25 september 2018

Opmaak bronnenlijst in Word

In het blogbericht Opmaak bronnenlijst van 12 september 2016 werd ingegaan op de vraag hoe de opmaak van een bronnenlijst er volgens de APA-richtlijnen uit zou moeten zien. In dit bericht een antwoord op de vraag: hoe maak ik in Word een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen?

Er zijn twee basisregels om een bronnenlijst er overzichtelijk uit te laten zien, die de Publication Manual of the American Psychological Association zelf hanteert in de eigen bronnenlijst:

1 Laat een vermelding vanaf de tweede regel inspringen.
2 Zorg voor een grotere regelafstand tussen de vermeldingen.

In dit voorbeeld zijn drie titels gekozen: een boek, een tijdschriftartikel en een webpagina. Wanneer de drie vermeldingen zonder aanpassingen in Word worden gezet ziet de bronvermelding er zo uit:

De bronnenlijst ziet er onoverzichtelijk uit, het is lastig te zien dat het om drie verschillende vermeldingen gaat. Laat daarom vanaf de twee regel van iedere vermelding de tekst inspringen.
Gebruik hiervoor niet de optie ‘tab’ links op het toetsenbord maar de optie ‘Verkeerd-om inspringen’ bovenaan de pagina bij de liniaal. Dit is de onderste van de twee driehoekige schuifjes linksboven. Selecteer de bronnenlijst, schuif de onderste naar rechts.
Het behoeft enige handigheid, als het bovenste schuifje per ongeluk ook mee schuift, en dus de gehele tekst verschuift, kan deze worden teruggeschoven naar de beginpositie.Is deze optie niet in beeld, vink dan onder ‘Beeld’ Liniaal aan.
Afhankelijk van de instellingen van Word is het mogelijk dat er tussen de bronvermeldingen al een witregel zit. Is dat niet het geval, selecteer de tekst en kies onder ‘Start’ voor Alinea en klik op het pijltje rechtsonder (‘Alinea-instellingen’). Zet Afstand - Na: op 8 pt.

De ruimte tussen de bronvermeldingen wordt groter en de bronnenlijst daardoor overzichtelijker.Hoe groot het inspringen en de regelafstand moet zijn hangt af van het gebruikte lettertype en de lettergrootte. Bekijk wat het meest overzichtelijk is.

Zie ook de korte animatie Opmaak bronnenlijst in Word.

2 opmerkingen: