22 oktober 2014

Links: ja of nee? [2] - DOI

In de rubriek APA: Vraag en antwoord op de website van de Studiecentra HAN staat onder meer deze vraag: Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?

Het antwoord is ja, APA adviseert om de link van de website waarop de informatie gevonden is te kopiëren en te plakken in de bronnenlijst. Let hier wel bij op dat een link langer dan een regel in Word wordt afgebroken waardoor de link misschien niet meer werkt als erop geklikt wordt. Achter een link komt nooit een punt, ook dit zou de link onbruikbaar kunnen maken. Omdat websites kunnen veranderen of zelfs verdwijnen moet ook de datum van raadplegen vermeld worden.

Logo DOI
Om het probleem van (te) lange links en gewijzigde websites te ondervangen heeft een aantal internationale uitgeverijen DOI ontwikkeld. DOI staat voor Digital Object Identifier en kan vergeleken worden met een vingerafdruk. Het is een unieke code die uit cijfers, letters en andere tekens kan bestaan. Met een DOI kan een online document altijd worden teruggevonden, ook als de link wordt gewijzigd en zelfs als de website ophoudt te bestaan. Om deze reden is de datum van raadplegen vermelden niet nodig.

Sinds 2005 zijn meer dan 100 miljoen DOI’s verstrekt, voornamelijk aan tijdschriftartikelen. De DOI wordt meestal prominent genoemd in het document en/of op de website. Wie twijfelt of er een DOI is kan deze gratis opzoeken op Crossref.

Hoe wordt een DOI in een bronnenlijst vermeld? Voor alle duidelijkheid: nooit in de tekst, maar alleen in de bronnenlijst, op de plek waar anders “Geraadpleegd op…” staat. Let op: de afkorting DOI wordt in een bronnenlijst met kleine letters geschreven, gevolgd door een dubbele punt en de code, aan elkaar vast. Als de DOI vermeld wordt komt het afleveringsnummer (staat tussen haakjes) te vervallen.
 • Van den Bosch, J. (2014). Het gras is altijd groener. Maatwerk, 15, 6-8. doi:10.1007/s12459-014-0052-5
 • Sherwood-Johnson, F. (2014). A different kind of practice?: Meanings attached by practitioners to the idea of ‘adult protection’. Journal of Social Work, 14, 473-490. doi:10.1177/1468017313479857
Van een DOI wordt een link gemaakt door https://doi.org/ voor de code te zetten. Deze link mag ook in een bronnenlijst genoemd worden heeft APA aangegeven in hun blog van 25 juli 2014.
 • Juist
  doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  https://doi.org/10.1007/s12459-014-0052-5
 • Onjuist
  http:// doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  Geraadpleegd op 22 oktober 2014, van doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  doi:http://10.1007/s12459-014-0052-5
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

20 oktober 2014

Links: ja of nee? [1] - Papier vs. digitaal

Wie naar een internetbron verwijst, en dat gebeurt steeds vaker omdat er steeds meer informatie online beschikbaar komt, wordt geacht in de bronvermelding de complete link en datum van raadplegen op te nemen. Sommige documenten zijn op papier en online verkrijgbaar, bijvoorbeeld tijdschriftartikelen en publicaties van de overheid. Een vraag die daarom af en toe voorbij komt is: Moeten de link en de datum vermeld worden als de online publicatie identiek is aan de papieren versie?

Zeker wanneer je het hele document uitprint zou je misschien dat het niet nodig is, toch blijft het volgens de APA-richtlijnen noodzakelijk om de link te vermelden:
 • Er kan een verschil zitten tussen de papieren en de online versie, bijvoorbeeld wanneer een fout ontdekt wordt. In de papieren versie kan deze niet verbeterd worden maar in de online versie wel, zelfs zonder dat de link gewijzigd wordt.
 • Door de link en de raadpleegdatum te noemen wordt voor de lezer duidelijk waar de gebruikte bron te vinden is, een online bron is vaak sneller te raadplegen dan een boek of tijdschrift.

Bij vermelding in een bronnenlijst wordt bij bijvoorbeeld een papieren boek of afstudeeropdracht de plaatsnaam en de naam van de uitgever of onderwijsinstelling vermeld, bij een online document is dit niet nodig.

Voorbeeld 1
Omslag 'Hulp geboden'
© SCP
Onlangs heeft het Sociaal Cultureel Planbureau het boek Hulp geboden gepubliceerd. Het is te koop maar kan ook gratis als pdf worden gedownload. De eerste vermelding is het papieren boek, de tweede de online editie met dezelfde opmaak als het boek:
 • De Klerk, M., De Boer, A., Kooiker, S., Plaisir, I., & Schyns, P. (2014). Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • De Klerk, M., De Boer, A., Kooiker, S., Plaisir, I., & Schyns, P. (2014). Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Geraadpleegd op 20 oktober 2014, van http://www.scp.nl/dsresource?objectid=37182&type=org
Voorbeeld 2
Deze scriptie is op papier aanwezig in het studiecentrum maar ook online te raadplegen via de HBO Kennisbank:
 • Strik, N., & Ferrier, B. (2014). "Muziek, iPods & dementie": Een kwalitatief onderzoek naar de (werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg (afstudeeropdracht). Creatieve Therapie, Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Strik, N., & Ferrier, B. (2014). "Muziek, iPods & dementie": Een kwalitatief onderzoek naar de (werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg (afstudeeropdracht). Geraadpleegd op 20 oktober 2014, van https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_han/oai:surfsharekit.nl:bf4f04b4-6863-4caf-9767-889eb1c927a8

Naam van de uitgever of onderwijsinstelling en plaatsnaam hoeven bij de online publicatie niet genoemd te worden omdat deze informatie vervangen wordt door de URL.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

06 oktober 2014

Lettertype

Fonts in Word 2013
Wie een tekst schrijft in Word heeft de keuze uit honderden lettertypen (fonts) die in elke grootte gebruikt kunnen worden en naast de standaardversie meestal ook vet of cursief. Welk lettertype en -grootte kunnen het beste gebruikt worden volgens de APA richtlijnen?

In Publication manual of the American Psychological Association wordt in § 8.03 (pp. 228-231) alleen een richtlijn gegeven voor wie een tekst wil inleveren bij een uitgever. De meeste tijdschriften hanteren eigen richtlijnen voor het indienen van een artikel, als dat niet het geval is raadt APA het volgende aan:

Gebruik een lettertype met een schreef (Engels: serif), bijvoorbeeld Times New Roman. Een letter met schreef kenmerkt zich door de kleine dwarsstreepjes aan de uiteinden van een letter. De aanbevolen tekengrootte is 12.

Voor woorden in een tabel wordt aangeraden een schreefloze letter (Engels: sans serif) te gebruiken omdat dit de visuele presentatie ondersteunt, bijvoorbeeld Arial.


In sommige studiehandleidingen wordt ook aangegeven welk lettertype en -grootte gebruikt moeten worden, dit is de keuze van de opleiding.
In alle andere gevallen is de keuze aan de auteur. Het mag duidelijk zijn dat een lettertype prettig om te lezen moet zijn, eigenlijk moet het lettertype helemaal niet opvallen. De meeste mensen vinden het prettig om op papier een letter met schreef te lezen en op de computer zonder schreef. Lettertypen als de Comic Sans MS worden in alle gevallen afgeraden.