20 december 2017

Twitter

Sociale media zijn voor veel mensen een bron van informatie, voor sommigen ook een manier om hun ideeën met anderen te delen. Denk bijvoorbeeld aan hoe Donald Trump zich uitte op Twitter, vandaar de vraag: hoe verwijs je naar een Twitterbericht?

Sinds juli 2006 is het mogelijk om te twitteren, waarbij het belangrijkste kenmerk was dat een bericht niet meer dan 140 tekens mag bevatten. De Amerikaanse APA Style experts zijn zelf ook actief op Twitter.
In de officiële Publication manual staan op pagina 348 en 349 voorbeelden van hoe te verwijzen naar een Twitterbericht en -profile. In De APA-richtlijnen uitgelegd staat een voorbeeld van een ‘tweet’ op pagina 75. 

Net als bij een webpagina is de vermelding in een bronnenlijst opgebouwd uit achtereenvolgens de auteur, de datum, titel cursief (= het bericht tot maximaal 20 woorden) [Tweet], Twitter, de raadpleegdatum en de link. In dit voorbeeld is gekozen voor een bericht van minister-president Mark Rutte.

Rutte, M. [@MinPres]. (2017, 8 november). Het thema van de #Benelux Top was #duurzaamheid en #innovatie. We hebben in het @gemeentemuseum gesproken met experts uit wetenschap [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://twitter.com/MinPres/status/928343220634963970

Als de persoonsnaam, in dit geval Mark Rutte, bekend is, zet deze dan vooraan gevolgd door de gebruikersnaam tussen vierkante haakjes. Als alleen een gebruikersnaam bekend is, noteer deze dan zonder vierkante haakjes. In de tekst is de verwijzing naar bovenstaand bericht:
(Rutte, 2017)
Wanneer in algemene zin wordt verwezen naar het Twitteraccount van Mark Rutte, noem deze dan alleen in de tekst en niet in de bronnenlijst:
Minister-president Mark Rutte gebruikt Twitter (https://twitter.com/minpres) en …
Sinds 7 november 2017 is het aantal tekens per tweet verdubbeld van 140 naar 280 tekens. Omdat sommige bronvermeldingen dan wel heel lang worden heeft APA de regel om het hele bericht over te nemen iets aangepast: niet meer dan 20 woorden (was eerst 40 woorden). Deze aanpassing werd, heel toepasselijk, via Twitter bekend gemaakt:

APA Style. [@APA_Style] (2017, 7 november). When citing a tweet (even one with #280characters) in #APAStyle, include only the first 40 words http://on.apa.org/cite-a-tweet-in-APA-Style [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://twitter.com/APA_Style/status/928048406597169153

Wanneer een screenshot van het twitterbericht wordt overgenomen gelden dezelfde richtlijnen als bij een afbeelding (figuur) overgenomen van internet. Zet naast een verwijzing in de tekst en een vermelding in de bronnenlijst boven en onder de afbeelding:

Figuur 1

Twitterbericht Mark Rutte

Opmerking. Overgenomen uit “Het them van de #Benelux Top was #duurzaamheid en #innovatie. We hebben in het @gemeentemuseum gesproken met experts uit wetenschap” door M. Rutte, 2017, Twitter (https://twitter.com/MinPres/status/928343220634963970). Copyright 2017, Mark Rutte.

In plaats van 'Twitterbericht Mark Rutte' mag ook een andere titel gegeven worden. Tussen dubbele aanhalingstekens staat de hele tekst van de tweet, tot maximaal 20 woorden. Let op dat het copyright niet automatisch bij degene ligt die het bericht heeft geplaatst, bijvoorbeeld wanneer een tekst of afbeelding wordt geretweet.

Zie ook het vervolgbericht Twitter ⇾ X.

  
Deze pagina is op 21 november 2021 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met de 3e herziene editie van
 De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten