22 oktober 2014

Links: ja of nee? [2] - DOI

In de rubriek APA: Vraag en antwoord op de website van de Studiecentra HAN staat onder meer deze vraag: Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?

Het antwoord is ja, APA adviseert om de link van de website waarop de informatie gevonden is te kopiëren en te plakken in de bronnenlijst. Let hier wel bij op dat een link langer dan een regel in Word wordt afgebroken waardoor de link misschien niet meer werkt als erop geklikt wordt. Achter een link komt nooit een punt, ook dit zou de link onbruikbaar kunnen maken. Omdat websites kunnen veranderen of zelfs verdwijnen moet ook de datum van raadplegen vermeld worden.

Logo DOI
Om het probleem van (te) lange links en gewijzigde websites te ondervangen heeft een aantal internationale uitgeverijen DOI ontwikkeld. DOI staat voor Digital Object Identifier en kan vergeleken worden met een vingerafdruk. Het is een unieke code die uit cijfers, letters en andere tekens kan bestaan. Met een DOI kan een online document altijd worden teruggevonden, ook als de link wordt gewijzigd en zelfs als de website ophoudt te bestaan. Om deze reden is de datum van raadplegen vermelden niet nodig.

Sinds 2005 zijn meer dan 100 miljoen DOI’s verstrekt, voornamelijk aan tijdschriftartikelen. De DOI wordt meestal prominent genoemd in het document en/of op de website. Wie twijfelt of er een DOI is kan deze gratis opzoeken op Crossref.

Hoe wordt een DOI in een bronnenlijst vermeld? Voor alle duidelijkheid: nooit in de tekst, maar alleen in de bronnenlijst, op de plek waar anders “Geraadpleegd op…” staat. Let op: de afkorting DOI wordt in een bronnenlijst met kleine letters geschreven, gevolgd door een dubbele punt en de code, aan elkaar vast. Als de DOI vermeld wordt komt het afleveringsnummer (staat tussen haakjes) te vervallen.
 • Van den Bosch, J. (2014). Het gras is altijd groener. Maatwerk, 15, 6-8. doi:10.1007/s12459-014-0052-5
 • Sherwood-Johnson, F. (2014). A different kind of practice?: Meanings attached by practitioners to the idea of ‘adult protection’. Journal of Social Work, 14, 473-490. doi:10.1177/1468017313479857
Van een DOI wordt een link gemaakt door https://doi.org/ voor de code te zetten. Deze link mag ook in een bronnenlijst genoemd worden heeft APA aangegeven in hun blog van 25 juli 2014.
 • Juist
  doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  https://doi.org/10.1007/s12459-014-0052-5
 • Onjuist
  http:// doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  Geraadpleegd op 22 oktober 2014, van doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  doi:http://10.1007/s12459-014-0052-5
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten