vrijdag 21 november 2014

Wetteksten

Wetteksten vormen een belangrijke informatiebron, regelmatig wordt daarom de vraag gesteld hoe naar wetgeving verwezen zou moeten worden. Dit wordt in eerste instantie bepaald door het medium waar de wettekst te vinden is: een boek, een website of een eventuele andere bron.

Boek
Staat de tekst in een boek, dan gelden de richtlijnen voor een boek. Een voorbeeld is het boek VNW Socialezekerheidsrecht 2014. In een bronnenlijst wordt hier als volgt naar verwezen (alle informatie is terug te vinden op de titelpagina):
Boetzelaer-Gulyas, I. A. M., & Van Keeken, G. J. P. (Reds.). (2014). VNW Socialezekerheidsrecht 2014. Den Haag: Sdu.
In de tekst wordt alleen naar de redacteuren en het jaartal verwezen, bij een citaat ook het paginanummer, bijvoorbeeld:
In artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwetwet staat dat onder kind wordt verstaan “eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind” (Boetzelaer-Gulyas & Van Keeken, 2014, p. 427).
Nederlandse wetgeving op Overheid.nl

Internetbron
Omdat iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden op de website https://www.overheid.nl/. Overheid.nl is tevens de naam van de site. Omdat er veel gegevens op iedere pagina staan is het soms lastig om te beoordelen welke informatie wordt opgenomen in een bronnenlijst. Voor dit voorbeeld is gekozen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, vaak afgekort tot Wmo, maar wie de complete wettekst wil zien moet zoeken op de volledige naam onder Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving en komt uit bij http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

APA kent op zich geen eigen duidelijke regels voor bronvermelding van wetgeving, hiervoor wordt verwezen naar The Bluebook, in de Verenigde Staten de standaard voor juridische verwijzingen. Deze verwijzingen zijn echter niet toepasbaar op Nederlandse wetgeving.
Op wetteksten zit geen auteursrecht. Hoewel wetteksten door de overheid gepubliceerd worden en in bovenstaand voorbeeld ook persoonsnamen genoemd worden (koningin Beatrix, staatssecretaris Ross-van Dorp, minister Dekker) adviseert The APA-Team om in een bronnenlijst alleen de naam van de wet, datum van uitgifte (staat helemaal onderaan), datum van raadplegen en de link te noemen.

Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt bijvoorbeeld het Steunpunt huiselijk geweld genoemd, dit wordt dan in de tekst:
… In de wet staat: “Het college van burgemeester en wethouders van elk van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten draagt zorg voor de organisatie van een steunpunt huiselijk geweld” (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2006, § 8b, artikel 21b). …
of
… Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006, § 8b, artikel 21b) moet het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een steunpunt huiselijk geweld …
In een bronnenlijst is de verwijzing:
Wet maatschappelijke ondersteuning. (2006, 1 augustus). Geraadpleegd op 21 november 2014, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

Aanvulling 23 februari 2015
Bovenstaande wet is inmiddels komen te vervallen en vervangen door deze wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (2014, 18 juli). Geraadpleegd op 23 februari 2015, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/ 
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

53 opmerkingen:

 1. Hallo APA-team, bedankt voor jullie goede adviezen, ik maak er graag gebruik van! N.a.v. het bovenstaande advies heb ik wel een opmerking. In de tekstverwijzing bij het citaat uit de WMO staat de titel van het citaat ook tussen dubbele aanhalingstekens. Is dit zo bedoeld? Het ziet er enigszins vreemd uit en hoort dit stukje niet cursief te zijn zoals in de bronnenlijst?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing in de tekst wordt, als de verwijzing tussen haakjes staat, tussen dubbele aanhalingstekens gezet. Dit staat in de Publication Manual op pagina 176, § 6.15.
   Het is wellicht niet consequent maar dat zijn de APA richtlijnen ook niet altijd.

   Verwijderen
  2. Kleine aanvulling: je hebt inderdaad gelijk, de titel hoort cursief. Het is in de tekst aangepast.

   Verwijderen
 2. Iemand een idee hoe ik het gebruik van titel 10 van boek 7 BW in apa kan zetten? Kan namelijk niet een datum vinden waarop de huidige wet is gepubliceerd. Dat komt door alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om deze pagina:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-01-01?

   Zo ja, dan kun je 1 januari 2017 als datum aanhouden (staat ook in de link zelf).

   Verwijderen
  2. Goedemiddag,

   Ook ik wil verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Tegenwoordig link http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-01. Ik ga dus datum 1 februari 2018 aanhouden.

   Specifiek wil ik verwijzen naar artikel 655 lid 1 onderdeel j. Jullie geven echter ook: "Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden."

   Artikel 655 staat niet onder een paragraaf, maar maakt wel onderdeel uit van Titel 10 > Afdeling 6. Hoe hier mee om te gaan voor een correcte verwijzing?

   Ik heb nu in mijn scriptie het volgende staan, met verwijzingen in de lopende tekst om het leesbaar te houden:

   In artikel 7 lid 1 van de Pensioenwet (2006, $ 2.1) staat het volgende: “De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet, en zo ja, binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is.” Uit de MvT bij het wetsvoorstel voor de Wet Pensioencommunicatie (Kamerstukken II, 34413, nr. 3, 2005) wordt duidelijk dat artikel 7 is gebaseerd op de inhoud van artikel 655, eerste lid, onderdeel j, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 655 BW (2018, lid 1 en 3) is de werkgever verplicht de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of electronisch een opgave te verstrekken over diverse aspecten van de arbeidsverhouding. Lid 1, onderdeel j bepaalt dat ook moet worden aangegeven “of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling” (BW, 2018, artikel 655).

   Verwijderen
  3. Dit lijkt mij helemaal juist. Mijn advies zou wel zijn om dezelfde verwijzing niet te vaak te herhalen, artikel 665 wordt bijvoorbeeld drie keer genoemd.

   Verwijderen
  4. Ok, dat ga ik aanpassen. Nog wel een vraag over het volgende advies van jullie: "Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden."

   Ik zie dat in de NL apa handleiding ook een voorbeeld is met paragraaf. Maar is dat daardoor nu verplicht. Ik vind het namelijk beetje eenzijdig om dit alleen bij paragrafen te doen. Andere wetten bestaan bijvoorbeeld uit hoofdstukken en afdelingen, maar in de NL Apa handleiding negeren ze dat wel. Ik zie zelf ook niet meerwaarde van paragraaf nummer, het is immers verwijzing naar online wet en dan gaat iemand (control+F) echt niet eerst op paragraaf zoeken, maar meteen naar het artikel. Kan ik dus ook beslissen niet te verwijzen naar paragraaf?

   Verwijderen
  5. Hier is geen eenduidig advies te geven, bedenk hoe de lezer van de tekst de bewuste passage het makkelijkst kan terugvinden. De ene keer zal dit zijn door een paragraaf te noemen, de andere keer het artikel.

   Verwijderen
 3. Hallo Apa team,

  In mijn onderzoek citeer ik artikel 27 van de Grondwet. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet verwijzen, want het staat niet op die link van de website van de overheid.
  Ik heb de grondwet gevonden op internet bij de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Maar hier staat geen datum bij... Weten jullie een ander alternatief?

  Groet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De verwijzing is afhankelijk van de website die je hebt gebruikt, er zijn meerdere sites met artikel 27 van de Grondwet en de Rechten van de Mens. Welke site heb je gebruikt?

   Verwijderen
  2. Ik heb deze website gebruikt: https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
   Maar hier staat geen datum op. Moet ik dan 1948 als jaartal gebruiken? Want toen waren ze ontstaan. Of gaat dat te ver terug in de tijd. Misschien kennen jullie een andere manier om de grondwet te verwijzen met een datum.

   Ik hoor het graag! Groet

   Verwijderen
  3. De vermelding in een bronnenlijst is:

   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 8 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   Let op dat de hele titel cursief wordt geschreven.

   Je noemt niet het jaartal 1948 want dat is niet de publicatiedatum van de website. Je kunt dit jaartal eventueel wel in de tekst noemen, bijvoorbeeld:

   ... volgens Artikel 27 van de Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d.) ...
   of
   ... volgens Grondwet uit 1948 (College voor de Rechten van de Mens, z.d., Artikel 27) ...

   Verwijderen
  4. Hartelijk dank voor jullie hulp! Ik zal het zo in mijn onderzoek zetten.
   Groet

   Verwijderen
  5. Nu waarschijnlijk véél te laat, maar de grondwet is heel bekend, dus mag je gewoon naar verwijzen zoals "art. 7 GW" of bv. overeenkomstig artikel 7 van de Grondwet bla bla bla

   Verwijderen
  6. Dit blog gaat over verwijzen volgens de APA-richtlijnen. Het gaat er daarbij niet om of de informatie "heel bekend" is maar waar de informatie gevonden is.

   Verwijderen
 4. Hoi APA-team,

  Ik heb een vraag over het verwijzen naar een Raadsbesluit van een gemeente. Welke regels m.b.t. APA moet ik hierbij aanhouden? Het gaat om een pdf document waarbij een samenvatting wordt gegeven over een Raadsavond die plaats heeft gevonden, waar verschillende moties door politieke partijen zijn aangedragen. Verder staat in het document of de gemeenteraad de motie heeft aangenomen en waarom (niet).

  Ik hoor het graag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hier zou ik naar verwijzen als een online pdf:

   Gemeente XXX. (jaartal). Titel van document cursief. Geraadpleegd op 8 februari 2017, van http://...

   Zie ook het blogbericht over pdf:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/08/pdf.html

   Verwijderen
 5. Hoe reference je een wetsvoorstel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat ligt eraan hoe en waar het wetsvoorstel is gepubliceerd. Als het bijvoorbeeld online staat verwijs je ernaar als internetbron.

   Verwijderen
 6. Hoi APA-team,
  Ik verwijs in mijn scriptie naar de grondwet artikel 15 maar weet niet goed hoe ik dit in de tekst en in de bronnenlijst moet zetten. ik heb het geraadpleegd via deze site: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk1_Artikel14

  Hoor graag van jullie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De tekst waar je naar verwijst is de Grondwet:

   Grondwet. (2008, 15 juli). Geraadpleegd op 10 april 2017, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840

   In de tekst kun je naar het specifieke artikel verwijzen:
   … (Grondwet, 2008, Artikel 15) …

   ‘Grondwet’ wordt in beide gevallen cursief gezet.

   Verwijderen
 7. Beste,
  Voor het schrijven van een essay heb ik gebruik gemaakt van de website van het College voor de Rechten van de Mens. Omdat ik niet weet op welke manier en waar deze bron thuishoort in mijn bronnenlijst, heb ik deze als volgt vermeld:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg nu echter het commentaar anders te verwijzen naar deze bron. De tip die hierbij hoort is dat 'een organisatie ook auteur kan zijn'... Ik kom er zelf niet uit. Hoort deze bron überhaupt tussen mijn literatuurlijst of dient deze opgenomen te worden als empirische bron, of in een voetnoot, of helemaal niet, of...?

  Zou u mij kunnen helpen? Dank u!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals je zelf al aangeeft is het een internetbron. De webpagina vermeldt geen auteur maar wel een organisatie, College voor de Rechten van de Mens.
   In het voorbeeld dat je geeft lijkt het alsof je de verwijzing in de tekst en in de bronnenlijst hebt gecombineerd.

   In de tekst zou het kunnen zijn:
   … De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens (z.d.) …

   In de bronnenlijst:
   College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

   De titel staat cursief.

   Verwijderen
 8. Beste,

  In mijn essay heb ik de website van het College voor de Rechten van de Mens geraadpleegd voor de Universele Rechten van de Mens. Ik heb in de tekst goed verwezen naar deze instantie maar heb een probleem met de referentielijst/literatuurlijst. Daarom heb ik onderstaand bericht geplaatste onderaan de literatuurlijst:

  De artikelen van het UVRM die in deze tekst genoemd staan, zijn afkomstig van College voor de Rechten van de Mens, (z.d.). Mensenrechten op een rij: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Geraadpleegd op 6 februari 2017, van https://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

  Ik krijg echter het commentaar dat 'een instantie ook een auteur kan zijn' en mag voor de rest zelf uitzoeken hoe dit op te lossen. Voor mij is het onduidelijk hoe dit te doen. Is het een empirische bron? Hoort de verwijzing tussen de andere literatuur of hoort het in een voetnoot? Dient het überhaupt opgenomen te worden in mijn referentielijst?

  Eenzelfde probleem heb ik met een passage uit de Bijbel, afkomstig van de website www.statenvertaling.net
  Er is geen datum of auteur bekend, dus heb ik ook deze bron vermeld als:

  De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel. Bijbel, Oude Testament: Leviticus 17:14. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, op https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

  Heeft iemand hier tips voor? Ik ben er zelf al een tijd mee bezig maar krijg niet helder hoe ik dit het beste kan doen en onder welke verwijzing/categorie deze bronnen vallen.

  Dank u wel!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie voor de eerste vraag het vorige bericht.

   Ook bij de tweede vraag geldt dat je onderscheid maakt tussen de verwijzing in de tekst en de vermelding in de bronnenlijst. Je kunt geen losse zin aan de bronnenlijst toevoegen. APA werkt voor bronvermelding niet met voet- of eindnoten.

   De online Bijbel is ook een internetbron, hierbij een voorbeeld hoe je ernaar zou kunnen verwijzen:

   In de tekst:
   … De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel (“Leviticus 8”, z.d.) …

   De website is een online databank, de verwijzing is:

   Leviticus 8. (z.d.). In Bijbel en kunst. Geraadpleegd op 6 oktober 2017, van https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/8.html

   Bijbel en kunst staat cursief.

   Voor meer uitleg over online databanken, zie het blogbericht over Woordenboeken:
   https://theapateam.blogspot.nl/2016/05/woordenboeken.html

   Verwijderen
 9. Beste,

  Ik had graag een correcte verwijzing gemaakt naar artikel 23 van de Belgische Grondwet (via https://www.senate.be/doc/const_nl.html). Op welke manier dien ik dit op een correcte manier te doen, zowel in de tekst als bronnenlijst? Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De website vermeldt geen auteur, daarom zou ik de titel vooraan zetten:

   De Belgische Grondwet. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2017, van https://www.senate.be/doc/const_nl.html

   Alfabetiseer deze titel bij de letter B in de bronnenlijst.

   In de tekst kan naar het specifieke artikel verwezen worden:

   … (De Belgische Grondwet, z.d., Art. 23) …
   of
   … in Art. 23 van De Belgische Grondwet (z.d.). staat dat …

   Verwijderen
 10. Hallo APA team. Voor mijn thesis maak ik gebruik van de welzijnswet. De codex werd omgezet in boeken waardoor er geen gebruik meer gemaakt wordt van de benaming van de KB's. Ik maak gebruik van Codex Boek I, titel 2. Hoe moet ik dit in een bronnenlijst opnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vraag is mij niet geheel duidelijk. Wat is de titel van het boek? Of gebruik je een andere type bron?

   Verwijderen
 11. Ik zou het decreet betreffende de integrale jeugdhulp willen parafreseren, hoogstwaarschijnlijk zal ik op ergens in de paper ook een citaat willen gebruiken.

  Daarvoor gebruiken we normaal de een webpagina van 'http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013071243&table_name=wet' voor, maar de webpagina die ik wil gebruiken komt van 'https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023237.html#H1062146'.

  Ben ik correct als ik parafraseer: "Een van de doelen van de integrale jeugdhulp, en dus ook van de sociale dienst van de gerechtelijke jeugdhulp, is dat ... (Decreet integrale jeugdhulp, 2014, § 3, artikel 8)"? Of verwijst het § tekentje niet naar het hoofdstuk?

  Als jullie mij dan nog zouden kunnen vertellen hoe ik het decreet moet citeren hebben jullie van mij een gelukkig mens gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoewel het document één webpagina betreft hebben de hoofdstukken ieder een eigen webadres gekregen, ieder zelfs met een aparte datum. Mijn advies zou daarom zijn om in een bronnenlijst ernaar te verwijzen als een hoofdstuk uit een online boek. Omdat er geen auteur wordt genoemd komt de titel vooraan te staan:

   Missie en principes van de integrale jeugdhulp. (2014, 1 maart). In Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. Geraadpleegd op 27 februari 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023237.html#H1062146

   In de tekst hoeft om die reden het hoofdstuk bij een citaat of parafrase niet apart genoemd te worden. Achter het jaartal kan wel het artikelnummer genoemd worden, bijvoorbeeld:

   … (“Missie en principes van de integrale jeugdhulp”, 2014, artikel 3) …

   Het § betekent paragraaf en omdat er geen paragrafen op de website staan zou ik die niet noemen.

   Verwijderen
 12. Beste,
  Hoe kan ik volgens de APA regels refereren naar het nieuwe wetsvoorstel voor gelijke beloning van mannen en vrouwen? Ik heb het wetsvoorstel online gevonden als een pdf bestand via de volgende site https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-05-VOORONTWERP-GELIJKE-BELONING-M-V.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je verwijst er naar als een online pdf:

   PvdA. (z.d.). Voorontwerp: Wet gelijke beloning van mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 28 maart 2018, van https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-05-VOORONTWERP-GELIJKE-BELONING-M-V.pdf

   Zie ook het blogbericht Pdf.

   Verwijderen
 13. Beste hoe verwijs ik volgens de apa normen naar KB 78 Art. 21quinquies a) via de site http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet

  alvast bedankt voor de hulp

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de bronnenlijst verwijs je naar de complete wettkest:

   Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. (1967, 11 november). Geraadpleegd op 7 april 2018, van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet

   In de tekst verwijs je naar de specifieke passage, de titel mag je inkorten:
   … (Koninklijk besluit nr 78, 1967, Art. 21quinquies a) …

   Verwijderen
 14. Beste,

  Ik wil graag verwijzen naar volgend Europees voorstel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0614

  Welk soort vermelding gebruik ik best?

  Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is een lastige. De pagina geeft zelf een ‘reference’ (verwijzing), maar de titel van het wetsvoorstel is vrij lang terwijl er ook een documentnummer is. Daarnaast heeft de titel een gedeelte in hoofdletters, die zou ik negeren:

   In de bronnenlijst:
   Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures (Document 52012PC0614). (z.d.). Geraadpleegd op 26 april 2018, van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52012PC0614

   In de tekst (lange titels mogen worden ingekort):
   (Proposal for a Directive of the European Parliament, z.d.)

   Omdat ik twijfelde heb ik dit voorbeeld ook voorgelegd aan de APA Style experts in Amerika. Tot mijn verrassing gaven zij aan geen (Amerikaanse) richtlijn te hebben voor een Europese wettekst. Er werd wel geadviseerd om advies te vragen bij een informatiespecialist Recht en/of deze handleiding te bekijken: http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Final_GFILC_pdf.pdf

   De voorbeelden uit deze handleiding kan ik niet direct toepassen op EUR-Lex, ik zou daarom bovenstaande vermelding aanhouden.

   Verwijderen
  2. Bedankt voor de uitgebreide zoektocht naar het antwoord. Ik zal de vermelding hierboven gebruiken. Die ziet er inderdaad het meest correct uit

   Verwijderen
 15. Goedemiddag, hoe moet ik verwijzen naar deze bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72427.html in de zin "De werknemers van gemeente X bouwen op grond van de pensioenovereenkomst tussen overheidswerkgevers en -werknemers pensioen op bij de pensioenregeling van het ABP."

  Vr. groet,

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Staatscourant is een online tijdchrift, waarbij het jaar van van uitgave ook het volumenummer is. De vermelding in de bronnenlijst is:

   Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen). (2017). Staatscourant, 2017(72427), 1-5. Geraadpleegd op 22 mei 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72427.html

   In de tekst: ("Pensioenovereenkomst", 2017).

   Het citaat zie ik overigens niet in de tekst terug zodat ik geen paginanummer (staat in de pdf) kan noteren.

   Verwijderen
  2. Dank, en de zin stonds tussen haakjes omdat ik de zin daarmee wilde uitlichten, het is geen citaat ;-).

   Verwijderen
 16. Dag,

  Ik wil graag verwijzen naar de nota van toelichting die is opgenomen in dit besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-259.html.

  Ik kan in de NL APA handleiding niet zien hoe ik hier mee om moet gaan. Hoop dat jullie kunnen adviseren.

  Vr. groet,

  Willem-Siebe Spoelstra

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vermelding komt overeen met de vermelding van de Staatscourant:

   Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie. (2015). Staatsblad, 2015(259), 1-24. Geraadpleegd op 22 mei 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-259.html

   Lange titels mogen in de tekst worden ingekort:
   ("Besluit van 24 juni 2015", 2015).

   Verwijderen
  2. Jullie zijn echt toppers, bedankt. Wel nog een vraagje. Moet de naam van het besluit niet schuingedrukt net als bij wetten?

   Verwijderen
  3. Nee, omdat het om een online tijdschriftartikel gaat staat alleen de titel van het tijdschrift cursief.

   Verwijderen
 17. Dag, in de APA handleiding staat dit voorbeeld:

  Tekst
  … (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
  44, lid 1 en 2) …

  Wat moet je doen als je naar lid 1, 2 en 3 wilt verwijzen?
  Ik heb nu gedaan:

  … (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
  44, lid 1, 2 en 3) …

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoewel niet fout is mijn advies om geen 'en' te gebruiken maar nogmaals een komma, dit wordt ook zo gedaan bij verschillende paginanummers:

   (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
   44, lid 1, 2, 3)

   Verwijderen
  2. Dag, als het voorbeeld van pagina's aangehaald wordt zou het dan niet zo moeten zijn:

   (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, artikel
   44, lid 1-3)

   Groet Willem

   Verwijderen
  3. Als het gaat om lid 1 tot en met lid 3 is dit inderdaad de beste oplossing.

   Verwijderen
 18. Goedemiddag,

  De NL handleiding APA geeft dit voorbeeld:

  Kamerstukken II, 31143, nr. 38. (2009, 9 februari). Geraadpleegd op 27 mei 2016, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31143-38.html

  Die datum, 9 februari 2009, zie ik nergens staan. Dat is waarschijnlijk een foutje. Maar ik probeerde te achterhalen welke datum gebruikt moet worden, de publicatiedatum 6 februari 2009 of de datum van de brief 30 januari 2009. Hoor het graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is inderdaad een foutje. 9 februari moet 6 februari, de publicatiedatum, zijn.

   Verwijderen