vrijdag 5 september 2014

Afkortingen

Omdat de APA richtlijnen al een aantal jaren verplicht zijn bij veel opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal niet iedereen zich realiseren dat APA een afkorting is en staat voor American Psychological Association. Er bestaat ook een American Psychiatric Association, vooral bekend van DSM, het handboek voor psychische stoornissen. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in Nederland is DSM echter vooral bekend als chemiebedrijf en weten maar weinigen dat de naam staat voor Dutch State Mines. Een afkorting kan dus voor verwarring zorgen.

Mag je afkortingen gebruiken binnen APA, en zo ja, hoe en wanneer? De meeste recente editie van Publication manual of the American Psychological Association heeft er een paragraaf aan gewijd, “Abbreviations” (pp. 106-111). Afkortingen zijn toegestaan, maar voor de lezer moet duidelijk zijn waar de afkorting voor staat en ook hier gelden enkele richtlijnen:
  • Afkortingen die als apart item in het woordenboek staan (de manual noemt zelf Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, voor het gemak heb ik de Dikke Van Dale uit 2005 erbij gepakt), zoals ‘bijv.’, ‘cd-opname’, ‘IQ’ en ‘PTSS’ (posttraumatische stressstoornis, met hoofdletters) zijn toegestaan.
    In dit laatste voorbeeld wordt aangeraden om het de eerste keer voluit te noemen met tussen haakjes de afkorting en in de rest van de tekst alleen de afkorting te gebruiken.
     
  • Veel organisaties met lange namen maken gebruik van afkortingen. Deze mogen overgenomen worden, ook hier geldt het advies de eerste keer de naam voluit te schrijven met tussen haakjes de afkorting. Als de naam minder dan vier keer gebruikt wordt geadviseerd deze altijd voluit te schrijven.
    De afkorting moet ook door het bedrijf zelf gebruikt worden: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikt op de website ook de afkorting HAN en het Nederlands Jeugdinstituut gebruikt ook NJi. Let hierbij op de juiste spelling: de letter i is klein; NJI is de afkorting van Nederlandse Jachtbouw Industrie.

Afkorten is overigens niet verplicht, wie liever namen en begrippen voluit gebruikt mag dat doen. Het heeft uiteraard geen zin om Dutch State Mines te gebruiken in plaats van DSM omdat het chemiebedrijf alleen de afkorting gebruikt.

Voor verwijzingen in een tekst (een citaat of parafrase) en bronnenlijst kan het beste gekeken worden naar het aangehaalde document. Op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt de afkorting HAN ook gebruikt maar onderaan de beginpagina staat © 2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit wordt in de tekst:
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014) …
Wanneer er vaker naar dezelfde bron verwezen wordt mag vanaf de tweede verwijzing de afkorting worden gebruikt. Noem bij de eerste verwijzing de afkorting tussen vierkante haken zodat het voor de lezer duidelijk is waar de afkorting voor staat.
Eerste verwijzing
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen [HAN], 2014) …
Tweede en latere verwijzingen
… (HAN, 2014) …
En in de bronnenlijst:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2014). HAN: hogeschool en kennispartner ook voor onderzoek en advies. Geraadpleegd op 5 september 2014, van https://www.han.nl/