11 maart 2016

Eigen onderzoek

Wie empirisch onderzoek doet raadpleegt literatuur over het gekozen onderwerp en verzamelt daarnaast zelf onderzoeksgegevens (data) door middel van bijvoorbeeld interviews (mondeling en/of schriftelijk), enquêtes en observaties. Hoe verwijs je naar data die je zelf hebt verzameld volgens de APA richtlijnen?
 


De resultaten van een eigen dataverzameling vallen, net als het complete onderzoeksverslag, onder ‘eigen werk’ en er is daarom geen sprake van bronvermeldingen, noch in de tekst, noch in de bronnenlijst. Er zijn echter wel APA richtlijnen voor het vermelden van onderzoeksresultaten.

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 2.07 ‘Results’ van pagina 32 tot en met 35 een uitgebreid overzicht gegeven hoe onderzoeksresultaten worden weergegeven. Enkele belangrijke aspecten zijn:
 • Geef de resultaten van een onderzoek feitelijk weer – een tabel of figuur leent zich hier goed voor – maar trek nog geen conclusies.
 • Wees eerlijk: als de resultaten van het onderzoek tegenvallen, probeer het dan niet mooier te maken dan het is door onderdelen weg te laten.
Tips
 • Een citaat of parafrase, bijvoorbeeld van iemand die geïnterviewd is, kan de tekst van het resultatenhoofdstuk verlevendigen en verduidelijken.
  Let op: Aan dergelijke citaten wordt geen ‘persoonlijke communicatie’ toegevoegd zoals bij een interview of gesprek dat in een ander hoofdstuk van het onderzoekverslag wordt aangehaald.
 • Werk de resultaten uit per deelvraag.
 • Omschrijf de resultaten zo dat er voor de lezer niets te raden overblijft, benoem alle onderdelen die van belang zijn.
Privacy
In de Publication Manual wordt in § 1.11, 'Rights and Confidentiality of Research Participants' (p. 16), geadviseerd zo min mogelijk te citeren om de privacy van de geïnterviewde te beschermen, met name als de informatie vertrouwelijk is; denk hierbij aan bijvoorbeeld (ouders van) kinderen, (ex-) patiënten, slachtoffers van misdrijven en werkgevers of –nemers van een organisatie.
Houdt rekening met de privacy van de deelnemers aan het onderzoek. Dit houdt in dat namen, functies en/of andere eigenschappen waardoor de geïnterviewde persoon herkend kan worden niet genoemd worden. Onderstaand enkele voorbeelden hoe naar één of meerdere personen te verwijzen zonder dat deze herkenbaar zijn.
 • Een van de respondenten antwoordde bij eerdere uitzendingen geen gewelddadige situaties te hebben meegemaakt.
 • ‘Theo’ was 21 jaar toen hij naar Uruzgan werd uitgezonden.
 • MJ, een van de therapeuten, zei dat de drempel om hulp te zoeken vaak hoog is.
 • Een hulpverlener omschreef de omstandigheden als “angstaanjagend” en “afschuwelijk”.
 • Veteraan A gaf aan nog dagelijks last te hebben van de ervaringen opgedaan tijdens de uitzending naar Uruzgan.
 • Deelnemer B vertelde lang getwijfeld te hebben alvorens hulp te zoeken.
 • Van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren.
De meeste opleidingen geven zelf ook regels voor een resultatenhoofdstuk, denk hierbij aan het aantal woorden, de opmaak, etc. Houd deze altijd aan, raadpleeg bij twijfel je begeleider of beoordelaar.

Met dank aan Marijke van Bommel, Ida van Asselt-Goverts en Nique van Overbeek voor hun bijdrage aan dit blogbericht.
 

22 opmerkingen:

 1. hoe moet je de apa in de lopende tekst neerzetten als je het eigen afgenomen interview in de bijlage hebt gezet?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je verwijst in de tekst alleen naar de bijlage, bijvoorbeeld:

  ... Uit het interview in Bijlage A blijkt dat ...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Moeten informele gesprekken uitgeschreven worden als een interview, of is de aanduiding (J.Jansen, personal communication, November 13, 2013) op zichzelf al voldoende?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is aan jou als schrijver van een verslag om te bepalen of je een gesprek helemaal uitschrijft: is dit interessant voor de lezer?
   In de meeste gevallen volstaat een citaat of paraphrase als persoonlijke mededeling/personal communication.

   Verwijderen
 4. Hoe vermeldt je het in de tekst wanneer meerdere personen hetzelfde zeggen. Bijvoorbeeld volgens de leerkrachten..... Moet hier een apa vermelding bij?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als de leerkrachten deel uitmaken van de te onderzoeken groep komt er geen aparte vermelding bij. Zie ook het laatste voorbeeld in bovenstaand bericht.

  Zijn de leerkrachten los van het eigen onderzoek geïnterviewd, dan kun je er als geheel naar verwijzen door (persoonlijke mededelingen, datum) te noteren. gaat het om verschillende data, noteer dan de eerste en de laatste. Zorg er wel voor dat voor de lezer van de tekst duidelijk is om hoeveel leerkrachten het gaat en waarom zij hierover geïnterviewd zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoe vermeld je een citaat van wat een leerkracht letterlijk heeft gezegd? Is dit het volgende:
  De leerkracht zei: "...."

  En moet je na deze dubbele punten beginnen met een hoofdletter?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is juist.
   Een citaat na een dubbele punt begint met een hoofdletter. dit is geen APA-regel maar een advies voor het gebruik van de Nederlandse taal.

   Verwijderen
 7. Ik heb verschillende interviews gehouden bij mijn stageadres.
  Nu heb ik bijvoorbeeld voor bepaalde paragrafen een hele lap tekst die allemaal door de geïnterviewde is gezegd.

  Hoe zorg ik voor de bronvermelding aan het einde van het stuk? En moet ik dit ook nog opnemen in de bronvermelding / bijlagen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maakt het interview deel uit van jouw onderzoek? Dan valt de tekst onder ‘eigen werk’ en er is daarom geen sprake van bronvermeldingen, niet in de tekst en niet in de bronnenlijst.

   Verwijderen
 8. Als ik het zo neer zet, klopt het dan ook?

  Respondent C gaf aan te doneren om meer onderzoeken te realiseren. Daar werd aan toegevoegd dat het ook iets maatschappelijk is en dat er op die manier een bijdrage wordt geleverd aan de samenleving (Bijlage 3).

  Daarnaast heb ik ook nog een vraag over citeren uit eigen onderzoek (interviews) ik kan nergens vinden hoe ik een citaat uit een eigen onderzoek moet neerzetten en er naar moet verwijzen..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De eerste verwijzing is juist.

   Bij een citaat uit eigen onderzoek gebruik je dubbele aanhalingstekens, verder geen bronvermelding.

   Verwijderen
 9. Wanneer valt onderzoek precies onder eigen onderzoek en wanneer daarbuiten? Op het moment dat ik patiënten heb geïnterviewd, is dit eigen onderzoek, maar op het moment dat ik bijvoorbeeld een expert op dit gebied heb geïnterviewd, valt dit dan ook onder eigen onderzoek of daarbuiten?

  Hoe zit het daarnaast met eigen foto's die gemaakt zijn tijdens een interview? (natuurlijk wel moet toestemming)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer je een expert hebt geïnterviewd valt dit buiten jouw Eigen onderzoek, hier verwijs je naar als persoonlijke communicatie (zie het blogbericht Interviews).

   Ook voor eigen foto's geldt het is eigen werk, dus geen bronvermelding.

   Verwijderen
 10. Dus een eigen gemaakte PowerPoint en evaluatieformulier valt ook onder eigen werk?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoe zit je hem in de bronnenlijst? Is mij niet helemaal duidelijk ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gegevens afkomstig uit eigen onderzoek komen niet in de bronnenlijst te staan.

   Verwijderen
 12. Hallo,

  Ik ben bezig met een eindopdracht. In deze eindopdracht moet ik al mijn doorlopen modules toepassen.
  Nu heb ik een stuk theorie nodig uit een eerder zelfgemaakt onderzoek.
  het stuk theorie heb ik destijds in mijn eigen woorden geschreven en netjes de bron er achter vermeld (feldman 2018) etc

  Nu heb ik dit stuk gekopierd en geplakt. Maar moet ik mezelf dan als bron gebruiken om plagiaat te voorkomen? Of valt dit niet onder plagiaat.

  groetjes,
  Danique

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, je verwijst naar jezelf bij een eerder gemakat verslag. Zie voor uitleg op onze website APA Vraag en antwoord: Hoe wordt verwezen naar een eerder gemaakt verslag?.

   Verwijderen
 13. Hallo,

  Ik ben bezig met mijn masterproef en heb enkele vragen omtrent citeren uit eigen interviews:
  - Citaten (<40 tekens) in de tekst: schuin gedrukt en tussen aanhalingstekens?
  - Citaten (>40 tekens): aparte ingesprongen blok, recht gedrukt en zonder aanhalingstekens?

  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. - Citaten (<40 tekens) in de tekst: schuin gedrukt en tussen aanhalingstekens?
   Wel aanhalingstekens maar niet schuingedrukt.

   - Citaten (>40 tekens): aparte ingesprongen blok, recht gedrukt en zonder aanhalingstekens?
   Helemaal juist.

   Verwijderen