29 februari 2016

Bronverwijzing van een bronverwijzing

De meeste gestelde vraag aan het Auteursrecht Informatiepunt over APA is: hoe verwijs ik naar een bron waarin de auteur zelf ook een bron noemt?

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 8,6 'Primary and Secondary Sources' op pagina 258 een uitleg gegeven. Aangeraden wordt om secundaire bronnen spaarzaam te gebruiken, met andere woorden: probeer indien mogelijk de originele bron te raadplegen.

Het is echter mogelijk dat de originele bron niet beschikbaar is: het boek is niet meer leverbaar of te leen, het tijdschriftartikel kan niet gevonden worden of de website is offline. Het is ook mogelijk dat het origineel geschreven is in een taal die je niet spreekt. In dat geval wordt de originele (primaire) bron alleen genoemd in de tekst evenals de secundaire bron. In de bronnenlijst wordt alleen de secundaire bron genoemd, dit is immers de enige bron die geraadpleegd is.


In onderstaand citaat uit Handboek Praktijkgericht Onderzoek verwijst Ferdi Migchelbrink op pagina 102 in § 2.53 'Het narratieve interview' naar het boek Qualitative Research Interviewing van Tom Wengraf uit 2011:
Een dergelijke startvraag wordt ook wel SQUIN genoemd, een zogeheten Single Question Inducing Narratives (Wengraf 2001).

Het boek van Wengraf is niet aanwezig is in de collectie van de Studiecentra HAN en staat ook niet online. Wie naar bovenstaand citaat verwijst noemt in de tekst zowel Wengraf als Migchelbrink, in de bronnenlijst alleen Migchelbrink:
Tekst – voorbeeld 1
Als startvraag is gekozen voor een SQUIN, oftewel Single Question Inducing Narratives (Wengraf, 2001, in Migchelbrink, 2014, p. 44).
Tekst – voorbeeld 2
Wengraf (in Migchelbrink, 2014) noemt deze startvraag SQUIN (Single Question Inducing Narratives).
Bronnenlijst
Migchelbrink, F. (2014). Handboek praktijkgericht onderzoek: Zorg, welzijn, wonen en werken (2e druk). Uitgeverij SWP.

Wanneer Migchelbrink deze bron zou citeren is de verwijzing:
(Wengraf, 2001, geciteerd in Migchelbrink, 2014)

Het noemen van het jaartal van de bron van Wengraf is niet verplicht maar kan het verschil tussen beide bronnen verduidelijken.

Is het niet duidelijker om alleen de originele bron te noemen, zowel in de tekst als in de bronnenlijst? Nee, want in de bronnenlijst worden alleen de bronnen genoemd die de auteur van de tekst heeft geraadpleegd. Bovendien is het mogelijk dat de secundaire bron een eigen interpretatie van de primaire bron geeft die niet overeenkomt met wat de oorspronkelijke auteur bedoeld heeft. Daarnaast kan het zijn dat de secundaire bron niet alle gegevens noemt van de primaire bron die nodig zijn voor een juiste vermelding volgens de APA richtlijnen.
   
Deze pagina is op 22 november 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.
  

30 opmerkingen:

 1. Wat gebeurt er als een auteur wel een naam noemt van een andere auteur, maar deze niet officieel vermeld?

  Bijvoorbeeld janssen die citeerd: in de Grote van Dale staat .....

  Naar de Grote van Dale wordt hier niet officieel verwezen...

  En moet je als je een citaat overneemt van een bron in een bron het paginanummer niet meer vermelden?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In dit voorbeeld voeg je 'in' toe zodat duidelijk is dat je Jansen hebt geraadpleegd en dat deze bron naar een woordenboek verwijst:

  ... in de Grote Van Dale (in Jansen, jaartal, p. X) ...

  Wanneer je Jansen citeert komt het paginanummer er ook bij, als je Jansen parafraseert is het niet verplicht.
  Grote Van Dale is een titel, zet deze naam cursief.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoe moet je citeren wanneer in de secundaire bron meerdere primaire bronnen worden gebruikt voor 1 parafrase/citaat?

  Zie de zin hieronder:
  Ten slotte moet er sprake zijn van een correct regelverloop, wat inhoudt dat letters op de juiste manier op de schrijfregel geplaatst zijn en geen contactpunten hebben met letters op andere regels (Sudsawad, Trombly, Henderson & Tickle-Degnen, 2001; Tseng & Chow, 2000; Van Waelvelde, Hellinckx, Peersman & Smits-Engelsman, 2012).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je zet de bronnen op alfabetische volgorde, ongeacht het jaartal, gescheiden door het leesteken ; (punt-komma).
   In het voorbeeld is het dus juist gedaan. Let op dat achter zowel Henderson als Peersman nog een komma komt.

   Verwijderen
 4. Hoe moet je citeren wanneer de primaire bron meerdere auteurs heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere bronnen, zie § 3.2 Meerdere auteurs in 'De APA-richtlijnen uitgelegd'.

   Verwijderen
 5. Als ik verwijs naar een internet pagina van een organisatie zonder een naam, moet ik dan (radboud, z.d.) in de tekst verwijzen of volgens radboud (z.d.)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik neem aan dat je een webpagina zonder datum (in plaats van zonder naam ) bedoelt?

  Beide opties mogen gebruikt worden, schrijf Radboud wel met een hoofdletter en noteer de naam voluit: er is een Radboud Universiteit, een Radboudumc, een Radboud Biobank etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Britt van der Loo04 april, 2018 14:00

  Ik wil een zin gebruiken die ik uit het artikel van Volberda haal. Hij heeft achter deze zin weer een aantal andere verschillende auteurs gezet. Hoe verwijs ik hiernaar in mijn tekst? De zin die ik wil gebruiken uit Volberda:

  According to contingency theory, high performance results from a fit between the organization and its environmental contingencies (Donaldson 2001, Drazin and Van de Ven 1985, Venkatraman 1989).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je zet de bronnen die Volberda gebruikt heeft op alfabetische volgorde, gescheiden door een punt-komma:

   (Donaldson, 2001; Drazin & Van de Ven, 1985; Venkatraman, 1989, in Volberda, 20XX).

   Verwijderen
 8. Hoe moet ik een secundaire bron met meerdere auteurs parafraseren?

  Zie zin hieronder:
  (Dowson & McInerney, 2001; Onatsu-arvilommi & Nurmi, 2000, in Hillen, 2016).

  Is bovengenoemde zin correct? Hillen (2016) is de originele bron.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, je moet Hillen telkens herhalen anders lijkt het alsof je zowel Dowson & McInerney als Hillen hebt geraadpleegd:

   (Dowson & McInerney, 2001, in Hillen, 2016; Onatsu-arvilommi & Nurmi, 2000, in Hillen, 2016).

   Verwijderen
 9. Hoe refereer je wanneer je meerdere secundaire bronnen hebt die naar dezelfde primaire bron verwijzen?

  Dus ik heb Jones et al., 2015 en Holmes et al., 2010 die beiden verwijzen naar Foa, 1995 die niet te vinden is.

  ''De vragenlijst bestaat uit 12 vragen over traumatische ervaringen die gebaseerd zijn op de criteria A-lijst van de Posttraumatic Diagnostic Scale (Foa, 1995, geciteerd in Holmes et al., 2010; James et al., 2015).''

  Moet het dan zo?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer jij de publicaties van Holmes en James hebt geraadpleegd en beiden citeren Foa, dan is dit inderdaad de juiste verwijzing in de tekst. Als slechts één van deze twee bronnen citeert, laat dan 'geciteerd' weg.

   Verwijderen
 10. Hoe vemeld je een secundaire bron als de primaire bron niet bekend is? Achter het citaat staat namelijk alleen een getal. Echter is de literatuurlijst waar dat getal naar verwijst niet te vinden. Met vriendelijke groet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In dat geval kun je alleen nog naar de secundaire bron verwijzen.

   Verwijderen
 11. Bij een onderzoek van het WODC wordt een bron genoemd deze wordt in hun bronvermelding zo beschreven: Snell, M. E., Luckasson, R., Borthwick-Duffy, W. S., Bradley, V., Buntinx, W. H. E.,
  Coulter, D. L., Yeager, M. H. (2009). Characteristics and Needs of People With Intellectual Disability Who Have Higher IQs. Intellectual and Developmental Disabilities, 47(3), 220–233. https://doi.org/10.1352/1934-9556-47.3.220


  Ik ben dus een stukje aan het parafraseren waarin ze de bron van Snell & Luckasson gebruiken. Echter is deze bron wel te vinden, maar niet in te zien. Ik kan de originele bron maar van 1 pagina inzien.
  Hoe kan ik dit oplossen in mijn verwijzing en welke moet ik verwijzen in de bronnenlijst?

  Groetjes,

  Rowie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je het originele artikel niet kunt raadplegen verwijs je er alleen in de tekst naar:
   (Snell et al., 2009, in [...]).

   Op de plaats van [...] vul je de auteur en het jaartal in van het onderzoek van het WODC.

   Verwijderen
 12. In het boek: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis staat een hoofdredacteur vermeld met daarbij een redactie van acht mensen. Het gedeelte uit het boek H13 over Beatrijs is geschreven door Theo Meder. Hoe geef ik dit weer in de bronnenlijst en hoe vermeld ik dit in de tekst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoewel het niet fout zou zijn heeft het niet zoveel zin om alle redacteurs te noemen. Mijn advies zou zijn om alleen de hoofdredacteur te noemen. In de tekst wordt alleen de auteur van het hoofdstuk genoemd:

   In de bronnenlijst:
   Meder, T. (1993). Omstreeks 1374: De Beatrijs wordt opgetekend: Een Mariamirakel over hoofsheid en devotie. In M.A. Schenkeveld-van der Dussen (Hoofred.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis (pp. 67-73). Groningen: Martinus Nijhoff.

   In de tekst: (Meder, 1993).

   Zie eventueel ook APA Bronnenlijst: 2 Hoofdstuk uit boek.

   Verwijderen


 13. bij de tekst uit het Nederlands tijdschrift voor mondhygiene staat er na een stukje tekst .1 wat verwijst naar een bron die zijn opgesomd aan het einde. nu is mijn vraag of ik nu alleen moet verwijzen naar de auteur van het stukje in het tijdschrift of ook naar de bron waarna de auteur verwijst als ik dus een stuk parafeer? zo ja is het onderstaande dan goed:

  Uit meerdere onderzoeken is dan ook gebleken dat het gebruik van de monddouche samen met de tandenborstel geen aanvullend effect heeft op het verminderen van plaque in vergelijking met het gebruiken van alleen de tandenborstel. (Husseini & Van der Weijden, 2008, in NTvM, 2020; Worthington, MacDonald, & Poklepovic Pericic, 2019, in NTvM, 2020).

  groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing is juist. Ik ken het artikel uit 2020 niet maar als dit artikel auteurs vermeldt noem je deze in plaats van NTvM. Als er geen auteurs vermeld worden noem je de titel van het artikel tussen dubbele aanhalingstekens.
   Laat de punt achter 'tandenborstel' weg, die staat helemaal op het einde van de zin.

   Verwijderen
 14. Dus dan moet het dus zo: verminderen van plaque in vergelijking met het gebruiken van alleen de tandenborstel (Husseini & Van der Weijden, 2008, in Hollaar, 2020; Worthington, MacDonald, & Poklepovic Pericic, 2019, in Hollaar, 2020).

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wanneer ik naar twee verschillende auteurs wil verwijzen, waarvan één een secundaire bron is en ik de andere bron gewoon heb kunnen lezen, zie hieronder:

  De literatuur omtrent portfolio’s geeft aan dat er meerdere soorten van een portfolio bestaan, die zowel schriftelijk als digitaal vormgegeven kunnen worden (Evers, Jansen, Kenter, & Pruijt, 2004; Castelijns & Kenter, zoals weergegeven in Thomas & Charles, 2017b).

  Castelijns en Kenter is van Thomas en Charles. De bron van Evers, Jansen, Kenter en Pruijt heb ik wel gewoon kunnen lezen.

  Hoe moet ik de auteurs dan alfabetiseren? Kijk ik bij de secundaire bron naar de C van Castelijns en Kenter of naar de T van Thomas en Charles?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zet de verwijzingen in dezelfde alfabetische volgorde als de bronnenlijst. In dit voorbeeld komt Evers voor Thomas.

   'zoals weergegeven' kan worden weggelaten.

   Verwijderen
 16. Hoe verwijs ik naar een bron in een bron met meerdere auteurs ?
  Bijvoorbeeld: L.Kris zegt iets in het boek en de auteurs van het boek zijn L.Mulders, R.Jansen en H.Hansen.

  Hoe verwijs ik op het einde van de tekst en in de literatuur?
  Alvast bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Begrijp ik uit jouw vraag dat jij het boek van Mulders, Jansen en Hansen hebt geraadpleegd en dat er naar Kris wordt verwezen? Zo ja, dan is de verwijzing (de jaartallen heb ik zelf bedacht):

   (Kris, 2011, in Mulders, Jansen & Hansen, 2021)

   In de bronnenlijst noem je alleen het boek van Mulders, Jansen en Hansen.

   Zo nee, kun je jouw vraag toelichten?

   Verwijderen
 17. Stel dat ik een paragraaf parafraseer voor mijn thesis met meerdere bronvermeldingen in. Bijvoorbeeld:

  A factor also likely to negatively impact psychological well‐being during the current pandemic is the stigmatization of people infected by the virus and of those who had been quarantined or simply shared social or behavioural characteristics with COVID‐19 patients (Brooks et al., 2020; Bruns, Kraguljac, & Bruns, 2020; Liu, Finch, Brenneke, Thomas, & Le, 2020; UNAIDS, 2020). Stigma can be defined as a mark of disgrace that sets a person apart from others and conveys a social identity which is devalued in a particular social context (Goffman, 1963; Link & Phelan, 2006).

  Moet ik dan enkel refereren naar het artikel waar ik dit stuk heb gevonden of ook telkens naar de originele bronvermeldingen?
  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat mag, maar omdat het om zes verwijzingen in twee zinnen gaat kan daardoor jouw verslag minder goed leesbaar worden.

   Ik zou in dit voorbeeld kiezen om alleen de auteur + jaartal te noemen van het artikel dat jij hebt geraadpleegd. Je kunt dan eventueel benoemen dat de auteur naar meerdere onderzoeken verwijst, bijvoorbeeld:
   Auteur (2021) noemt verschillende onderzoeken waarin staat dat ...

   Verwijderen