21 maart 2018

Het grote tabellen blogbericht

Het blogbericht Tabellen en figuren uit februari 2015 is veruit het meest gelezen artikel op dit blog: meer dan 140.000 keer! In juni 2016 is het bericht Veelgestelde vragen toegevoegd, toch worden er nog regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld, met name wat onder de tabel vermeld moet worden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, er bestaan tabellen in allerlei soorten en maten, variërend van letterlijk overgenomen uit een bestaande bron tot helemaal zelf gemaakt. In dit blogbericht komen alle variaties van tabellen aan bod.

1 Tabel overgenomen uit boek
2 Tabel overgenomen uit tijdschriftartikel
3 Tabel overgenomen uit webpagina
4 Tabel overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
5 Tabel gebaseerd op bestaande bron(nen)
6 Tabel gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
7 Tabel gebaseerd op eigen onderzoek

Algemeen 
Een tabel heeft altijd een nummer en een titel/omschrijving. De omschrijving bij een bestaande tabel kan gewijzigd worden als dat de inhoud of de relatie tot de tekst verduidelijkt. Tabel wordt altijd met een hoofdletter geschreven als er naar een specifieke afbeelding wordt verwezen: Tabel 1, Tabel 2, etc.
Schrijf nooit “… op onderstaande tabel is te zien …” of “… op de tabel op de volgende pagina is te zien …”, maar “… op Tabel 1 is te zien dat …” of “... de onderzoeksgegevens (zie Tabel 2) laten zien dat …”.
De tekst onder de tabel kan eventueel in een kleiner lettertype worden gezet.
Nummer in de hoofdtekst tabellen door, ongeacht de hoofdstukken. De nummering van tabellen in bijlagen begint tekens bij 1, zie ook Bijlage - Tabellen en figuren.


1 Tabel overgenomen uit boek
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit boeken ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen op een van de eerste pagina’s. Soms staat onder de tabel het copyright aangegeven.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal, Plaats: Uitgever. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel cursief. Plaats: Naam Uitgever.
Voorbeeld
 • Tekst
  ... in Tabel 1 is te zien dat ...
 • Boven tabel
  Tabel 1
  Indiceringsmethoden
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Onderzoek doen! (p. 108) door T. Fischer en M. Julsing, 2014, Groningen: Noordhoff. Copyright 2014, Noordhoff Uitgevers.
 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.

2 Tabel overgenomen uit tijdschriftartikel
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit tijdschriftartikelen ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen onderaan de eerste of laatste pagina of op de website van de uitgever.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Overgenomen uit “Hoofdtitel artikel” door A. Auteur, jaartal, Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, p. X. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, eerste paginanummer-laatste paginanummer. doi (indien vermeld)
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 2 is te zien dat …
 • Boven tabel
  Tabel 2
  Markers van stagnaties
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit “Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren” door Y. Willemse en A. Hafkenscheid, 2009, Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, p. 347. Copyright 2009, Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bronnenlijst
  Willemse, Y., & Hafkenscheid, A. (2009). Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 342-357. https://doi.org/10.1007/BF03080514
 
3 Tabel overgenomen uit webpagina
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen van een webpagina kan soms lastig te achterhalen zijn. De meeste websites vermelden onderaan de pagina het copyright, vaak worden bestaande tabellen gebruikt en zou het copyright bij de tabel moeten staan. Als het jaar van copyright ontbreekt, noteer dan ‘Copyright z.d.’.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Titel webpagina door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
 
4 Tabel overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit een online document ligt meestal bij de uitgever/organisatie en staat in de meeste gevallen op de eerste of de laatste pagina of op de website van de uitgever/organisatie.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
 
5 Tabel gebaseerd op bestaande bron(nen)
De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel. Onder de tabel komen korte verwijzingen te staan van de bestaande bron(nen) die voor het samenstellen van de tabel gebruikt is/zijn door middel van letters in superscript.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  aAuteur (jaartal, p. X). bAuteur (jaartal, p. X).
 • Bronnenlijst
  Standaardvermelding(en) van boek, tijdschriftartikel, webpagina, etc.
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 5 is te zien dat …

 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
  Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word, de publicaties waar naar verwezen wordt bestaan wel. De volgorde bij het onderschrift is niet alfabetisch maar op volgorde van verwijzing in de tabel.


6 Tabel gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel. Onder de tabel komt bij ‘Opmerking’ een korte uitleg te staan van de herkomst van de gegevens. Onder niet gepubliceerde bronnen valt alle informatie die voor de lezer van de tekst niet is terug te vinden, bijvoorbeeld informatie verkregen van een stageinstelling.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Uitleg over herkomst.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 6 is te zien dat …

N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word. De datum verwijst naar de dag waarop de gegevens zijn verkregen.


7 Tabel gebaseerd op eigen onderzoek
Omdat de tabel geheel eigen werk is komt er nergens een bronvermelding te staan. De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Met een asterisk * kan eventueel een onderdeel van de tabel worden toegelicht.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 7 is te zien dat …

N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten