woensdag 13 augustus 2014

Richtlijnen of regels?

The American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten. Een uniforme stijl maakt teksten en vooral bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar.

Dit resulteerde in 1957 in de publicatie van Publication manual of the American Psychological Association waarvan in 2010 de zesde en huidige editie verscheen.
Hoofdstuk 6 en 7 uit dit boek, “Crediting Sources” en “Reference Examples”, en het document Richtlijnen voor bronvermeldingen uit mei 2006 van de Vereniging van Onderwijsmediathecarissen vormen de basis voor de APA-pagina’s op de website van de Studiecentra HAN die in 2010 van start zijn gegaan. Bij de meeste opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het gebruik van APA verplicht. De belangrijkste regels worden op de website uitgelegd en zijn voorzien van voorbeelden, vaak aangedragen door studenten.

Niet iedere regel is echter even strikt, in sommige gevallen heeft de auteur zelf een keuze. Een goed voorbeeld is een parafrase, het in eigen woorden weergeven van informatie uit een externe bron. Geldt voor een citaat dat het vermelden van de paginanummer van de bron verplicht is, bij een parafrase wordt deze keuze aan de auteur gelaten. Het heeft immers geen zin om paginanummers te noemen als bijvoorbeeld een hoofdstuk van 10 pagina’s in een zin wordt samengevat. Hier is dus sprake van een richtlijn: paginanummer(s) bij een parafrase mag maar is niet verplicht.

Een regelmatige terugkerende vraag is hoe strikt een bepaalde regel moet worden toegepast - kan er niet van worden afgeweken omdat het bijvoorbeeld minder werk is en er toch een bronvermelding is?
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven op het APA Style Blog waar ik zeker nog vaker naar zal verwijzen. Jeff Hume-Pratuch, die ons al regelmatig van advies heeft voorzien, maakt hier een vergelijking met het bakken van bosbessenpannenkoeken. Je kunt de bosbessen vervangen door bananen en daarmee krijg je misschien een pannenkoek die veel lekkerder is, het is alleen geen bosbessenpannenkoek meer.

Het advies is daarom om de regels niet naar eigen inzicht aan te passen, pas APA toe als daar voor gekozen wordt. Het is vaak al lastig genoeg om dit goed te doen.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten