21 november 2014

Wetteksten

Wetteksten vormen een belangrijke informatiebron, regelmatig wordt daarom de vraag gesteld hoe verwijs je naar een wettekst? Dit wordt in eerste instantie bepaald door het medium waar de wettekst te vinden is: een boek, een website of een eventuele andere bron.

Boek
Staat de tekst in een boek, dan gelden de richtlijnen voor een boek. Een voorbeeld is het boek VNW Socialezekerheidsrecht 2014. In een bronnenlijst wordt hier als volgt naar verwezen (alle informatie is terug te vinden op de titelpagina):
Boetzelaer-Gulyas, I. A. M., & Van Keeken, G. J. P. (Reds.). (2014). VNW Socialezekerheidsrecht 2014. Sdu Uitgevers.
In de tekst wordt alleen naar de redacteuren en het jaartal verwezen, bij een citaat ook het paginanummer, bijvoorbeeld:
In artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwetwet staat dat onder kind wordt verstaan “eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind” (Boetzelaer-Gulyas & Van Keeken, 2014, p. 427).

Nederlandse wetgeving op Overheid.nl

Internetbron
Omdat iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden op de website https://wetten.overheid.nl/. Overheid.nl is tevens de naam van de site. Omdat er veel gegevens op iedere pagina staan is het soms lastig om te beoordelen welke informatie wordt opgenomen in een bronnenlijst. Voor dit voorbeeld is gekozen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, vaak afgekort tot Wmo, maar wie de complete wettekst wil zien moet zoeken op de volledige naam onder Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving en komt uit bij http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

APA kent op zich geen eigen duidelijke regels voor bronvermelding van wetgeving, hiervoor wordt verwezen naar The Bluebook, in de Verenigde Staten de standaard voor juridische verwijzingen. Deze verwijzingen zijn echter niet toepasbaar op Nederlandse wetgeving.
Op wetteksten zit geen auteursrecht. Hoewel wetteksten door de overheid gepubliceerd worden en in bovenstaand voorbeeld ook persoonsnamen genoemd worden (koningin Beatrix, staatssecretaris Ross-van Dorp, minister Dekker) adviseert The APA-Team, na overleg met de APA Style experts in Amerika, om in een bronnenlijst alleen de naam van de wet, datum van uitgifte (staat helemaal onderaan), datum van raadplegen en de link te noemen.

Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en/of het artikel en/of het lidnummer te vermelden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt bijvoorbeeld het Steunpunt huiselijk geweld genoemd, dit wordt dan in de tekst:
… In de wet staat: “Het college van burgemeester en wethouders van elk van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten draagt zorg voor de organisatie van een steunpunt huiselijk geweld” (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2006, § 8b, Artikel 21b). …
of
… Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006, § 8b, Artikel 21b) moet het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een steunpunt huiselijk geweld …
In een bronnenlijst is de verwijzing:
Wet maatschappelijke ondersteuning. (2006, 1 augustus). Overheid.nl. Geraadpleegd op 21 november 2014, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

Aanvulling 23 februari 2015
Bovenstaande wet is inmiddels komen te vervallen en vervangen door deze wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (2014, 18 juli). Overheid.nl. Geraadpleegd op 23 februari 2015, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/
 
Deze pagina is op 21 september 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

110 opmerkingen:

 1. Hallo APA-team, bedankt voor jullie goede adviezen, ik maak er graag gebruik van! N.a.v. het bovenstaande advies heb ik wel een opmerking. In de tekstverwijzing bij het citaat uit de WMO staat de titel van het citaat ook tussen dubbele aanhalingstekens. Is dit zo bedoeld? Het ziet er enigszins vreemd uit en hoort dit stukje niet cursief te zijn zoals in de bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing in de tekst wordt, als de verwijzing tussen haakjes staat, tussen dubbele aanhalingstekens gezet. Dit staat in de Publication Manual op pagina 176, § 6.15.
   Het is wellicht niet consequent maar dat zijn de APA richtlijnen ook niet altijd.

   Verwijderen
  2. Kleine aanvulling: je hebt inderdaad gelijk, de titel hoort cursief. Het is in de tekst aangepast.

   Verwijderen
 2. Iemand een idee hoe ik het gebruik van titel 10 van boek 7 BW in apa kan zetten? Kan namelijk niet een datum vinden waarop de huidige wet is gepubliceerd. Dat komt door alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om deze pagina:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-01-01?

   Zo ja, dan kun je 1 januari 2017 als datum aanhouden (staat ook in de link zelf).

   Verwijderen
  2. Goedemiddag,

   Ook ik wil verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Tegenwoordig link http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01. Ik ga dus datum 1 februari 2018 aanhouden.

   Specifiek wil ik verwijzen naar artikel 655 lid 1 onderdeel j. Jullie geven echter ook: "Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden."

   Artikel 655 staat niet onder een paragraaf, maar maakt wel onderdeel uit van Titel 10 > Afdeling 6. Hoe hier mee om te gaan voor een correcte verwijzing?

   Ik heb nu in mijn scriptie het volgende staan, met verwijzingen in de lopende tekst om het leesbaar te houden:

   In artikel 7 lid 1 van de Pensioenwet (2006, $ 2.1) staat het volgende: “De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet, en zo ja, binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is.” Uit de MvT bij het wetsvoorstel voor de Wet Pensioencommunicatie (Kamerstukken II, 34413, nr. 3, 2005) wordt duidelijk dat artikel 7 is gebaseerd op de inhoud van artikel 655, eerste lid, onderdeel j, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 655 BW (2018, lid 1 en 3) is de werkgever verplicht de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of electronisch een opgave te verstrekken over diverse aspecten van de arbeidsverhouding. Lid 1, onderdeel j bepaalt dat ook moet worden aangegeven “of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling” (BW, 2018, artikel 655).

   Verwijderen
  3. Dit lijkt mij helemaal juist. Mijn advies zou wel zijn om dezelfde verwijzing niet te vaak te herhalen, artikel 665 wordt bijvoorbeeld drie keer genoemd.

   Verwijderen
  4. Ok, dat ga ik aanpassen. Nog wel een vraag over het volgende advies van jullie: "Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden."

   Ik zie dat in de NL apa handleiding ook een voorbeeld is met paragraaf. Maar is dat daardoor nu verplicht. Ik vind het namelijk beetje eenzijdig om dit alleen bij paragrafen te doen. Andere wetten bestaan bijvoorbeeld uit hoofdstukken en afdelingen, maar in de NL Apa handleiding negeren ze dat wel. Ik zie zelf ook niet meerwaarde van paragraaf nummer, het is immers verwijzing naar online wet en dan gaat iemand (control+F) echt niet eerst op paragraaf zoeken, maar meteen naar het artikel. Kan ik dus ook beslissen niet te verwijzen naar paragraaf?

   Verwijderen
  5. Hier is geen eenduidig advies te geven, bedenk hoe de lezer van de tekst de bewuste passage het makkelijkst kan terugvinden. De ene keer zal dit zijn door een paragraaf te noemen, de andere keer het artikel.

   Verwijderen
 3. Hallo Apa team,

  In mijn onderzoek citeer ik artikel 27 van de Grondwet. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet verwijzen, want het staat niet op die link van de website van de overheid.
  Ik heb de grondwet gevonden op internet bij de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Maar hier staat geen datum bij... Weten jullie een ander alternatief?

  Groet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing is afhankelijk van de website die je hebt gebruikt, er zijn meerdere sites met artikel 27 van de Grondwet en de Rechten van de Mens. Welke site heb je gebruikt?

   Verwijderen
  2. Ik heb deze website gebruikt: https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
   Maar hier staat geen datum op. Moet ik dan 1948 als jaartal gebruiken? Want toen waren ze ontstaan. Of gaat dat te ver terug in de tijd. Misschien kennen jullie een andere manier om de grondwet te verwijzen met een datum.

   Ik hoor het graag! Groet

   Verwijderen
  3. De vermelding in een bronnenlijst is:

   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 8 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   Let op dat de hele titel cursief wordt geschreven.

   Je noemt niet het jaartal 1948 want dat is niet de publicatiedatum van de website. Je kunt dit jaartal eventueel wel in de tekst noemen, bijvoorbeeld:

   ... volgens Artikel 27 van de Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d.) ...
   of
   ... volgens Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d., Artikel 27) ...

   Verwijderen
  4. Hartelijk dank voor jullie hulp! Ik zal het zo in mijn onderzoek zetten.
   Groet

   Verwijderen
  5. Nu waarschijnlijk véél te laat, maar de grondwet is heel bekend, dus mag je gewoon naar verwijzen zoals "art. 7 GW" of bv. overeenkomstig artikel 7 van de Grondwet bla bla bla

   Verwijderen
  6. Dit blog gaat over verwijzen volgens de APA-richtlijnen. Het gaat er daarbij niet om of de informatie "heel bekend" is maar waar de informatie gevonden is.

   Verwijderen
 4. Hoi APA-team,

  Ik heb een vraag over het verwijzen naar een Raadsbesluit van een gemeente. Welke regels m.b.t. APA moet ik hierbij aanhouden? Het gaat om een pdf document waarbij een samenvatting wordt gegeven over een Raadsavond die plaats heeft gevonden, waar verschillende moties door politieke partijen zijn aangedragen. Verder staat in het document of de gemeenteraad de motie heeft aangenomen en waarom (niet).

  Ik hoor het graag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier zou ik naar verwijzen als een online pdf:

   Gemeente XXX. (jaartal). Titel van document cursief. Geraadpleegd op 8 februari 2017, van http://...

   Zie ook het blogbericht over pdf:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/08/pdf.html

   Verwijderen
 5. Hoe reference je een wetsvoorstel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ligt eraan hoe en waar het wetsvoorstel is gepubliceerd. Als het bijvoorbeeld online staat verwijs je ernaar als internetbron.

   Verwijderen
 6. Hoi APA-team,
  Ik verwijs in mijn scriptie naar de grondwet artikel 15 maar weet niet goed hoe ik dit in de tekst en in de bronnenlijst moet zetten. ik heb het geraadpleegd via deze site: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk1_Artikel14

  Hoor graag van jullie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De tekst waar je naar verwijst is de Grondwet:

   Grondwet. (2008, 15 juli). Geraadpleegd op 10 april 2017, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840

   In de tekst kun je naar het specifieke artikel verwijzen:
   … (Grondwet, 2008, Artikel 15) …

   ‘Grondwet’ wordt in beide gevallen cursief gezet.

   Verwijderen
 7. Beste,
  Voor het schrijven van een essay heb ik gebruik gemaakt van de website van het College voor de Rechten van de Mens. Omdat ik niet weet op welke manier en waar deze bron thuishoort in mijn bronnenlijst, heb ik deze als volgt vermeld:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg nu echter het commentaar anders te verwijzen naar deze bron. De tip die hierbij hoort is dat 'een organisatie ook auteur kan zijn'... Ik kom er zelf niet uit. Hoort deze bron überhaupt tussen mijn literatuurlijst of dient deze opgenomen te worden als empirische bron, of in een voetnoot, of helemaal niet, of...?

  Zou u mij kunnen helpen? Dank u!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals je zelf al aangeeft is het een internetbron. De webpagina vermeldt geen auteur maar wel een organisatie, College voor de Rechten van de Mens.
   In het voorbeeld dat je geeft lijkt het alsof je de verwijzing in de tekst en in de bronnenlijst hebt gecombineerd.

   In de tekst zou het kunnen zijn:
   … De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens (z.d.) …

   In de bronnenlijst:
   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   De titel staat cursief.

   Verwijderen
 8. Beste,

  In mijn essay heb ik de website van het College voor de Rechten van de Mens geraadpleegd voor de Universele Rechten van de Mens. Ik heb in de tekst goed verwezen naar deze instantie maar heb een probleem met de referentielijst/literatuurlijst. Daarom heb ik onderstaand bericht geplaatste onderaan de literatuurlijst:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg echter het commentaar dat 'een instantie ook een auteur kan zijn' en mag voor de rest zelf uitzoeken hoe dit op te lossen. Voor mij is het onduidelijk hoe dit te doen. Is het een empirische bron? Hoort de verwijzing tussen de andere literatuur of hoort het in een voetnoot? Dient het überhaupt opgenomen te worden in mijn referentielijst?

  Eenzelfde probleem heb ik met een passage uit de Bijbel, afkomstig van de website www.statenvertaling.net
  Er is geen datum of auteur bekend, dus heb ik ook deze bron vermeld als:

  De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel. Bijbel, Oude Testament: Leviticus 17:14. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, op https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

  Heeft iemand hier tips voor? Ik ben er zelf al een tijd mee bezig maar krijg niet helder hoe ik dit het beste kan doen en onder welke verwijzing/categorie deze bronnen vallen.

  Dank u wel!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie voor de eerste vraag het vorige bericht.

   Ook bij de tweede vraag geldt dat je onderscheid maakt tussen de verwijzing in de tekst en de vermelding in de bronnenlijst. Je kunt geen losse zin aan de bronnenlijst toevoegen. APA werkt voor bronvermelding niet met voet- of eindnoten.

   De online Bijbel is ook een internetbron, hierbij een voorbeeld hoe je ernaar zou kunnen verwijzen:

   In de tekst:
   … De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel (“Leviticus 8”, z.d.) …

   De website is een online databank, de verwijzing is:

   Leviticus 8. (z.d.). In Bijbel en kunst. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, van https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

   Bijbel en kunst staat cursief.

   Voor meer uitleg over online databanken, zie het blogbericht over Woordenboeken:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/05/woordenboeken.html

   Verwijderen
 9. Beste,

  Ik had graag een correcte verwijzing gemaakt naar artikel 23 van de Belgische Grondwet (via https://www.senate.be/doc/const_nl.html). Op welke manier dien ik dit op een correcte manier te doen, zowel in de tekst als bronnenlijst? Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De website vermeldt geen auteur, daarom zou ik de titel vooraan zetten:

   De Belgische Grondwet. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2017, van https://www.senate.be/doc/const_nl.html

   Alfabetiseer deze titel bij de letter B in de bronnenlijst.

   In de tekst kan naar het specifieke artikel verwezen worden:

   … (De Belgische Grondwet, z.d., Art. 23) …
   of
   … in Art. 23 van De Belgische Grondwet (z.d.). staat dat …

   Verwijderen
 10. Hallo APA team. Voor mijn thesis maak ik gebruik van de welzijnswet. De codex werd omgezet in boeken waardoor er geen gebruik meer gemaakt wordt van de benaming van de KB's. Ik maak gebruik van Codex Boek I, titel 2. Hoe moet ik dit in een bronnenlijst opnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vraag is mij niet geheel duidelijk. Wat is de titel van het boek? Of gebruik je een andere type bron?

   Verwijderen
 11. Ik zou het decreet betreffende de integrale jeugdhulp willen parafreseren, hoogstwaarschijnlijk zal ik op ergens in de paper ook een citaat willen gebruiken.

  Daarvoor gebruiken we normaal de een webpagina van 'http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013071243&table_name=wet' voor, maar de webpagina die ik wil gebruiken komt van 'https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023237.html#H1062146'.

  Ben ik correct als ik parafraseer: "Een van de doelen van de integrale jeugdhulp, en dus ook van de sociale dienst van de gerechtelijke jeugdhulp, is dat ... (Decreet integrale jeugdhulp, 2014, § 3, artikel 8)"? Of verwijst het § tekentje niet naar het hoofdstuk?

  Als jullie mij dan nog zouden kunnen vertellen hoe ik het decreet moet citeren hebben jullie van mij een gelukkig mens gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoewel het document één webpagina betreft hebben de hoofdstukken ieder een eigen webadres gekregen, ieder zelfs met een aparte datum. Mijn advies zou daarom zijn om in een bronnenlijst ernaar te verwijzen als een hoofdstuk uit een online boek. Omdat er geen auteur wordt genoemd komt de titel vooraan te staan:

   Missie en principes van de integrale jeugdhulp. (2014, 1 maart). In Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. Geraadpleegd op 27 februari 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023237.html#H1062146

   In de tekst hoeft om die reden het hoofdstuk bij een citaat of parafrase niet apart genoemd te worden. Achter het jaartal kan wel het artikelnummer genoemd worden, bijvoorbeeld:

   … (“Missie en principes van de integrale jeugdhulp”, 2014, artikel 3) …

   Het § betekent paragraaf en omdat er geen paragrafen op de website staan zou ik die niet noemen.

   Verwijderen
 12. Beste,
  Hoe kan ik volgens de APA regels refereren naar het nieuwe wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen? Ik heb het wetsvoorstel online gevonden als een pdf bestand via de volgende site https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-05-VOORONTWERP-GELIJKE-BELONING-M-V.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je verwijst er naar als een online pdf:

   PvdA. (z.d.). Voorontwerp: Wet gelijke beloning van mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 28 maart 2018, van https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-05-VOORONTWERP-GELIJKE-BELONING-M-V.pdf

   Zie ook het blogbericht Pdf.

   Verwijderen
 13. Beste hoe verwijs ik volgens de apa normen naar KB 78 Art. 21quinquies a) via de site http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet

  alvast bedankt voor de hulp

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de bronnenlijst verwijs je naar de complete wettkest:

   Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. (1967, 11 november). Geraadpleegd op 7 april 2018, van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet

   In de tekst verwijs je naar de specifieke passage, de titel mag je inkorten:
   … (Koninklijk besluit nr 78, 1967, Art. 21quinquies a) …

   Verwijderen
 14. Beste,

  Ik wil graag verwijzen naar volgend Europees voorstel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0614

  Welk soort vermelding gebruik ik best?

  Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is een lastige. De pagina geeft zelf een ‘reference’ (verwijzing), maar de titel van het wetsvoorstel is vrij lang terwijl er ook een documentnummer is. Daarnaast heeft de titel een gedeelte in hoofdletters, die zou ik negeren:

   In de bronnenlijst:
   Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures (Document 52012PC0614). (z.d.). Geraadpleegd op 26 april 2018, van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52012PC0614

   In de tekst (lange titels mogen worden ingekort):
   (Proposal for a Directive of the European Parliament, z.d.)

   Omdat ik twijfelde heb ik dit voorbeeld ook voorgelegd aan de APA Style experts in Amerika. Tot mijn verrassing gaven zij aan geen (Amerikaanse) richtlijn te hebben voor een Europese wettekst. Er werd wel geadviseerd om advies te vragen bij een informatiespecialist Recht en/of deze handleiding te bekijken: http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Final_GFILC_pdf.pdf

   De voorbeelden uit deze handleiding kan ik niet direct toepassen op EUR-Lex, ik zou daarom bovenstaande vermelding aanhouden.

   Verwijderen
  2. Bedankt voor de uitgebreide zoektocht naar het antwoord. Ik zal de vermelding hierboven gebruiken. Die ziet er inderdaad het meest correct uit

   Verwijderen
 15. Goedemiddag, hoe moet ik verwijzen naar deze bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72427.html in de zin "De werknemers van gemeente X bouwen op grond van de pensioenovereenkomst tussen overheidswerkgevers en -werknemers pensioen op bij de pensioenregeling van het ABP."

  Vr. groet,

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Staatscourant is een online tijdchrift, waarbij het jaar van van uitgave ook het volumenummer is. De vermelding in de bronnenlijst is:

   Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen). (2017). Staatscourant, 2017(72427), 1-5. Geraadpleegd op 22 mei 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72427.html

   In de tekst: ("Pensioenovereenkomst", 2017).

   Het citaat zie ik overigens niet in de tekst terug zodat ik geen paginanummer (staat in de pdf) kan noteren.

   Verwijderen
  2. Dank, en de zin stonds tussen haakjes omdat ik de zin daarmee wilde uitlichten, het is geen citaat ;-).

   Verwijderen
 16. Dag,

  Ik wil graag verwijzen naar de nota van toelichting die is opgenomen in dit besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-259.html.

  Ik kan in de NL APA handleiding niet zien hoe ik hier mee om moet gaan. Hoop dat jullie kunnen adviseren.

  Vr. groet,

  Willem-Siebe Spoelstra

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vermelding komt overeen met de vermelding van de Staatscourant:

   Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie. (2015). Staatsblad, 2015(259), 1-24. Geraadpleegd op 22 mei 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-259.html

   Lange titels mogen in de tekst worden ingekort:
   ("Besluit van 24 juni 2015", 2015).

   Verwijderen
  2. Jullie zijn echt toppers, bedankt. Wel nog een vraagje. Moet de naam van het besluit niet schuingedrukt net als bij wetten?

   Verwijderen
  3. Nee, omdat het om een online tijdschriftartikel gaat staat alleen de titel van het tijdschrift cursief.

   Verwijderen
 17. Dag, in de APA handleiding staat dit voorbeeld:

  Tekst
  … (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
  44, lid 1 en 2) …

  Wat moet je doen als je naar lid 1, 2 en 3 wilt verwijzen?
  Ik heb nu gedaan:

  … (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
  44, lid 1, 2 en 3) …

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoewel niet fout is mijn advies om geen 'en' te gebruiken maar nogmaals een komma, dit wordt ook zo gedaan bij verschillende paginanummers:

   (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
   44, lid 1, 2, 3)

   Verwijderen
  2. Dag, als het voorbeeld van pagina's aangehaald wordt zou het dan niet zo moeten zijn:

   (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
   44, lid 1-3)

   Groet Willem

   Verwijderen
  3. Als het gaat om lid 1 tot en met lid 3 is dit inderdaad de beste oplossing.

   Verwijderen
 18. Goedemiddag,

  De NL handleiding APA geeft dit voorbeeld:

  Kamerstukken II, 31143, nr. 38. (2009, 9 februari). Geraadpleegd op 27 mei 2016, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31143-38.html

  Die datum, 9 februari 2009, zie ik nergens staan. Dat is waarschijnlijk een foutje. Maar ik probeerde te achterhalen welke datum gebruikt moet worden, de publicatiedatum 6 februari 2009 of de datum van de brief 30 januari 2009. Hoor het graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is inderdaad een foutje. 9 februari moet 6 februari, de publicatiedatum, zijn.

   Verwijderen
 19. Hallo,

  Ik wil graag verwijzen naar het volgende kamerstuk:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33280-1.html
  Maar hoe kan ik dit het beste doen?

  Groetjes Maurien

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor parlementaire documenten gelden aparte regels, zie voor uitleg De APA-richtlijnen uitgelegd , § 2.15.2.

   In dit voorbeeld is de verwijzing in de tekst:
   (Kamerstukken II, 33280, nr. 1, 2012)

   En in de bronnenlijst:
   Kamerstukken II, 33280, nr. 1. (2012, 29 mei). Geraadpleegd op 27 november 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33280-1.html

   Verwijderen
 20. Hallo
  Hoe kan ik dit verwijzen in de literatuurlijst?
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996121237&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De website lijkt mij de Vlaamse versie van het Nederlandse wetten.overheid.nl, ik zou daarom adviseren om er op dezelfde manier naar te verwijzen.

   In de bronnenlijst:
   Koninklijk besluit betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven. (2014, 10 juli). Geraadpleegd op 5 december 2018, van http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/12/12/1996022721/justel

   In de tekst: (Koninklijk besluit betreffende de dringende medische hulp, 2014).

   Verwijderen
  2. Bedankt voor het antwoord APA-TEAM!

   Ik heb zelf nog 2 websites dat ik zou willen gebruiken, maar ik vroeg me af of de 2 referenties dat ik hieronder heb geschreven juist zijn.

   POD Maatschappelijk Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. (z.d.). (Dringende) Medische Hulp. Geraadpleegd op 5 december 2018 van https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp

   Agentschap Integratie en Inburging. (z.d.). Dringende Medische Hulp (DMH). Geraadpleegd op 5 december 2018 van http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/ocmw-steun/dringende-medische-hulp-dmh

   Is dit correct?

   Ik heb de tweede bron gewoon helemaal overgenomen in het begin van mijn tekst maar weet niet goed of ik in de tekst nog moet refereren naar de bron of is het voldoende om in de referentielijst te zetten. Want het zijn opsommingen van vele zaken rond Dringende Medische Hulp en aangezien ik wat verder in de tekst mijn eigen woorden gebruik om een situatie hierover te schetsen. Of is het goed als ik in de voetnoot refereer naar de bron?
   Alvast bedankt!

   Verwijderen
  3. De twee bronvermeldingen zijn juist, zet de titel wel cursief en een komma achter 2018.

   Bronnen genoemd in de bronnenlijst moeten altijd een verwijzing hebben in de tekst, in bovenstaande gevallen mag de lange naam van de eerste organisatie worden ingekort: (POD, z.d.) en (Agentschap Integratie en Inburging, z.d.).

   APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten. Zorg wel dat er altijd in de tekst een verwijzing staat, wie dat niet doet maakt zich schuldig aan plagiaat.

   Verwijderen
  4. Erg bedankt voor de hulp!

   Verwijderen
 21. Goedemiddag,
  Ik wil graag deze link in apa krijgen: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=child

  maar ik weet nu niet precies of dit onder wet valt of verdrag of gewoon van een internetsite. Kunnen jullie mij helpen hoe je dit in de referentielijst kan zetten?

  Mvg,
  Brenda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit valt onder een online pdf:

   UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child. Geraadpleegd op 21 december 2018, van https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007

   Verwijderen
  2. Hallo,

   Bedankt voor jullie snelle reactie!
   Verwijs ik in de tekst dan als (UNICEF, 1989)?

   Verwijderen
  3. Ja, eventueel met het paginanummer als je citeert.

   Verwijderen
 22. Hallo,
  Ik heb hier nog een vraag.
  https://doi.org/10.1016/j.denabs.2007.08.022 kent geen autheur, en er staat niet specifiek in dat deze anoniem wilt blijven. Hoe kan ik deze refereren in een referentielijst?

  Mvg,
  Brenda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij het ontbreken van een auteur komt de titel vooraan te staan:

   Parenting styles. (2008). Dental Abstracts, 53(1), 30-31. https://doi.org/10.1016/j.denabs.2007.08.022

   In de tekst ("Parenting styles", 2008).

   Verwijderen
 23. Hallo,

  Is dit correct refereren of moet ik dit beschouwen als een citaat?

  Artikel 3: verbod van foltering
  Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 1955).

  Mvg,
  Lara

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is een letterlijke overname, dus is het een citaat en gebruik je dubbele aanhalingstekens. Het ligt ook aan hoe je het citaat in jouw tekst gebruikt, bijvoorbeeld:
   Artikel 3: Verbod van foltering luidt "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen" (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 1955).

   Verwijderen
 24. Beste ik wil graag refereren naar de volgende wettekst (in de tekst en in de bronnenlijst volgens de APA normen), maar weet niet hoe ik dit moet doen.
  Het betreft artikel 7 van hoofdstuk 3 van Wet betreffende de rechten van de patiënt ingevoerd op 22 augustus 2002. Dit alles heb ik geraadpleegd via de site http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet

  Alvast bedankt voor de hulp

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De website lijkt mij de Vlaamse versie van het Nederlandse wetten.overheid.nl (zie ook mijn reactie van 8 december 2018), ik zou daarom adviseren om er op dezelfde manier naar te verwijzen.

   In de bronnenlijst:
   Wet betreffende de rechten van de patiënt. (2002, 22 augustus). Geraadpleegd op 6 februari 2019, van http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/08/22/2002022737/justel

   In de tekst: (Wet betreffende de rechten van de patiënt, 2002, Hoofdstuk III, Art. 7).

   Verwijderen
 25. Hallo,

  Ik wil deze regeling als bron gebruiken: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2018-04-05#Artikel7
  Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dit op de juiste manier moet doen? Gelden hier dezelfde regels voor als hierboven vermeld?
  Ook vroeg ik me af waar je kan vinden bij welke paragraaf een wet hoort?

  Mvg,
  Jolijn

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sinds bovenstaand blogbericht is gepubliceerd heeft de website wetten.overheid.nl een nieuwe opmaak gekregen, maar de inhoud en dus ook de APA-richtlijnen zijn niet veranderd. Vermeld in de bronnenlijst de gehele pagina (=de hele wet), in de tekst kan naar een artikel of paragraaf vewezen worden.

   Regeling leerresultaten PO 2014. (2014, 7 december). Geraadpleegd op 12 april 2019, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0035918

   In de tekst (Regeling leerresultaten PO 2014, 2014, Artikel 7).

   Neem de wijze van onderverdeling over zoals staat aangegeven, bijvoorbeeld Artikel, Bijlage of pargaraaf.

   Verwijderen
 26. Hoi APA-team,

  In mijn thesis wil ik een citaat gebruiken uit het "Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften", ook wel 'M-decreet' genoemd. (zie https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html#H1066975) Ik heb het momenteel op deze manier gedaan: “met langdurige en belangrijke participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen een of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak en beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren” (M-Decreet, 2014, Artikel 2 en 3).

  In mijn referentielijst verwijs ik naar deze bron op onderstaande manier:
  M-decreet (2014). Geraadpleegd op https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html

  Kloppen deze referenties?

  Ik wil hier graag bij vermelden dat er in het document van dit decreet het citaat op drie verschillende plaatsen is terug te vinden (dus in meerdere artikels). Verwijs ik dan enkel naar artikel 2? Of naar meerdere artikels? Of niet specifiek naar een artikel?

  Alvast bedankt.

  Camille

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de naam M-decreet niet op de webpagina gebruikt wordt zou ik afraden om deze in de bronverwijzing te noemen. Het citaat staat op drie plekken op de webpagina. Je kunt er naar één verwijzen of naar alle drie. Neem hierbij de vermelding op de webpagina over:

   … en externe factoren” (Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 2014, Artikel II.1, III.2 en III.74).

   Als dit het enige decreet is waarnaar je verwijst mag de titel ook worden ingekort tot Decreet.

   In de bronnenlijst is de vermelding:

   Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (2014, 21 maart). Geraadpleegd op 28 april 2019, van https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html

   Verwijderen
 27. IK wil verwijzen naar artikel 1 van hoofdstuk 1 van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, hoe doe ik dit?
  (in lijst-en tekstreferentie)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om een boek of een webpagina? Als het een boek is, wat is de titel/uitgever? Als het een webpagina is, wat is het webadres?

   Verwijderen
  2. het gaat om deze webpagina https://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf

   Verwijderen
  3. Verwijs hier naar als een online pdf.

   In de bronnenlijst:
   Verenigde Naties. (1951). Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Geraadpleegd op 14 mei 2019, van https://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf

   In de tekst:
   (Verenigde Naties, 1951, Hoofdstuk I, Art. 1).

   Verwijderen
 28. Dag APA-team

  Ik had in mijn paper graag naar het EVRM gerefereerd, maar weet niet hoe.
  Ik heb ze via deze link geraadpleegd: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

  Kunnen jullie mij verder helpen?
  Alvast bedankt !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de tekst:
   (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, z.d.)

   In de bronnenlijst:
   Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: En de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12, 13 en 16. Geraadpleegd op 10 mei 2019, van https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

   Verwijderen
 29. Hallo,
  Hoe verwijs je in de tekst naar iets dat door meerdere artikels binnen dezelfde wet wordt beschreven. In de bedrijfswet van 1948 heb ik bijvoorbeeld informatie uit artikel 14, 20 en 20 bis om éénhetzelfde te beschrijven. Kan je dit op een verkorte manier? Bv: Volgens de bedrijfswet (1948, art 14; art 20; art 20 bis) of moet dit telkens apart?
  Thx!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing mag zelfs iets korter, noteer echter geen 'art' maar 'artikel' als dit zo voluit geschreven wordt in het geraadpleegde document en de naam van de wet met een hoofdletter:
   Volgens de Bedrijfswet (1948, artikel 14, 20, 20 bis) ...

   Verwijderen
 30. Beste APA team,

  Voor mijn scriptie zou ik graag artikel 50 van het Verdrag van Lissabon citeren. In mijn tekst heb ik geschreven: “Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.” (Treaty of Lisbon, 2007)

  In mijn bibliografie heb ik dit staan: Treaty of Lisbon. (2007). Consolidated Version of the Treaty on European Union (wel schuin gedrukt). Geraadpleegd op 27 november 2019 via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050.

  Is dit correct? Alvast bedankt voor jullie hulp!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is een lastige. De pagina geeft zelf een ‘reference’ (verwijzing) inclusief weblink, maar omdat er Official Journal of the European Union wordt genoemd is dit een online tijdschriftartikel. Wanneer je op ‘Official journal’ klikt krijg je alle gegevens te zien van het complete tijdschrift, inclusief een doi.

   Ik zou er als volgt naar verwijzen, in de tekst: (“Consolidated version of the Treaty on European Union”, 2012).

   In de bronnenlijst:
   Consolidated version of the Treaty on European Union: Title VI – Final provisions: Article 50. (2012). Official Journal of the European Union, 55(C 326), 43-44. https://doi.org/10.3000/1977091X.C_2012.326.eng

   Verwijderen
 31. Beste
  Ik zou graag voor mijn eindwerk iets van het wetboek willen citeren maar ik weet niet hoe?
  kunt u mij aub daarmee helpen?

  Ik dank u

  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
  artikel 135

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bovenstaand blogbericht richt zich op Nederlandse wetteksten maar kan ook op Vlaamse wetgeving worden toegepast:

   In de bronnenlijst:
   Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs. (2011, 24 juni). Geraadpleegd op 2 januari 2010, van https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289

   In de tekst:
   ... (Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, 2011, Art. 135) ...

   In de tekst mag de titel vanwege de lengte eventueel worden in gekort, bijvoorbeeld tot Besluit van de Vlaamse Regering.

   Verwijderen
 32. Goedenavond,

  Voor mijn scriptie wil ik verwijzen naar een amerikaanse wet, namelijk de volgende: Code of Federal Regulations, § 621.31 Non-audit services. Ik weet niet hoe ik dit het beste in mijn scriptie kan verwerken, hebben jullie enig idee?

  Mvg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik het webadres nodig, ervan uitgaande dat je een online bron hebt gebruikt.

   Eén van de APA Style experts heeft hier overigens een blogbericht over geschreven The Rules for Federal Regulations: II. The Federal Register.

   Verwijderen
 33. Dag APA-Team,

  Ik wilde in mijn masterproef graag verwijzen naar het Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 juni, 2017).

  Ik gebruik citaten vanuit drie verschillende artikels, namelijk:

  1) Artikel 2 - 1°
  2) Artikel 3
  3) Artikel 60 (hier komt het onder meerdere 'kopjes' terug waaronder §3 8° en §4 2° )

  Hoe verwijs ik in de tekst naar deze citaten?
  En klopt het als ik in mijn referentielijst op deze manier naar het gehele document verwijs? --> Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenwerk. (2017, 7 juni). Retreived from https://socius.be/wp-content/uploads/2017/10/Decreetstaatsblad-1.pdf

  ik heb het artikel namelijk gevonden via deze site

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het betreft een online tijdschriftartikel (bovenaan staat Belgisch Staatsblad), verwijs er in de bronnenlijst als volgt naar:

   Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenwerk. (2017, 7 juni). Belgisch Staatsblad, 89629-89645. Geraadpleegd op 12 mei 2020, van https://socius.be/wp-content/uploads/2017/10/Decreetstaatsblad-1.pdf

   In jouw vraag staat ‘Retrieved from’, gebruik deze term alleen als je in het Engels publiceert.

   In de tekst verwijs je naar de afzonderlijke artikelen waarbij je de titel mag inkorten:
   (“Decreet houdende de subsidiëring”, 2017, Artikel 2, 1°)
   Of
   (“Decreet houdende de subsidiëring”, 2017, Artikel 60, § 3, 8°)

   Verwijderen
 34. Beste,

  Als ik wil verwijzen naar een citaat in het decreet dat op verschillende plaatsen terugkomt, moet ik dan elk van de verschillende artikels vermelden in de korte verwijzing in de tekst?
  bv (Decreet, 2017, Artikel 60, §3 8°, §4 2°, §5 10°, §6 9°, §7 9°, §8 8°; Artikel 61, §3 15°).

  Alvast bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat kan, maar bedenk of deze opsomming voor jouw lezer interessant is. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om in de tekst aan te geven dat dit citaat op verschillende plaatsen in het decreet terugkomt en dan één of twee voorbeelden te geven.
   De keuze is aan jou.

   Verwijderen
 35. Beste,

  In mijn thesis (refereren volgens APA-richtlijnen), wil ik graag verwijzen naar de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, BS 1 februari 2005. Meer specifiek naar art. 9. Hoe verwijs ik hiernaar in mijn tekst en in mijn bronnenlijst? Is het toegestaan om de wet te plaatsen in voetnoot?

  Dezelfde vraag voor het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Hierbij gebruik ik enkel Titel II. Relatie tussen burgers en de overheid, Hoofdstuk 1. Communicatie tussen burgers en de overheid en Afdeling 2. Principes voor informeren en participeren en Afdeling 3. Normen voor overheidscommunicatie. (sommige wetsartikelen laat ik buiten beschouwing, is het voldoende als ik dat gewoon vermeld in de tekst?)

  Alvast een super dikke merci!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. APA werkt niet met voetnoten als het gaat om bronvermelding, het is wel mogelijk een voetnoot te gebruiken voor een toelichting in de tekst.

   Noem in de bronnenlijst de gehele webpagina waar de wet wordt beschreven:
   Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. (2005, 12 januari). Geraadpleegd op 16 mei 2020, van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005011239

   Noem in de tekst ook het artikel, vanwege de lengte mag de naam van de wet worden ingekort:
   (Basiswet betreffende het gevangeniswezen, 2005, Art. 9)

   Hetzelfde geldt voor de tweede bronvermelding. In de tekst kan inderdaad een toelichting worden gegeven als een wettekst buiten beschouwing wordt gelaten.

   Verwijderen
  2. Is het noodzakelijk dat de vermelding van de Basiswet cursief staan?

   Verwijderen
  3. Ja, want dit is de titel van de webpagina (en van de wet), en die staat cursief.

   Verwijderen
 36. Beste,

  In mijn masterproef (Referentiestijl APA) maak ik gebruik van het mediadecreet (https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/mediadecreet_27_maart_2009_17.pdf). Ik heb echter geen idee hoe ik correct naar dit concreet decreet refereer. Zowel voor de referentie in tekst als voor de referentie in de literatuurlijst. Zouden jullie me hiermee kunnen helpen?

  Alvast héél erg bedank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze pdf bestaat uit diverse wetteksten, samengesteld door de Vlaamse Regulator voor de Media, noem daarom deze organisatie als auteur:

   Vlaamse Regulator voor de Media. (2020, 8 mei). Decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009. Geraadpleegd op 3 augustus 2020, van https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/mediadecreet_27_maart_2009_18b.pdf

   In de tekst (Vlaamse Regulator voor de Media, 2020).

   Verwijderen
  2. Bedankt voor de hulp!

   Verwijderen
 37. Beste,

  Ik zou graag in mijn masterproef een verwijzing maken naar de code van de raad voor journalistiek (https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek). Hoe dit moet gebeuren is me niet echt duidelijk. Hoe moet ik hiernaar verwijzen?
  Heel erg bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de bronnenlijst:
   Vereniging van de Raad voor de Journalistiek. (2019, 4 juni). Code van de Raad voor de Journalistiek. Geraadpleegd op 3 augustus 2020, van https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek

   In de tekst (Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, 2019).
   Eventueel kan naar een specifieke richtlijn verwezen worden, bijvoorbeeld (Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, 2019, Richtlijn bij artikel 3).

   Verwijderen
 38. Beste,

  Ik geraak er niet echt aan uit hoe ik naar dit document moet referen. Het is een decreet en een motie van toelichting gecombineerd in één.

  Ik heb momenteel deze referentie maar ik denk dat die niet goed is.

  De Vlaamse Regering (2005). Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en Memorie van toelichting. Marc Morris Retrieved from https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-decreet_en_memorie.pdf

  Kunnen jullie me helpen?
  Dit is de link naar het document. https://www.rechtspositie.be/sites/default/files/publications/werkmap-jeugdhulp-decreet_en_memorie.pdf

  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Verwijs naar dit document (geen wettekst) als een online pdf (zie ook het blogbericht Pdf):

   Vlaamse regering, Integrale Jeugdhulp, & Kinderrechtswinkel. (2005). Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en Memorie van toelichting. Geraadpleegd op 8 augustus 2020, van https://www.rechtspositie.be/sites/default/files/publications/werkmap-jeugdhulp-decreet_en_memorie.pdf

   In de tekst: (Vlaamse regering, Integrale Jeugdhulp, & Kinderrechtswinkel, 2005)

   Verwijderen
 39. Goedemiddag,

  Hoe moet ik referen naar wetten en decreten in mijn masterproef. Het is me niet echt duidelijk. Ik zou bijvoorbeeld graag referen naar Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014022105) en naar een decreet over het lokaal bestuur (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud)

  Zouden jullie me kunnen helpen aub?

  Bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dezelfde vraag werd eerder gesteld op 27 februari 2018, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om de meer dan 100 opmerkingen onder dit blogbericht te bekijken.

   Mijn antwoord uit 2018:
   Hoewel het document één webpagina betreft hebben de hoofdstukken ieder een eigen webadres gekregen. Mijn advies zou daarom zijn om in een bronnenlijst ernaar te verwijzen als een hoofdstuk uit een online boek. Omdat er geen auteur wordt genoemd komt de titel vooraan te staan.

   Een voorbeeld:
   Toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en afbakening van de regio's integrale jeugdhulp. (2014, 28 februari). In Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. Geraadpleegd op 8 augustus 2020, van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014022105&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0002

   In de tekst kan naar een specifiek deel worden verwezen: ("Toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en afbakening van de regio's integrale jeugdhulp", 2014, Art. 3, 1°).

   Het tweede document bevat geen aparte links, verwijs daarom naar de complete pagina:
   Decreet over het lokaal bestuur. (2017, 22 december). Geraadpleegd op 8 augustus 2020, van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud

   In de tekst kan naar een specifiek deel worden verwezen: (Decreet over het lokaal bestuur, 2017, Art. 1).

   Verwijderen