22 januari 2021

Scribbr

Tijdens lessen over de APA-richtlijnen wordt regelmatig de vraag gesteld: mag ik de APA Generator van Scribbr gebruiken?
Het korte antwoord is ja, maar gebruik de generator niet blindelings en controleer of de gegenereerde bronvermeldingen juist zijn.

Voor een lang antwoord heb ik op 12 januari een gesprek gehad met Raimo Streefkerk van de afdeling Marketing van Scribbr en met name betrokken bij de APA Generator. Met een collega ontwikkelt hij de generator verder om deze accurater te maken.
De APA Generator is helemaal door Scribbr zelf ontwikkeld. De tool is gratis, gebruikers hoeven zich niet te registreren. Omdat het gebruikersgemak voor de student voorop staat zijn er geen pop-ups of advertenties.
Op dit moment is de generator beschikbaar voor APA 6th edition, waar de huidige editie van De APA-richtlijnen uitgelegd op gebaseerd is, en de vernieuwde 7th edition. In mei 2021 zal de 3de herziene editie van De APA-richtlijnen uitgelegd verschijnen waarin de vernieuwde richtlijnen van de 7th edition zijn verwerkt.

Over Scribbr
Scribbr helpt studenten bij het schrijven van een verslag, naast APA onder andere de structuur en taalgebruik van een tekst maar ook het voorkomen van plagiaat. In 2012 werd Scribbr opgericht in Tilburg en is inmiddels uitgebreid naar diverse andere Europese landen. Alle diensten worden ook in het Engels aangeboden.

Welke (Nederlandstalige) handleiding hanteren jullie voor de APA Generator?
We weten dat veel studenten De APA-richtlijnen uitgelegd (moeten) gebruiken en wij willen daar niet vanaf afwijken zodat er twee stijlen zijn. We stemmen de generator zoveel mogelijk af op de SURF handleiding, we zullen zeker ook de nieuwe handleiding gaan bekijken als deze in mei uitkomt.

Wat zijn de voordelen van aanmelden en inloggen op de website?
We willen zoveel mogelijk aanbieden zonder dat de gebruiker zich moet aanmelden. Er zijn een aantal features die we niet kunnen aanbieden als de gebruiker geen account heeft, bijvoorbeeld het aanmaken van verschillende referentielijsten.
Voor het maken van één lijst is aanmelden niet nodig, nadat alle vermeldingen zijn ingevoerd zet de generator deze op alfabetische volgorde en laat de tweede regel inspringen. Via de optie ‘Download’ in de gele balk kan de lijst geëxporteerd worden, bijvoorbeeld naar Word.

Aan de hand van twee voorbeelden, een boek en een webpagina, hebben we gekeken naar hoe de APA Generator een bronvermelding genereert.

Voorbeeld boek
Het eerste voorbeeld is de derde herziene druk van het boek Praktijkonderzoek in zorg en welzijn van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen, in 2019 uitgegeven door Coutinho.
Na de optie ‘Boek’ te hebben aangeklikt kunnen auteursnamen, jaartal, etc. handmatig worden ingevoerd. Als dit juist wordt gedaan zal de generator ook een juiste bronvermelding weergeven. Het is ook mogelijk om alleen het ISBN in te vullen, in dit voorbeeld 9789046906606. De APA Generator geeft vervolgens twee websites waar de gegevens van de publicatie te vinden zijn, bol.com en Google Books.
Het is ook mogelijk om op titel te zoeken, de APA Generator geeft dan meer opties, onder andere eerdere drukken.

Wanneer ik het ISBN van een boek invul kunnen er meerdere opties zijn, hoe weet de student welke gekozen moet worden?
We zouden het liefst één resultaat willen laten zien maar omdat er in verschillende databases wordt gezocht is dat in de praktijk moeilijk. Er wordt aan gewerkt om dit te verbeteren.
 
De keuze is aan de gebruiker, advies is om te kijken naar de gegevens die in beeld komen te staan. In dit voorbeeld lijkt bol.com de beste te zijn. Als onderaan de pagina ‘Genereer bronvermelding’ wordt geklikt geeft de generator deze vermelding:

Donk, C., & Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3de editie). Bussum, Nederland: Coutinho.

Bij de achternamen ontbreken de voorvoegsels (Van der Donk, Van Lanen), er staat 3de editie in plaats van 3de herziene druk en achter Bussum staat Nederland. Dit komt door de structuur van de pagina van bol.com. 
Door op de titel te klikken kan via de optie ‘Bewerk’ de achternamen en de druk worden handmatig aangepast.
Klikken op de titel geeft ook de handige optie ‘Verwijzing in de tekst’ waarbij er voorbeelden worden gegeven voor een verwijzing tussen haakjes als in de lopende tekst.

Waarom wordt het land toegevoegd achter de plaatsnaam?
In de originele Amerikaanse richtlijn wordt het land genoemd, tenzij het een plaatsnaam in de Verenigde Staten is, dan wordt de staat vermeld.

De APA Generator volgt hiermee de Amerikaanse richtlijn, terwijl de Nederlandse handleiding adviseert om de naam weg te laten. Voor het Nederlandse taalgebied voegt dit weinig toe.
Dit verschil lost zich over een paar maanden vanzelf op als er wordt overgegaan op APA7, waarbij zowel plaatsnaam als land niet vermeld worden.

Voorbeeld webpagina
Het tweede voorbeeld is een webpagina van de Rijksoverheid waar de eisen van een pasfoto voor een paspoort worden toegelicht. Ook hier kunnen de afzonderlijke onderdelen handmatig worden ingevuld, maar het is ook mogelijk door alleen de URL in te vullen de generator de bijbehorende webpagina te laten zoeken en vervolgens de bronvermelding te genereren:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2020, 23 oktober). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart

De raadpleegdatum ontbreekt maar kan worden toegevoegd door bij ‘Bewerk’ de optie ‘Vandaag’ aan te klikken bij 'Datum van raadplegen':

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2020, 23 oktober). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart. Geraadpleegd op 12 januari 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart

Let op dat de organisatie hier niet Rijksoverheid is maar het ministerie, onderaan de pagina staat dat het ministerie verantwoordelijk is voor de inhoud. Rijksoverheid is de naam van de website. De webpagina geeft geen jaartal of datum, toch weet de APA Generator deze te vinden.

Hoe weet de APA Generator hier de juiste organisatie en een datum te noemen?
De APA Generator bezoekt de ‘achterkant’ van de webpagina en leest de gegevens uit. In dit voorbeeld worden op de codering van de site de gegevens beter vermeld dan aan de voorkant. We lezen de achterkant uit, ‘structured data’ gebruik je hier voor.

In dit voorbeeld zijn zowel z.d. als de complete datum juist: z.d., want de pagina vermeldt aan de voorkant geen datum, en 23 oktober 2020, omdat de APA Generator deze datum aan de achterkant heeft gevonden.

Hoewel het aan de hand van bovenstaande voorbeelden misschien anders overkomt is de APA Generator vaak accuraat. Een bronvermelding van een wetenschappelijk artikel aan de hand van het DOI-nummer bleek in een aantal geteste voorbeelden altijd juist.
In vergelijking met de APA vermeldingen gegenereerd via Word en referentiemanagers zoals RefWorks en Mendeley is de APA Generator betrouwbaarder en biedt meer mogelijkheden.

Als je naar twee bronnen verwijst met dezelfde auteur/organisatie en jaartal/z.d., bijvoorbeeld twee webpagina’s van dezelfde site, komt er achter het jaartal of z.d. een a en b te staan omdat het onderscheid in de tekst weer te geven, hoe gaat dat bij de APA Generator?
Dat gebeurt ook, al wekt het ook verwarring op bij student want soms wordt tweemaal dezelfde bron ingevoerd. We werken eraan om de student hierop te attenderen.

Nieuw op de site is de APA Checker, wat is dat?
De tool is november vorig jaar gelanceerd en spitst zich toe op verwijzingen in de tekst. Verwijzingen in de tekst vinden studenten vaak lastig, bijvoorbeeld wanneer gebruik ik ‘et al.’ en wanneer gebruik je het &-teken en wanneer ‘en’. De APA Checker controleert deze verwijzingen maar ook of de jaartallen in de tekst en de bronnenlijst overeenkomen, typfouten en of APA6 en APA7 niet door elkaar zijn gebruikt.

De APA Checker is niet gratis, er is een tijdelijke introductieprijs van € 9,95, normaal € 19,95.

Op de site staat geen waarschuwing dat de student moet controleren of de vermelding klopt, zodat ze niet klakkeloos verwijzingen en vermeldingen overnemen. Hoe staan jullie daar tegenover?
Daar zijn we zelf ook over aan het nadenken. Als een bron gegenereerd wordt via een ISBN of een link willen we niet direct een waarschuwing laten zien maar bijvoorbeeld de student een aantal stappen laten volgen voordat de optie ‘Genereer bronvermelding’ kan worden gekozen. We realiseren ons dat we niet kunnen beloven dat iedere vermelding 100% accuraat is.

Hebben jullie inzichten in hoe vaak de APA Generator wordt gebruikt en waarom is de tool gratis?
Ja, in Nederland zijn er ongeveer 180.000 unieke studenten per maand. We kunnen niet zien of de student bij een hogeschool of universiteit studeert.
Het bouwen en onderhouden van de site en de APA Generator kost uiteraard een hoop tijd, maar deze service blijft gratis. Dit sluit aan bij de missie van Scribbr om studenten te helpen bij hun studie, de APA Generator kan veel tijd besparen. Met diensten die niet gratis zijn kunnen we tools als de APA Generator gratis blijven aanbieden.

Heel veel dank voor je tijd!
Graag gedaan! Voor vragen of ideeën kan altijd contact met ons worden opgenomen, via citing@scribbr.com.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten