vrijdag 21 november 2014

Wetteksten

Wetteksten vormen een belangrijke informatiebron, regelmatig wordt daarom de vraag gesteld hoe naar wetgeving verwezen zou moeten worden. Dit wordt in eerste instantie bepaald door het medium waar de wettekst te vinden is: een boek, een website of een eventuele andere bron.

Boek
Staat de tekst in een boek, dan gelden de richtlijnen voor een boek. Een voorbeeld is het boek VNW Socialezekerheidsrecht 2014. In een bronnenlijst wordt hier als volgt naar verwezen (alle informatie is terug te vinden op de titelpagina):
Boetzelaer-Gulyas, I. A. M., & Van Keeken, G. J. P. (Reds.). (2014). VNW Socialezekerheidsrecht 2014. Den Haag: Sdu.
In de tekst wordt alleen naar de redacteuren en het jaartal verwezen, bij een citaat ook het paginanummer, bijvoorbeeld:
In artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwetwet staat dat onder kind wordt verstaan “eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind” (Boetzelaer-Gulyas & Van Keeken, 2014, p. 427).
Nederlandse wetgeving op Overheid.nl

Internetbron
Omdat iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden op de website https://www.overheid.nl/. Overheid.nl is tevens de naam van de site. Omdat er veel gegevens op iedere pagina staan is het soms lastig om te beoordelen welke informatie wordt opgenomen in een bronnenlijst. Voor dit voorbeeld is gekozen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, vaak afgekort tot Wmo, maar wie de complete wettekst wil zien moet zoeken op de volledige naam onder Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving en komt uit bij http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

APA kent op zich geen eigen duidelijke regels voor bronvermelding van wetgeving, hiervoor wordt verwezen naar The Bluebook, in de Verenigde Staten de standaard voor juridische verwijzingen. Deze verwijzingen zijn echter niet toepasbaar op Nederlandse wetgeving.
Op wetteksten zit geen auteursrecht. Hoewel wetteksten door de overheid gepubliceerd worden en in bovenstaand voorbeeld ook persoonsnamen genoemd worden (koningin Beatrix, staatssecretaris Ross-van Dorp, minister Dekker) adviseert The APA-Team om in een bronnenlijst alleen de naam van de wet, datum van uitgifte (staat helemaal onderaan), datum van raadplegen en de link te noemen.

Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt bijvoorbeeld het Steunpunt huiselijk geweld genoemd, dit wordt dan in de tekst:
… In de wet staat: “Het college van burgemeester en wethouders van elk van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten draagt zorg voor de organisatie van een steunpunt huiselijk geweld” (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2006, § 8b, artikel 21b). …
of
… Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006, § 8b, artikel 21b) moet het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een steunpunt huiselijk geweld …
In een bronnenlijst is de verwijzing:
Wet maatschappelijke ondersteuning. (2006, 1 augustus). Geraadpleegd op 21 november 2014, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

Aanvulling 23 februari 2015
Bovenstaande wet is inmiddels komen te vervallen en vervangen door deze wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (2014, 18 juli). Geraadpleegd op 23 februari 2015, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/ 
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

27 opmerkingen:

 1. Hallo APA-team, bedankt voor jullie goede adviezen, ik maak er graag gebruik van! N.a.v. het bovenstaande advies heb ik wel een opmerking. In de tekstverwijzing bij het citaat uit de WMO staat de titel van het citaat ook tussen dubbele aanhalingstekens. Is dit zo bedoeld? Het ziet er enigszins vreemd uit en hoort dit stukje niet cursief te zijn zoals in de bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing in de tekst wordt, als de verwijzing tussen haakjes staat, tussen dubbele aanhalingstekens gezet. Dit staat in de Publication Manual op pagina 176, § 6.15.
   Het is wellicht niet consequent maar dat zijn de APA richtlijnen ook niet altijd.

   Verwijderen
  2. Kleine aanvulling: je hebt inderdaad gelijk, de titel hoort cursief. Het is in de tekst aangepast.

   Verwijderen
 2. Iemand een idee hoe ik het gebruik van titel 10 van boek 7 BW in apa kan zetten? Kan namelijk niet een datum vinden waarop de huidige wet is gepubliceerd. Dat komt door alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om deze pagina:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-01-01?

   Zo ja, dan kun je 1 januari 2017 als datum aanhouden (staat ook in de link zelf).

   Verwijderen
 3. Hallo Apa team,

  In mijn onderzoek citeer ik artikel 27 van de Grondwet. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet verwijzen, want het staat niet op die link van de website van de overheid.
  Ik heb de grondwet gevonden op internet bij de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Maar hier staat geen datum bij... Weten jullie een ander alternatief?

  Groet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing is afhankelijk van de website die je hebt gebruikt, er zijn meerdere sites met artikel 27 van de Grondwet en de Rechten van de Mens. Welke site heb je gebruikt?

   Verwijderen
  2. Ik heb deze website gebruikt: https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
   Maar hier staat geen datum op. Moet ik dan 1948 als jaartal gebruiken? Want toen waren ze ontstaan. Of gaat dat te ver terug in de tijd. Misschien kennen jullie een andere manier om de grondwet te verwijzen met een datum.

   Ik hoor het graag! Groet

   Verwijderen
  3. De vermelding in een bronnenlijst is:

   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 8 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   Let op dat de hele titel cursief wordt geschreven.

   Je noemt niet het jaartal 1948 want dat is niet de publicatiedatum van de website. Je kunt dit jaartal eventueel wel in de tekst noemen, bijvoorbeeld:

   ... volgens Artikel 27 van de Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d.) ...
   of
   ... volgens Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d., Artikel 27) ...

   Verwijderen
  4. Hartelijk dank voor jullie hulp! Ik zal het zo in mijn onderzoek zetten.
   Groet

   Verwijderen
  5. Nu waarschijnlijk véél te laat, maar de grondwet is heel bekend, dus mag je gewoon naar verwijzen zoals "art. 7 GW" of bv. overeenkomstig artikel 7 van de Grondwet bla bla bla

   Verwijderen
  6. Dit blog gaat over verwijzen volgens de APA-richtlijnen. Het gaat er daarbij niet om of de informatie "heel bekend" is maar waar de informatie gevonden is.

   Verwijderen
 4. Hoi APA-team,

  Ik heb een vraag over het verwijzen naar een Raadsbesluit van een gemeente. Welke regels m.b.t. APA moet ik hierbij aanhouden? Het gaat om een pdf document waarbij een samenvatting wordt gegeven over een Raadsavond die plaats heeft gevonden, waar verschillende moties door politieke partijen zijn aangedragen. Verder staat in het document of de gemeenteraad de motie heeft aangenomen en waarom (niet).

  Ik hoor het graag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier zou ik naar verwijzen als een online pdf:

   Gemeente XXX. (jaartal). Titel van document cursief. Geraadpleegd op 8 februari 2017, van http://...

   Zie ook het blogbericht over pdf:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/08/pdf.html

   Verwijderen
 5. Hoe reference je een wetsvoorstel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ligt eraan hoe en waar het wetsvoorstel is gepubliceerd. Als het bijvoorbeeld online staat verwijs je ernaar als internetbron.

   Verwijderen
 6. Hoi APA-team,
  Ik verwijs in mijn scriptie naar de grondwet artikel 15 maar weet niet goed hoe ik dit in de tekst en in de bronnenlijst moet zetten. ik heb het geraadpleegd via deze site: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk1_Artikel14

  Hoor graag van jullie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De tekst waar je naar verwijst is de Grondwet:

   Grondwet. (2008, 15 juli). Geraadpleegd op 10 april 2017, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840

   In de tekst kun je naar het specifieke artikel verwijzen:
   … (Grondwet, 2008, Artikel 15) …

   ‘Grondwet’ wordt in beide gevallen cursief gezet.

   Verwijderen
 7. Beste,
  Voor het schrijven van een essay heb ik gebruik gemaakt van de website van het College voor de Rechten van de Mens. Omdat ik niet weet op welke manier en waar deze bron thuishoort in mijn bronnenlijst, heb ik deze als volgt vermeld:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg nu echter het commentaar anders te verwijzen naar deze bron. De tip die hierbij hoort is dat 'een organisatie ook auteur kan zijn'... Ik kom er zelf niet uit. Hoort deze bron überhaupt tussen mijn literatuurlijst of dient deze opgenomen te worden als empirische bron, of in een voetnoot, of helemaal niet, of...?

  Zou u mij kunnen helpen? Dank u!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals je zelf al aangeeft is het een internetbron. De webpagina vermeldt geen auteur maar wel een organisatie, College voor de Rechten van de Mens.
   In het voorbeeld dat je geeft lijkt het alsof je de verwijzing in de tekst en in de bronnenlijst hebt gecombineerd.

   In de tekst zou het kunnen zijn:
   … De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens (z.d.) …

   In de bronnenlijst:
   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   De titel staat cursief.

   Verwijderen
 8. Beste,

  In mijn essay heb ik de website van het College voor de Rechten van de Mens geraadpleegd voor de Universele Rechten van de Mens. Ik heb in de tekst goed verwezen naar deze instantie maar heb een probleem met de referentielijst/literatuurlijst. Daarom heb ik onderstaand bericht geplaatste onderaan de literatuurlijst:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg echter het commentaar dat 'een instantie ook een auteur kan zijn' en mag voor de rest zelf uitzoeken hoe dit op te lossen. Voor mij is het onduidelijk hoe dit te doen. Is het een empirische bron? Hoort de verwijzing tussen de andere literatuur of hoort het in een voetnoot? Dient het überhaupt opgenomen te worden in mijn referentielijst?

  Eenzelfde probleem heb ik met een passage uit de Bijbel, afkomstig van de website www.statenvertaling.net
  Er is geen datum of auteur bekend, dus heb ik ook deze bron vermeld als:

  De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel. Bijbel, Oude Testament: Leviticus 17:14. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, op https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

  Heeft iemand hier tips voor? Ik ben er zelf al een tijd mee bezig maar krijg niet helder hoe ik dit het beste kan doen en onder welke verwijzing/categorie deze bronnen vallen.

  Dank u wel!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie voor de eerste vraag het vorige bericht.

   Ook bij de tweede vraag geldt dat je onderscheid maakt tussen de verwijzing in de tekst en de vermelding in de bronnenlijst. Je kunt geen losse zin aan de bronnenlijst toevoegen. APA werkt voor bronvermelding niet met voet- of eindnoten.

   De online Bijbel is ook een internetbron, hierbij een voorbeeld hoe je ernaar zou kunnen verwijzen:

   In de tekst:
   … De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel (“Leviticus 8”, z.d.) …

   De website is een online databank, de verwijzing is:

   Leviticus 8. (z.d.). In Bijbel en kunst. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, van https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

   Bijbel en kunst staat cursief.

   Voor meer uitleg over online databanken, zie het blogbericht over Woordenboeken:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/05/woordenboeken.html

   Verwijderen
 9. Beste,

  Ik had graag een correcte verwijzing gemaakt naar artikel 23 van de Belgische Grondwet (via https://www.senate.be/doc/const_nl.html). Op welke manier dien ik dit op een correcte manier te doen, zowel in de tekst als bronnenlijst? Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De website vermeldt geen auteur, daarom zou ik de titel vooraan zetten:

   De Belgische Grondwet. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2017, van https://www.senate.be/doc/const_nl.html

   Alfabetiseer deze titel bij de letter B in de bronnenlijst.

   In de tekst kan naar het specifieke artikel verwezen worden:

   … (De Belgische Grondwet, z.d., Art. 23) …
   of
   … in Art. 23 van De Belgische Grondwet (z.d.). staat dat …

   Verwijderen
 10. Hallo APA team. Voor mijn thesis maak ik gebruik van de welzijnswet. De codex werd omgezet in boeken waardoor er geen gebruik meer gemaakt wordt van de benaming van de KB's. Ik maak gebruik van Codex Boek I, titel 2. Hoe moet ik dit in een bronnenlijst opnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vraag is mij niet geheel duidelijk. Wat is de titel van het boek? Of gebruik je een andere type bron?

   Verwijderen