maandag 22 september 2014

Interviews

Een van de meest gestelde vragen aan het Auteursrecht Informatiepunt van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is: Hoe moet ik verwijzen naar een interview dat ik zelf heb gehouden? Op de website staat onder APA: Bronnenlijst al een korte uitleg bij Interview.

Persoonlijke communicatie – niet alleen een interview maar ook een e-mail, een gesprek, een chat, een brief, etc. – valt allemaal onder persoonlijke communicatie. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is.

Wanneer er meerdere mensen met uiteenlopende functies zijn geïnterviewd kan het handig zijn om in een bijlage alle namen, functies en data te noemen.

Standaard wordt tussen haakjes de tekst persoonlijke communicatie en de datum gezet. Bij tweede en latere verwijzingen moet iedere keer opnieuw naam, persoonlijke communicatie en de datum genoemd worden:
…volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) is dit niet geval…
 
…maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 22 september 2014) en zal…
 
…Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) mailde ons dat “dit niet het geval is” en…
In het laatste voorbeeld wordt de geïnterviewde geciteerd. Bij een citaat is het raadzaam vooraf toestemming te vragen. Het wordt altijd aanbevolen om voorafgaand aan een interview afspraken te maken over hoe naar de geïnterviewde verwezen mag worden.

LET OP: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen zoals in bovenstaande voorbeelden omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.
Zie voor uitleg: Eigen onderzoek.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.