14 december 2015

Wikipedia

Mag ik volgens de APA richtlijnen naar Wikipedia verwijzen? Deze vraag wordt af en toe gesteld aan ons Auteursrecht Informatiepunt. De APA richtlijnen gaan over de stijl van een tekst en niet over de inhoud. Het is mogelijk om naar Wikipedia te verwijzen, de vraag is of het raadzaam is om naar deze online encyclopedie te verwijzen.

Neem bijvoorbeeld de Nederlandse pagina over ADHD (hou er rekening mee dat voor dit blogbericht de pagina is bekeken op 14 december 2015). Op het eerste gezicht lijkt dit een informatieve en ook betrouwbare pagina: de tekst is uitgebreid en er staan overal bronvermeldingen. Onderaan de pagina staat dat deze voor het laatst is bijgewerkt op 14 november 2015, dus nog zeer recent.

ADHD op de Nederlandse Wikipedia

Toch is de tekst niet actueel: er wordt een paar keer verwezen naar DSM, het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Iedere verwijzing is echter naar DSM-IV terwijl DSM-5 al in mei 2013 is uitgekomen. Het jaartal 2013 wordt wel een keer genoemd maar hier ontbreekt weer een bronvermelding. Wie deze pagina toch als informatiebron zou willen gebruiken kan dus beter kijken naar de gebruikte bronnen die in de literatuurlijst staan onderaan de pagina.

Er kan uiteraard altijd een reden zijn om toch naar Wikipedia te verwijzen, bijvoorbeeld voor wie onderzoek doet naar het gebruik van Wikipedia.
Hoe verwijs je volgens de APA richtlijnen naar Wikipedia? Net als bijvoorbeeld online woordenboeken is Wikipedia een online naslagwerk en daar geeft het Publication manual of the American Psychological Association op pagina 205 een voorbeeld van bij nr. 30, ‘Entry in an online reference work, no author or editor’. Bovenstaand voorbeeld over ADHD wordt dan als volgt:
In de tekst
… (“ADHD”, z.d.) …
In de bronnenlijst
ADHD. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 14 december 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD

Let op dat alleen de naam van het naslagwerk, in dit geval Wikipedia, cursief staat. Bij de datum wordt z.d. (=zonder datum) genoteerd omdat de datum van publicatie ontbreekt, de datum de onderaan de pagina staat is datum waarop de pagina gewijzigd is. Volgens de APA richtlijnen wordt alleen de datum van publicatie genoemd, zie ook § 6.28 Publication Date van bovengenoemde Publication manual.

Op het officiële APA Style Blog over Wikipedia hebben enkele bezoekers diverse reacties achtergelaten voor het verwijzen naar Wikipedia en andere wiki’s, bijvoorbeeld het wel opnemen van de wijzigingsdatum. Timothy McAdoo, één van de APA Style experts en auteur van het blogbericht, heeft aangegeven dat alle suggesties zullen worden meegenomen bij toekomstige herzieningen van de APA richtlijnen.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten