donderdag 14 augustus 2014

Van Word 2007 naar Word 2013

Afgelopen zomer is op alle computers binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Office 2013 geïnstalleerd, waaronder Word 2013. Net als in Word 2007 is het mogelijk om verwijzingen in de tekst naar de bron van een citaat of een parafrase volgens de APA richtlijnen op te nemen. De gebruiker hoeft alleen de gegevens van de geraadpleegde bron in te voeren, Word zet alles in de juiste volgorde en in de bronnenlijst op alfabet.

© Microsoft OfficeOp de website van het Auteursrecht Informatiepunt stond al een pagina met uitleg over APA in Word 2007, daar is nu de pagina APA: Word 2013 aan toegevoegd. Beide versies komen grotendeels overeen, dit zijn de belangrijkste verschillen:

  • Bij Word 2007 kan er gekozen worden tussen de vijfde of zesde editie van APA, bij Word 2013 alleen voor de zesde editie.
  • In plaats van Bronvermelding invoegen staat er nu Citaat invoegen, wat niet geheel juist is omdat er ook een parafrase kan worden ingevoegd.
  • Bij een bronnenlijst is de verwijzing naar een website van ‘Opgehaald van’ gewijzigd in ‘Opgeroepen op’. Dit is zeker een verbetering, al zou ‘Geraadpleegd op’ beter zijn geweest. Als er geen datum van raadplegen wordt ingevoerd komt er weer 'Opgehaald van' te staan.
  • Het invoegen van een bronnenlijst kan door middel van Bibliografie invoegen, de lijst heeft dan geen titel. Dat kan wel door te kiezen voor Bibliografie, Geciteerde werken of Referenties en dit kan ook in het Engels of Duits.

Jammer genoeg worden data nog altijd op de Engelse wijze vermeld, dus “augustus 14, 2014” in plaats van “14 augustus 2014”. Ook worden tussenvoegsels als “de”, “van der”, etc. nog steeds afgekort tot de eerste letter.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op APA: Word 2013. De pagina APA: Word 2007 is met ingang van het schooljaar 2017-2018 niet meer beschikbaar.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten