01 juli 2015

Links: ja of nee? [3] - Onderstrepen of niet?

Wanneer verwezen wordt naar een internetbron wordt ook de complete URL vermeld of, indien beschikbaar, de DOI (voor uitleg zie: Links ja of nee? [2] – DOI).

Hoe moet een link worden weergegeven? Het webadres staat altijd aan het einde van een verwijzing in een bronnenlijst, nooit in de tekst - tenzij de auteur de link apart noemt, maar dus niet als bronvermelding.
De URL wordt helemaal genoemd, inclusief http://. Tip: kopieer en plak de link naar de bronvermelding, dan kan er ook geen typefout in de verwijzing gemaakt worden. Let hierbij wel op dat het lettertype en de lettergrootte overeenkomen met de rest van de bronnenlijst.

In dit voorbeeld wordt verwezen naar de online column van Roos Vonk over het verschil tussen vaders en moeders in het arbeidsproces.
In de tekst:
Goed
… “vrouwen op de werkvloer worden benadeeld wanneer ze moeder worden” (Vonk, 2015) …
Fout
… “vrouwen op de werkvloer worden benadeeld wanneer ze moeder worden” (http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32713_vrouwen_benadeeld_bij_moederschap_mannen_worden_beloond_bij_vaderschap/)
In de bronnenlijst:
Goed
Vonk, R. (2015, 20 juni). Werkende vrouwen benadeeld bij moederschap, werkende mannen worden beloond bij vaderschap. Geraadpleegd op 1 juli 2015, van http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32713_vrouwen_benadeeld_bij_moederschap_mannen_worden_beloond_bij_vaderschap/
Fout
Vonk, R. (2015, 20 juni). Werkende vrouwen benadeeld bij moederschap, werkende mannen worden beloond bij vaderschap. Geraadpleegd op 1 juli 2015, van www.joop.nl
In bovenstaande voorbeelden zijn de links gekleurd en gelinkt aan de pagina, dit gebeurt automatisch. Als er met de muis overheen gegaan wordt verandert de kleur en wordt de link onderstreept. Ook in programma’s als Word en PowerPoint worden links vanzelf blauw gekleurd en tevens onderstreept en na een keer aanklikken wordt de kleur in de meeste gevallen paars.
In de diverse voorbeelden die vanaf pagina 198 in de Publication manual of the American Psychological Association worden gegeven staan alle voorbeelden niet onderstreept. Via het officiële APA Style Blog kwamen verschillende vragen hierover:
  • Mogen onderstreepte/gelinkte webadressen ook?
  • Is een webadres in een andere kleur niet duidelijker?
  • Maakt een gelinkt adres het voor de lezer niet makkelijker de gebruikte bron terug te vinden?

Papier of digitaal

In de blogberichten van 15 december 2011 en 21 april 2015 van het APA Style Blog wordt geadviseerd links niet te linken (en dus ook niet te onderstrepen) als de tekst alleen op papier zal verschijnen. Wanneer de links automatisch blauw kleuren en/of linken naar het internet kunnen deze worden aangepast door de links te markeren, vervolgens de kleur op zwart zetten en de optie onderstrepen uit te zetten.

Voor documenten die digitaal worden gepubliceerd kunnen de links blijven staan, dat wordt zelfs geadviseerd en gebeurt ook bij de online tijdschriften die de American Psychological Association (APA) zelf uitgeeft.
Wie dat mooier vindt kan de streep onder de link weghalen (zoals in bovenstaand voorbeeld) en/of de kleur aanpassen. Bedenk wat voor de lezer het meest duidelijk is of het meest overzichtelijk is. Zorg er in ieder geval voor dat de opmaak – uitlijning, lettertype, lettergrootte - in de gehele bronnenlijst dezelfde is.