviewd hebben. We moeten wel apa bronvermelding gebruiken, maar moeten we dan ook elke keer herhalen dat het uit datzelfde interview komt? Of mogen we ook bovenaan het artikel zetten dat alle antwoorden van deze geïnterviewde gebaseerd zijn op dat ene interview?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, dat mag, zolang het voor de lezer van de tekst duidelijk is dat het om hetzelfde interview gaat.

   Verwijderen