19 februari 2016

Lessen

Wie een les volgt - een hoorcollege, een presentatie, een workshop, een lezing - maakt meestal aantekeningen en de kans is groot dat deze aantekeningen later worden gebruikt voor een verslag. Hoe verwijs je naar een les die je gevolgd hebt?
 

Wat een docent tijdens de les vertelt of in een PowerPoint laat zien kan nergens worden teruggevonden en om die reden worden lessen, hoorcolleges, presentaties, etc. niet in een bronnenlijst opgenomen.

Net als bij Interviews geldt dat het hier om een ‘persoonlijke communicatie’ gaat en wordt dit in de tekst vermeld, samen met de naam van de docent en de datum waarop de les werd bijgewoond, eventueel in combinatie met een verwijzing naar de les, bijvoorbeeld:
Tijdens het hoorcollege Risicojongeren (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 19 februari 2016) werd verteld dat ... 
Volgens professor Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 19 februari 2016) is dit niet het geval ... 
In de les werden enkele voorbeelden getoond in de PowerPoint-presentatie (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 19 februari 2016) ...

Als er tijdens de les een document wordt uitgedeeld of na afloop wordt gemaild dat de docent zelf heeft gemaakt maar niet op een elektronische omgeving (Scholar, Blackboard, etc.) zet, geldt dit ook als een persoonlijke mededeling:
In zijn samenvatting noemt Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 19 februari 2016) drie oorzaken ... 
In de na de les uitgedeelde formulieren (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 19 februari 2016) staat dat …

Hoewel het misschien overbodig lijkt maakt de toevoeging ‘persoonlijke communicatie’ voor de lezer direct duidelijk dat de bron niet terug te vinden is in de bronnenlijst.
In de oorspronkelijke Amerikaanse richtlijn wordt gesproken over een ‘personal communication’.

Let op: wanneer er verwezen wordt naar een PowerPoint-presentatie of een ander document dat na een les online is gezet, geldt dit als internetbron.

Zie eventueel ook het blogbericht Online lessen en cursussen.
   
Deze pagina is op 22 november 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.
  

13 opmerkingen:

 1. Dus document op BlackBoard, een bron die dus niet toegankelijk is voor de lezer, moet toch als Internetbron met link in bronnenlijst komen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet altijd: bedenk wie de lezer(s) van de tekst is. Heeft deze persoon toegang tot de Blackboardomgeving (bijvoorbeeld een docent die een werkstuk van een student beoordeelt), dan kan het document in de bronnenlijst worden gezet als internetbron. Als dat niet het geval is, maak er dan een verwijzing van in de tekst als persoonlijke communicatie.

   Zie ook het blogbericht over Stage (scrol naar Documenten achter inlog):
   http://theapateam.blogspot.nl/search/label/Stage

   Verwijderen
 2. Hoe werkt het als ik een afbeelding uit een Powerpoint van een docent gebruik, maar de powerpoint offline is gehaald?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn twee mogelijkheden:

   1
   De afbeelding is afkomstig uit een bestaande bron. Zoek via Google Afbeeldingen of je de afbeelding kunt terugvinden, zo ja, verwijs naar deze webpagina.

   2
   De afbeelding was van de docent zelf en is niet terug te vinden, verwijs er dan naar door onder de afbeelding te zetten: Opmerking. Afbeelding door [Naam docent], dag maand jaar.

   Verwijderen
  2. Dank voor de snelle reactie! :)

   Verwijderen
 3. Hoe werkt het als het hoorcollege is opgenomen en vervolgens online te vinden is, in een omgeving die alleen voor de studenten bereikbaar is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Verwijs er naar als een internetbron, zie ook de laatste regels van het blogbericht; voeg eventueel achter de titel [Videobestand] toe zodat voor de lezer duidelijk is dat het om een audiovisueel bestand gaat.

   Verwijderen
 4. wat doe ik als ik iets uit een online course moet citeren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is de cursus toegankelijk voor degene die jouw tekst beoordeelt? Zo ja, verwijs er dan naar als een internetbron. Zo nee, verwijs er naar als een persoonlijke communicatie.

   Verwijderen
 5. Een vraagje, ik heb vanuit een bijscholing een model gebruikt. Dit model is een bekent model van Nideffer. Dus wel te vinden op internet maar niet in de vorm waarop ik het heb toegepast en gebruikt. Mag ik het dan wel weg zetten in mijn reflectie als persoonlijke communicatie?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik neem aan dat je de afbeelding in jouw verslag overneemt? Zo ja, zet boven de afbeelding Figuur + nummer (vetgedrukt) en daaronder de titel van de afbeelding (schuingedrukt). Onder de afbeelding zet je:
   Opmerking. Afbeelding afkomstig van [naam instelling], [datum]. Copyright 1976, Robert Nideffer.

   Vul bij [naam instelling] de naam in van de organisatie van wie je de afbeelding hebt ontvangen en bij [datum] de dag waarop je de datum hebt ontvangen voluit, bijvoorbeeld 22 januari 2022. De copyrightvermelding is hier van belang omdat de instelling niet de bedenker is van het model. Het onderschrift mag in een kleiner lettertype.

   Zie voor meer informatie over figuren Het grote figuren blogbericht.

   Verwijderen
 6. Beste, ik refereer naar een college van een professor. Ik versta dus dat ik in mijn tekst hiernaar moet refereren als: 'Volgens het gastcollege van mevr. Cima voor het vak ‘Psychologische thema’s en behandelingen bij lichamelijk lijden’ (Tinnitus, 26 oktober 2021) geldt dat ...'.

  1: Klopt dit?
  2: Moeten er bepaalde woorden cursief?
  3: Hoe wordt hiernaar gerefereerd in de referentielijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1. Nee, zet achter Cima (persoonlijke communicatie, 26 oktober 2021). Indien gewenst kan Tinnitus in de tekst vermeld worden maar niet in het gedeelte tussen haakjes.
   2. Nee.
   3. Er komt geen vermelding in de referentielijst omdat de informatie door de lezer niet kan worden teruggevonden.

   Verwijderen